Mänskliga rättigheter på centralen

Händelserna 11 september 2001 chockade världen. Det skakade om våra värderingar så kraftigt att respekt för grundläggande mänskliga rättigheter inte längre var en självklarhet. Med detta som bakgrund har Civil Rights Defenders låtit fotografen Elisabeth Ohlson Wallin tolka och gestalta våra mänskliga rättigheter i ett samtida sammanhang. Resultatet är en fotoutställning om tio starka bilder som visas på Centralstationen i Stockholm. Utställningen invigs den 11 september kl 13.00.

Elisabeth Ohlson Wallin, som tidigare bland annat gjort utställningarna Ecce Homo och In Hate We Trust, beskriver samarbetet som ett drömuppdrag.

Jag jobbar med dessa frågor i mina utställningar hela tiden. Sverige är ett land där vi kanske inte tror att vi har demokratiska problem. Vi är så vana vid att ha det bra att vi lätt glömmer bort att demokrati inte är något självklart som alltid finns där.

Efter terrorattackerna den 11 september har människor över hela världen utsatts för grova människorättskränkningar och grundläggande rättigheter som det absoluta förbudet mot tortyr urvattnades. Även i Sverige förändrades en hel del:

Vi var mycket snabba med att vidta radikala åtgärder i kampen mot terrorismen trots att hotbilden mot Sverige var svag. Nu är det vår skyldighet att återerövra förlorad mark och hitta tillbaka till de värderingar om människors rättigheter som rådde innan den 11 september 2001, säger Robert Hårdh, chef för Civil Rights Defenders.

Utställningen visas på Centralstationen för att nå en bred publik och visa att mänskliga rättigheter är något som rör alla – oavsett ålder, etnisk eller kulturell tillhörighet eller politisk åskådning.

Civil Rights Defenders har under namnet Svenska Helsingforskommittén arbetat för människors medborgerliga och politiska rättigheter och stärkt människorättsförsvarare i Sverige och Östeuropa sedan 1982.

Vi byter namn och blir en global aktör men vi kommer att föra samma kamp. Vi överför vår kunskap till de delar av världen där människors rättigheter är som mest eftersatta, säger Robert Hårdh, chef för Civil Rights Defenders.

På bilderna medverkar bland andra modeller från Funkisbyrån som är Sveriges första modellagentur för människor med funktionsnedsättningar.

Funkisbyrån arbetar för att vidga begreppet mångfald till att även omfatta människor med funktionsnedsättningar och modellernas medverkan i utställningen blir som en illustration av det vi arbetar för, säger Lou Rehnlund, initiativtagare och projektledare för Funkisbyrån.

Utställningen visas på Stockholms central 11-13 september, Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg 24–27 september och på MR-dagarna på Stockholmsmässan 16–17 november.

Kategorier: Uncategorized.
Taggar: Elisabeth Ohlson Wallin och Fotoutställning.
Regions: Sverige.