Kvinnor osynliga som politiska flyktingar

Minoo Jalali är iranskfödd advokat bosatt i Storbritannien. Enligt Jalali behandlas kvinnliga och manliga politiska flyktingar inte likadant i Storbritannien. Maria Bexelius undervisar i asylrätt på Teologiska högskolan och har skrivit böckerna Asylrätt, kön och politik (2008) och Kvinnor på flykt (2001). Under en timme mänskliga rättigheter diskuterar de den rättsliga situationen för kvinnliga asylsökande i Sverige och i Storbritannien.

Asylsökande kvinnors behov av skydd har fått lite uppmärksamhet. Förföljelse på grund av politisk uppfattning som grund för uppehållstillstånd tolkas olika och ofta saknas förståelse för de särskilda villkor som gäller för kvinnors politiska aktivitet. Som resultat blir de marginaliserade och nekas skydd. Vilka strategier finns för att integrera ett genusperspektiv i lagtillämpning hos myndigheter och domstolar? Vilka likheter och skillnader finns mellan asylrätten i Sverige och Storbritannien?

Moderator: Robert Hårdh, generalsekreterare, Svenska Helsingforskommittén

Datum: Onsdag 6 maj 2009

Tid: 9.00 – 10.00, kaffe/te och smörgås serveras från klockan 8.30.

Plats: Stora Nygatan 26, 1 tr. Svenska Helsingforskommitténs lokaler.

Anmäl dig på telefon 08-545 277 30 eller via anmalan@shc.se senast den 4 maj.

Välkommen!

Kategorier: Uncategorized.
Taggar: Asylsökande.
Regions: Sverige.