Inlåst – men inte utan rättigheter

(Svenska) Man hölls kvar i tvångsvård trots att han var färdigbehandlad

Nyckel_1

(Svenska) I dag lämnar Civil Rights Defenders in en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) i ett fall där en man hållits frihetsberövad i strid med Europakonventionen. Mannen var redo för öppenvård, men hölls kvar i tvångsvård då kommunen inte ordnade en bostad till honom. “Tyvärr är hans fall inte unikt, det här är ett återkommande problem för personer som tvångsvårdas”, säger Annika Åkerberg, människorättsjurist på Civil Rights Defenders.

(Svenska) Civil Rights Defenders begär skadestånd för felaktigt frihetsberövande

lagboken600x300

(Svenska) I dag lämnar vi in en begäran om skadestånd till Justitiekanslern (JK) i ett fall där staten kränkt de mänskliga rättigheterna för en man som hållits kvar i sluten tvångsvård trots att han var färdigbehandlad. Linköpings förvaltningsrätt och kammarrätten i Jönköping agerade bristfälligt och följde inte sin utredningsskyldighet, vilket gör att Civil Rights Defenders anmäler domstolarna till JK.

(Svenska) Riksåklagaren öppnar återigen förundersökningen i fallet Sinthu

Sinthu 480x270

(Svenska) Riksåklagare Anders Perklev tycker inte att Sinthu Selvarajahs dödsorsak är tillräckligt utredd och vill därför ta in ny rättsmedicinsk expertis, rapporterar Ekot i dag. Civil Rights Defenders, som företräder familjen i ärendet, välkomnar beslutet. “Det är viktigt för familjen att gå till botten med vad som orsakade Sinthus död och att någon ställs till svars för det som hänt”, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

(Svenska) EU-länder kränker rättigheter för brottsmisstänkta med särskilda behov

europa-i-centrum-pa-karta_600x300

(Svenska) Flera av EU:s länder brister i hanteringen av personer med särskilda behov som misstänks eller anklagas för brott. Det slår Civil Rights Defenders och RSMH fast efter en undersökning på europeisk nivå. “Det är grundläggande att i ett tidigt stadium kunna identifiera om en person behöver extra stöd genom en rättsprocess på grund av till exempel en intellektuell funktionsnedsättning”, säger Annika Åkerberg, människorättsjurist på Civil Rights Defenders.

(Svenska) Förundersökning om vållande till annans död läggs återigen ner i fallet Sinthu

Sinthu 480x270

(Svenska) Åklagaren lägger delvis ned utredningen i fallet Sinthu Selvarajah, meddelar åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande i dag. Åklagaren konstaterar däremot att polisen använt våld som varit otillåtet och fortsätter därför förundersökningen om tjänstefel. Den 28-årige mannen dog i samband med ett polisingripande på en sluten psykiatrisk avdelning i Västerås 2014.

(Svenska) Patienter hålls kvar inom tvångsvården – trots att de är färdigbehandlade

Nycklar_480x270

(Svenska) Problemet med färdigbehandlade patienter som hålls kvar inom tvångsvården fortsätter. I dag lämnar Civil Rights Defenders in en anmälan till JO i ett fall där en man hållits frihetsberövad trots att läkare bedömde honom som utskrivningsklar. “På grund av kommunens agerande hölls mannen inlåst mycket längre än nödvändigt. Tyvärr är hans fall inte unikt”, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

(Svenska) Civil Rights Defenders begär skadestånd för brister i rättsprocess

Malmo_tingsratt

(Svenska) I dag lämnar Civil Rights Defenders in en skadeståndsbegäran i ett fall där en man med nedsatt intellektuell och kommunikativ förmåga fått sina rättigheter kränkta i en rättegångsprocess. Trots att polisen och domstolarna visste att mannen inte förstod svenska och att han hade funktionsnedsättningar säkerställde de inte att han kunde ta del av hela rättsprocessen.

(Svenska) Civil Rights Defenders begär skadestånd för dödligt polisvåld

Sinthu 480x270

(Svenska) Den 6 mars lämnade Civil Rights Defenders in en skadeståndsbegäran till Justitiekanslern i det uppmärksammade dödsfallet av Sinthu Selvarah, en 28-årig man som dog i samband med en polisinsats. Ersättnings krävs av staten på totalt 2 687 824 kronor för Sinthus död. Polisen använde mer våld än vad situationen krävde och dessutom har både åklagare och polis brustit i den efterföljande utredningen. Det är allvarliga kränkningar som vi kräver att staten tar ansvar för.

(Svenska) Färre i häkte och minskad isolering

CRD sign 2 size 480x270

(Svenska) I bekämpandet av brottslighet utgör häktning det mest ingripande tvångsmedlet mot en person som misstänks för brott. Regeringen gav därför i juli 2015 en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag som ska minska användningen av bland annat häktning. Utredningen föreslår till exempel en begränsning av häktningstiderna, lagstiftad rätt till mänsklig kontakt och särskilda regler för frihetsberövade barn. Här kan du läsa Civil Rights Defenders synpunkter på utredningen.

(Svenska) Yttrande om framtidens polisutbildning

Logga-bild-300x185

(Svenska) I delbetänkandet “Polis i framtiden” föreslås att den nuvarande grundutbildningen till polisman ska omformas till en treårig högskoleutbildning. Civil Rights Defenders välkomnar förslaget, men vi är kritiska till att utredningen överhuvudtaget inte belyser vikten av att enskilda poliser besitter adekvat kunskap om sina skyldigheter att respektera mänskliga rättigheter. Vi har också en rad synpunkter på hur utredningen genomförts och förslag på ytterligare åtgärder.

(Svenska) Fallet Sinthu Selvarajah läggs ned – uttalande

Sinthu 480x270

(Svenska) I dag kom nyheten att åklagaren än en gång lägger ner utredningen av hur det gick till när den psykosdrabbade, 28-åriga Sinthu Selvarajah dog i samband med ett polisingripande vid den psykiatriska avdelningen på Västmanlands läns sjukhus i december 2014 – trots att det finns en mängd oklarheter i fallet och den officiella dödsorsaken starkt ifrågasätts av rättsmedicinska experter. Civil Rights Defenders har för avsikt att driva fallet vidare.

(Svenska) Civil Rights Defenders utkräver ansvar för dödligt polisvåld

Sinthu-webbild-480x270

(Svenska) För snart ett år sedan dog 28-årige Sinthu Selvarajah i samband med ett polisingripande på en psykiatrisk avdelning på sjukhuset i Västerås. Åklagaren bedömde dödsfallet som en olyckshändelse och alla misstankar om brott lades ner. Men utredningen har fått skarp kritik och fallet har återigen öppnats. Civil Rights Defenders företräder familjen i det nyöppnade ärendet. “Det handlar om allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter”, säger Robert Hårdh.

(Svenska) Förslaget om en ny tillsynsmyndighet för polisen och Kriminalvården

Yttrande

(Svenska) Polisorganisationskommittén har utrett behovet av ett fristående organ som ska granska såväl polisens, Säkerhetspolisens och Kriminalvårdens verksamhet och föreslår att det ska bildas en ny myndighet för tillsyn av verksamheterna. Civil Rights Defenders ser positivt på förslaget men är kritisk till att utredningen inte behandlat den nya myndighetens uppdrag i relation till Sveriges internationella överenskommelser.

(Svenska) Yttrande om genomförandet av det omarbetade asylprocedurdirektivet

CRD sign 2 size 480x270

(Svenska) 2013 antog EU det omarbetade asylprocedurdirektivet. Nu har regeringen utrett hur man ska införliva det omarbetade direktivet i svensk lagstiftning. I ett yttrande den 9 oktober ger Civil Rights Defenders sina synpunkter på utredningen. Bland annat föreslår vi åtgärder för att säkerställa kvaliteten på offentliga försvarare och att enskilda ska få tillgång till kommunikation och information de förstår och kan ta till sig.

(Svenska) Civil Rights Defenders och RSMH granskar låsta institutioner

Vi-granskar-svart-vit

(Svenska) I Sverige har det länge saknats en oberoende civilsamhällesaktör som förmått att systematiskt bevaka situationen på låsta institutioner. Civil Rights Defenders och Riksförbundet för Social och Mental Hälsas initiativ ”Inlåst – men inte utan rättigheter”, handlar om att från ett människorättsperspektiv granska situationen för frihetsberövade med särskilt fokus på de mest utsatta.

(Svenska) Inlåst – men inte utan rättigheter

Foto: Amanda Månsson

(Svenska) Vi välkomnar Annika Jyrwall Åkerberg till Civil Rights Defenders. Annika är människorättsjurist och ansvarig för vårt arbete ”Inlåst – men inte utan rättigheter”, som drivs tillsammans med Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. “Initiativet innebär att vi har fått en unik möjlighet att granska landets låsta institutioner, så som häkten och förvar”, säger Annika Jyrwall Åkerberg.