Utsatta EU-medborgare

(Svenska) Utsatta EU-medborgare – handlingsplan för kommuner

Utsatta unionsmedborgare

(Svenska) De senaste åren har allt fler utsatta personer från andra EU-länder kommit till Sverige för att hitta sätt att försörja sig och sina familjer. Många lever under svåra förhållanden med begränsad tillgång till samhället och dess skyddsnät. Det saknas idag nationell vägledning för hur kommuner ska hantera situationen. För att underlätta arbetet, samt säkerställa att mänskliga rättigheter efterföljs, har Civil Rights Defenders sammanställt en handlingsplan som kan användas som underlag.

(Svenska) Sverige utreder möjligheten att lättare avhysa utsatta unionsmedborgare

Foto: Föreningen HEM

(Svenska) Förra året tillsatte regeringen en utredning för att ta fram förslag på hur möjligheterna att avlägsna otillåtna bosättningar kan förbättras. Utredningen föreslår bland annat en enklare avhysningsprocess och att att polisen ska ta en mer aktiv roll för att avlägsna otillåtna bosättningar. Civil Rights Defenders är mycket kritiska till slutsatserna i utredningen eftersom behandlingen av de som avhyses från sina boplatser strider mot Sveriges internationella åtaganden om de mänskliga rättigheterna.

(Svenska) Anmälan till JO om Farsta-Vantör-polisens avhysningspraxis

Edges small

(Svenska) Idag, den 22 juni, gjorde Civil Rights Defenders en anmälan till Justitieombudsmannen om de systematiska avhysningar av utsatta EU-medborgare som polisen i Farsta-Vantör ägnat sig åt de senaste månaderna. Avhysningarna präglas av rättsosäkerhet i flera hänseenden och vi menar att polisens avhysningspraxis strider mot såväl svensk rätt som internationella människorättsinstrument. Vi begär därför en JO-granskning av polisens agerande.

Sweden Risks Violating Vulnerable EU citizens Rights – Open Letter

Bild-seminarium

In an open letter today, Civil Rights Defenders invites the Swedish government to a dialogue about vulnerable EU citizens and their human rights in Sweden. We are deeply concerned about the report on vulnerable EU citizens, submitted by the national coordinator to the government on 1 February. If municipalities and county councils shape their policies in line with the report, they risk violating Sweden’s human rights obligations.

(Svenska) Civil Rights Defenders kritisk till rapport – debatt i Studio Ett

Studio Ett

(Svenska) Den 1 februari lämnade den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, in sin slutrapport till regeringen. Civil Rights Defenders är kritisk till innehållet som saknar ett människorättsperspektiv. “Man måste sluta betrakta de här människorna som en belastning utan snarare se dem som en potentiell tillgång”, säger Civil Rights Defenders chef, Robert Hårdh, i en radiodebatt med Martin Valfridsson.

(Svenska) Debatt: Civil Rights Defenders svarar Eric Erfors

Debatt

(Svenska) I Expressen den 10 december skriver Eric Erfors om hur han ser på Sveriges ansvar gentemot utsatta EU-medborgare från Rumänien och Bulgarien samt hur han ser på Sveriges rättsliga åtaganden i fråga om mänskliga rättigheter. Han gör det mot bakgrund av Civil Rights Defenders färska rapport om utsatta EU-medborgares rättigheter, men det är synd att han inte läste den innan han skrev. Läs vårt svar till Eric Erfors.

Sweden Must Respect Vulnerable EU Citizens’ Rights

Bild-480x270

By the end of 2015, Civil rights Defenders released a report on vulnerable EU citizens’ rights in Sweden. The report covers the right to social assistance, health care, education, protection against hate crime and the right not to be subjected to arbitrary evictions. “A serious discussion on Sweden’s obligations to protect vulnerable EU citizens’ rights has been lacking in the debate”, said Robert Hårdh, Executive Director of Civil Rights Defenders.

Read the Fourth Newsletter of the Year

Skärmavbild 2015-12-08 kl. 13.57.48

In our latest newsletter you can read about the initiative “Locked up – but not without rights” where two lawyers examine locked institutions in Sweden based on Swedish and international law. We also report about the campaign we have lunched to highlight the anonymous human rights defender and that we on the 10th of December released a report on vulnerable EU citizens’ rights in Sweden. Click here to read the full newsletter.

(Svenska) Seminarium: Utsatta EU-medborgares rättigheter i Sverige

Bild-seminarium

(Svenska) Den 10 december släpper Civil Rights Defenders en rapport om utsatta EU-medborgares rättigheter i Sverige. Samma dag bjuder vi in till ett seminarium där vi presenterar och diskuterar rapportens slutsatser. Vilka rättigheter har de utsatta EU-medborgarna när de befinner sig i Sverige och vilka motsvarande skyldigheter har staten att värna rättigheterna? Leder samtalet gör journalisten Alexandra Pascalidou. Välkommen!