(Svenska) Yttrande över Bergwallkommissionens förslag

Sorry, this entry is only available in Swedish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Civil Rights Defenders och Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) har skrivit ett gemensamt yttrande över Bergwallkommissionens förslag. Kommissionen har haft i uppdrag att utreda och redovisa rättsväsendets och vårdens agerande i samband med de brottmålsprocesser som ledde till att Sture Bergwall dömdes för åtta mord.

Civil Rights Defenders och NSPH välkomnar utredningen. I stort är vi positiva till dess förslag, men anser att ytterligare åtgärder behöver vidtas.

Våra organisationer lyfter vikten av att alla aktörer i rättsprocessen måste ha kunskap och förståelse för vilket stöd personer med olika funktionsnedsättningar kan behöva för att få en rättssäker process. Vi för fram förslag om hur objektiviteten skulle kunna förbättras och hur personer med psykisk, intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning kan få ett bättre och därmed mer rättssäkert bemötande vid såväl domstolsprocessen som vid förundersökningen.

Flera viktiga förslag handlar om att kunskapen inom den rättspsykiatriska vården behöver förstärkas. Vi saknar dock förslag om att ta tillvara patienter, brukare och anhörigas samlade erfarenhetsbaserade kunskap i framtidens rättspsykiatriska vård. Erfarenhetskunskapen är ett viktigt komplement till forskning och professionell kunskap.

Läs hela yttrandet här.

Categories: Uncategorized.
Tags: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa and Sture Bergwall.
Regions: Sweden.