(Svenska) Yttrande om framtidens polisutbildning

Sorry, this entry is only available in Swedish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

I delbetänkandet Polis i framtiden (SOU 2016:39) föreslås att den nuvarande grundutbildningen till polisman ska omformas till en treårig högskoleutbildning. I utredningen finns bland annat förslag som rör antagning och vad examensbeskrivningen ska innehålla.

Civil Rights Defenders välkomnar förslaget att polisutbildningen ska bli en högskoleutbildning. Vi är dock till lika delar förvånade över, som kritiska till, att utredningen inte analyserar utbildningen i relation till de internationella lagar som Sverige omfattas av. Utredningen belyser överhuvudtaget inte vikten av att enskilda poliser besitter adekvat kunskap om sina skyldigheter att respektera mänskliga rättigheter.

Vi är även kritiska till att utredningen har fokuserat på behovet av utbildning kopplat till polisens uppdrag relaterade till brott och säkerställande av ordning. Detta utan att belysa mångfalden av människor som poliser dagligen kommer i kontakt med och det krav på kunskap det innebär.

Vi har också en rad synpunkter på hur utredningen har genomförts samt förslag på ytterligare åtgärder för att Sverige ska få en polisutbildning som medför att landet på ett bättre sätt ska kunna leva upp till sina internationella åtaganden.

Här kan du läsa hela yttrandet.

Categories: Uncategorized.
Tags: Inlåst – men inte utan rättigheter.
Regions: Sweden.