etnisk diskriminering

(Svenska) Civil Rights Defenders välkomnar slutsatserna i JO:s granskning

(Svenska) För snart ett år sedan inledde Justitieombudsmannen, JO, en granskning för att klargöra vem som bär ansvar för det polisregister över romer där 4700 individer registrerats. I dag blev den klar. JO pekar bland annat på att ansvarsfördelningen inom polismyndigheten har varit mycket otydlig och att detta innebar att det saknades kontroll och styrning över behandlingen av registret.