(Svenska) Hur står det till med den personliga integriteten?

Sorry, this entry is only available in Swedish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Regeringen har under de senaste åren tillsatt ett flertal statliga utredningar för att se över integritetsskyddet i Sverige och kartlägga potentiella risker. En av dessa utredningar, integritetskommittén, lämnade nyligen sitt delbetänkande Hur står det till med den personliga integriteten (SOU 2016:41)?. Civil Rights Defenders välkomnar kommitténs kartläggning av tillståndet för den personliga integriteten, men invänder mot vissa av utredningens slutsatser.

I delbetänkandet redogör integritetskommittén för vilka risker som finns för rätten till personlig integritet inom olika områden så som på sociala medier, i de brottsbekämpande myndigheternas arbete och vid kameraövervakning.

Sammantaget belyser kartläggningen den höga takt med vilken ny lagstiftning tas fram på området och hur aktuella frågor om personlig integritet påverkar allmänheten. Kartläggningen kommer att följas upp i ett slutbetänkande i juni 2017.

I slutbetänkandet förväntas integritetskommittén komma med förslag på ny lagstiftning för att minska de risker som kartläggningen belyser. Redan i delbetänkandet görs dock vissa överväganden, bland annat möjligheten att inrätta ett integritetsskyddsråd som kan övervaka ny lagstiftning och se till att hänsyn tas till den enskildas personliga integritet.

Civil Rights Defenders är kritiska till att utredningen, trots de omfattande risker som beskrivs, inte lägger fram något förslag på att inrätta ett integritetsskyddsråd, som bland annat skulle kunna verka för en säkrare avvägning i lagstiftningsprocessen.

Kommittén har, enligt vår mening, inte heller utrett vilka fler uppgifter ett sådant råd skulle kunna ha i tillräcklig utsträckning. I övrigt är vi positiva till kartläggningen samt förslaget om att liknande översyn ska göras årligen och läggas fram till riksdagen.

Klicka här för att läsa Civil Rights Defenders yttrande om utredningen.

Categories: Uncategorized.
Regions: Sweden.