Post-sovjetiska länder imiterar Rysslands repressiva lagstiftning

Inbjudan_4dec

Den 4 december gästar Sanzhar Kurmanov från Labrys och Kirill Koroteev från Memorial HRC Stockholm för ett seminarium om Rysslands roll som trendsättare i post-sovjetiska länder

De senaste åren har Ryssland antagit flera lagar som allvarligt begränsar människorättsarbetet i det ryska civilsamhället – de omtalade propaganda lagarna och lagen om utländska agenter är några. En utveckling som gått hand i hand med en strävan att stärka ryska traditionella värden och förskjuta västerländska värderingar om mänskliga rättigheter. Särskilt i Centralasien och andra post-sovjetiska länder imiterar myndigheterna dessa repressiva lagar. En situation som utsätter människorättsförsvarare och andra utsatta grupper för en ökad risk för hot och trakasserier.

I Kirgizistan är man på god väg att anta en lag som skulle innebära straffrättsliga och administrativa konsekvenser för spridning av ”positiv information om icke-traditionella former av sexuella relationer”. Den föreslagna lagen är mycket allvarligare än den ryska föregångaren och kommer att förbjuda bildandet av hbtq-organisationer i civilsamhället.

Mot bakgrund av denna utveckling bjuder vi in Sanzhar Kurmanov, ställföreträdande direktör för den kirgizistanska organisationen Labrys och Kirill Koroteev, senior människorättsjurist på den ryska människorättsorganisationen Memorial HRC till ett seminarium om Rysslands roll som trendsättare för repressiv lagstiftning i post-sovjetiska republiker. Båda delar en lång erfarenhet av människorättsarbete och en unik insyn i myndigheternas pågående förföljelse av civilsamhället i regionen och hur den kan motverkas.

Seminariet är på engelska och modereras av Roemer Lemaitre, verkställande programchef för Östeuropa och Centralasien på Civil Rights Defenders.

Anmäl dig här!

Tid: torsdag 4 december 9.00-10.00. Frukost serveras från 8.30.
Plats: Stora Nygatan 26, Stockholm

HRC Memorial är en av de mest framstående människorättsorganisationerna i Ryssland och har främjat utvecklingen av ett starkt civilsamhälle och försvarat de mänskliga rättigheterna sedan Sovjetunionens fall. För närvarande är organisationen stämplad som utländsk agent av de ryska myndigheterna.

Labrys verksamhet startade 2004 och är en av de mest framstående människorättsorganisationerna med fokus på hbtq-rättigheter i Kirgizistan och Centralasien. Organisationen kan hotas av nedläggning om den föreslagna repressiva propagandalagen antas i Kirgizistan.

Kategorier: Evenemang och Uncategorized.
Taggar: Foreign Agent Law, Kirgizistan, Larbys, LGBTQ, Memorial HRC, Propaganda laws, Roemer Lemaitre, och Ryssland.
Regions: Kirgizistan och Ryssland.