Sverige

Flera nya lagar har antagits som ger den svenska polisen möjlighet att använda hemlig övervakning. Men tvångsmedel får endast användas när behovet är mycket starkt och åtgärden står i proportion till den kränkning av integriteten som den innebär. En annan fråga som bekymrar oss är att lagstiftningen som syftar till att bekämpa ”terrorism” inte har balanserats med ett ökat skydd av människors rättigheter.

Läs mer om i vår landanalys Mänskliga rättigheter i Sverige

Remissvar: Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88)

lagboken600x300

Civil Rights Defenders välkomnar del 2 i översynen och analysen av lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) och angränsande frågor. Civil Rights Defenders är positiv till större delen av utredningens förslag för ytterligare åtaganden enligt den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (språkstadgan), framför allt vad rör utbildningsväsendet (artikel 8) och […]

Träffa Emma Moderato – trainee på juridiska avdelningen

Emma_M_480x270

Hösten 2016 startade vi Gerald Nagler Human Rights Traineeship som riktar sig till jurister under 30 år. Traineetjänsten är förlagd på Civil Rights Defenders huvudkontor i Stockholm och ger relevant yrkeserfarenhet för en framtida karriär inom mänskliga rättigheter. Här kan du läsa om vår trainee Emma Moderato och om vad hon får arbeta med på juridiska avdelningen. Vill du bli vår nästa trainee? Nu har du chansen att söka en plats!

Man hölls kvar i tvångsvård trots att han var färdigbehandlad

Nyckel_1

I dag lämnar Civil Rights Defenders in en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) i ett fall där en man hållits frihetsberövad i strid med Europakonventionen. Mannen var redo för öppenvård, men hölls kvar i tvångsvård då kommunen inte ordnade en bostad till honom. ”Tyvärr är hans fall inte unikt, det här är ett återkommande problem för personer som tvångsvårdas”, säger Annika Åkerberg, människorättsjurist på Civil Rights Defenders.

Snart drar vi igång vårens Human Rights Clinic – vill du vara med?

Julia_2

Under hösten har omkring 15 juriststudenter deltagit i Civil Rights Defenders och Uppsala universitets ”Human Rights Clinic” – ett initiativ för studenter som vill varva juridikstudierna med att fördjupa sig inom mänskliga rättigheter. Julia Wallensteen, som du kan läsa mer om här, är en av dem. Nu söker vi studenter som vill vara med oss i vår! Klicka här för att ansöka om en av platserna.

Yttrande över utredningen ”Datalagring – brottsbekämpning och integritet”

lagboken600x300

Civil Rights Defenders välkomnar utredningen om tillsynen över den svenska lagstiftningen vad gäller datalagring. Initiativet att frångå den nuvarande ordningen av generell och odifferentierad lagringsskyldighet anser vi främjar skyddet för privatlivet, en fri och privat kommunikation samt yttrandefriheten överlag. Vi anser dock att utredningens förslag om differentierad lagring inte går tillräckligt långt och att den föreslagna regleringen står i strid med direktiv 2002/58 och EU:s rättighetsstadga.

Seminarium med FN:s särskilda rapportör för urfolksrättigheter

Victoria Tauli-Corpuz, FN:s särskilda rapportör för urfolksrättigheter. Bilden är tagen 6 March 2015 av UN Photo / Jean-Marc Ferré.

Sverige framhåller ofta sitt goda rykte som fanbärare för de mänskliga rättigheterna i internationella sammanhang. Samtidigt riktar FN allt vassare kritik mot att Sverige inte tillgodoser grundläggande urfolksrättigheter för det samiska folket. För att ställa Sveriges roll som människorättsföregångare på sin spets bjuder vi nu in till seminarium med FN:s särskilda rapportör för urfolksrättigheter.

Ett år med Gerald Nagler Human Rights Traineeship

gerald

För drygt ett år sedan kunde vi, tack vare Civil Rights Defenders grundare och hedersordförande Gerald Nagler, starta ”Gerald Nagler Human Rights Traineeship” – ett traineeprogram för unga jurister som brinner för att arbeta med mänskliga rättigheter. ”Det är en fantastisk möjlighet för nyutexaminerade jurister som slår sig fram på en allt tuffare arbetsmarknad att få praktisk erfarenhet och möjlighet att arbeta med frågor de brinner för”, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Etnisk profilering vardaglig erfarenhet för minoritetsgrupper

Illustration: Ossian Theselius

Att stoppas och kontrolleras av polisen på grund av etnicitet är en vardaglig erfarenhet för romer, afrosvenskar och muslimer, visar en ny studie om etnisk profilering av Civil Rights Defenders. ”Det är väldigt kränkande för de personer som drabbas. Det leder till allvarliga konsekvenser på ett personligt plan, men också för samhället i stort”, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders. Klicka här för att läsa rapporten ”Slumpvis utvald”.

Kritik mot regeringens förslag om särskild konsultationsordning med samerna

samisk flagga

I slutet av september föreslog regeringen att Sametinget, samebyar och andra samiska organisationer ska konsulteras i ”ärenden som kan få särskild betydelse för samerna”. Civil Rights Defenders menar att förslaget inte förhåller sig till viktiga folkrättsliga principer. ”Det lever inte upp till de krav den internationella urfolksrätten ställer på Sverige”, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Aida Samani är den andra juristen att tilldelas Gerald Nagler Human Rights Traineeship

Aida_Samani_600x300

Traineetjänsten, som riktar sig till jurister under 30 år, är förlagd på Civil Rights Defenders huvudkontor i Stockholm och ger relevant yrkeserfarenhet för en framtida karriär inom mänskliga rättigheter. ”Tjänsten är en kombination av kvalificerat juridiskt arbete och påverkansarbete på olika sätt och det är det som gör den så spännande”, säger Aida Samani.

Besök oss på MR-dagarna!

framtid

Ska du gå på Mänskliga Rättighetsdagarna i år? Civil Rights Defenders är på plats i Jönköping den 9–11 november och arrangerar och deltar i flera event. Bland annat kan du som besöker våra seminarier få veta mer om etnisk profilering i relation till polisens metoder att bekämpa brott och vårt arbete med samer för att stärka samers rättigheter. Om du vill du veta ännu mer om oss och de frågor vi arbetar med är du även välkommen förbi vår monter!

Tiggeriförbud stoppas av länsstyrelsen

photo-1

Länsstyrelsen stoppar Vellinge kommun från att införa ett förbud mot tiggeri, meddelar länsstyrelsen Skåne i dag. Civil Rights Defenders, som tidigare överklagat förbudet, är positiva till att det upphävs. ”Vi välkomnar Länsstyrelsens beslut, som ligger i linje med vårt överklagande där vi menar att kommunfullmäktiges beslut inte överensstämmer med de lagar och regler som finns”, säger Robert Hårdh, chef på Civil Rights Defenders.

Civil Rights Defenders polisanmäler nazister för hets mot folkgrupp

Foto: David Lagerlöf

Flera ledande personer från nazistorganisationen Nordiska Motståndsrörelsen gjorde sig skyldiga till hets mot folkgrupp i samband med demonstrationen i Göteborg den 30 september. I dag polisanmäler vi brotten. ”Den som bär eller marscherar under organisationens symboler sprider nazism och gör sig därigenom skyldig till hets mot folkgrupp”, säger Civil Rights Defenders chef Robert Hårdh.

Civil Rights Defenders begär skadestånd för felaktigt frihetsberövande

lagboken600x300

I dag lämnar vi in en begäran om skadestånd till Justitiekanslern (JK) i ett fall där staten kränkt de mänskliga rättigheterna för en man som hållits kvar i sluten tvångsvård trots att han var färdigbehandlad. Linköpings förvaltningsrätt och kammarrätten i Jönköping agerade bristfälligt och följde inte sin utredningsskyldighet, vilket gör att Civil Rights Defenders anmäler domstolarna till JK.

Riksåklagaren öppnar återigen förundersökningen i fallet Sinthu

Sinthu 480x270

Riksåklagare Anders Perklev tycker inte att Sinthu Selvarajahs dödsorsak är tillräckligt utredd och vill därför ta in ny rättsmedicinsk expertis, rapporterar Ekot i dag. Civil Rights Defenders, som företräder familjen i ärendet, välkomnar beslutet. ”Det är viktigt för familjen att gå till botten med vad som orsakade Sinthus död och att någon ställs till svars för det som hänt”, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Vi uppmanar polisen att ingripa mot hatbrott under nazistdemonstration i Göteborg

NMR 480x270

I morgon demonstrerar nazistorganisationen Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) i Göteborg. Civil Rights Defenders, som tidigare överklagat demonstrationstillståndet, följer utvecklingen och uppmanar polisen att ta sitt ansvar och ingripa mot hatbrott. Mot bakgrund av hur NMR agerar vid sina demonstrationer, är risken för hets mot folkgrupp och andra hatbrott överhängande.

EU-länder kränker rättigheter för brottsmisstänkta med särskilda behov

europa-i-centrum-pa-karta_600x300

Flera av EU:s länder brister i hanteringen av personer med särskilda behov som misstänks eller anklagas för brott. Det slår Civil Rights Defenders och RSMH fast efter en undersökning på europeisk nivå. ”Det är grundläggande att i ett tidigt stadium kunna identifiera om en person behöver extra stöd genom en rättsprocess på grund av till exempel en intellektuell funktionsnedsättning”, säger Annika Åkerberg, människorättsjurist på Civil Rights Defenders.

Domstol går på Civil Rights Defenders linje – ändrar väg för nazistdemonstration

NMR 480x270

Nazistorganisationen Nordiska Motståndsrörelsens kommande demonstration i Göteborg den 30 september får en annan färdväg än planerat, meddelade förvaltningsrätten i dag. Civil Rights Defenders, som tidigare överklagat polisens demonstrationstillstånd, är positiva till beslutet. ”Det är en framgång eftersom vi nu slipper ha nazisterna marscherandes i synagogans direkta närhet”, säger Civil Rights Defenders chef, Robert Hårdh.

Yttrande över utredningen ”Bättre skydd mot diskriminering” (SOU 2016:87)

Logga-bild-300x185

Civil Rights Defenders välkomnar översynen av hur arbetet mot diskriminering kan organiseras och effektiviseras i syfte att säkerställa goda förutsättningar för personer som utsätts för diskriminering att ta till vara sina rättigheter. Vi beklagar dock att syftet, med dess fokus på personer som utsatts för diskriminering, kommit i skymundan i utredningens analyser och förslag.

Tiggeriförbud i Vellinge kommun överklagas

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I går röstade kommunfullmäktige i Vellinge igenom ett förslag om förbud mot tiggeri. Nu överklagar Civil Rights Defenders beslutet som strider mot både respekten för mänskliga rättigheter och ordningslagen. ”Tiggeriförbudet orsakar obefogade och oproportionerliga inskränkningar av människors grundläggande fri- och rättigheter och bör därför upphävas”, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Nazistorganisations demonstrationstillstånd överklagas

NMR 480x270

I dag överklagar vi, som ombud för den Judiska Församlingen i Göteborg, polisens beslut att tillåta nazistorganisationen Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) att demonstrera i Göteborg den 30 september. Demonstrationen sammanfaller med årets viktigaste judiska helgdag, Jom Kippur. Mot bakgrund av hur NMR agerar vid sina demonstrationer och deras historia av våldsbrott menar vi att risken för hets, hot och våld är överhängande.

Människorättskliniken 2017

Stack Diverse human rights books law education university eam

På många håll i världen kränks människors rättigheter – dagligen, rutinmässigt och ofta på direkt order av statsmakten. Samtidigt får endast ett fåtal av de som drabbas av människorättskränkningar upprättelse. För att orättvisheterna ska kunna bekämpas ser Civil Rights Defenders ett behov av ännu fler engagerade och duktiga människorättsjurister. Därför har vi startat en Människorättsklinik där juriststudenter kan träffas och utveckla sina praktiska kunskaper om mänskliga rättigheter tillsammans med erfarna människorättsjurister.

Förundersökning om vållande till annans död läggs återigen ner i fallet Sinthu

Sinthu 480x270

Åklagaren lägger delvis ned utredningen i fallet Sinthu Selvarajah, meddelar åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande i dag. Åklagaren konstaterar däremot att polisen använt våld som varit otillåtet och fortsätter därför förundersökningen om tjänstefel. Den 28-årige mannen dog i samband med ett polisingripande på en sluten psykiatrisk avdelning i Västerås 2014.

Vårt arbete för samers rättigheter

samisk flagga

Civil Rights Defenders arbetar tillsammans med samiska företrädare och Naturskyddsföreningen för att samers rättigheter som urfolk ska stärkas. Genom nationell och internationell påverkan vill vi i detta arbete bidra till att förändra perspektivet i svensk politik och praktik så att samiska intressen ska ses som urfolksrättigheter i samklang med naturvårdsintressen, inte särrättigheter i strid med näringsintressen. Läs mer om vårt gemensamma arbete.

Patienter hålls kvar inom tvångsvården – trots att de är färdigbehandlade

Nycklar_480x270

Problemet med färdigbehandlade patienter som hålls kvar inom tvångsvården fortsätter. I dag lämnar Civil Rights Defenders in en anmälan till JO i ett fall där en man hållits frihetsberövad trots att läkare bedömde honom som utskrivningsklar. ”På grund av kommunens agerande hölls mannen inlåst mycket längre än nödvändigt. Tyvärr är hans fall inte unikt”, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Uppdatering om Civil Rights Defenders överklagan mot Nordiska Motståndsrörelsen

NMR 480x270

I mitten av maj överklagade Civil Rights Defenders polisens beslut att tillåta nazistorganisationen Nordiska Motståndsrörelsens närvaro under Almedalsveckan. Polisen anser att bedömningen är fortsatt korrekt och menar att överklagan bör avvisas. Här kan du läsa vårt svar till polisen och varför vi står fast vid att nazisterna inte bör tillåtas medverka under politikerveckan.

Staten betalar historiskt skadestånd till romer

Lagbok 480x270

Justitiekanslern (JK) meddelade i dag att staten inte överklagar hovrättens dom i målet som Civil Rights Defenders drivit om Skånepolisens register över romer. Skadestånd betalas ut till samtliga personer i det olagliga registret. ”Vi är otroligt glada att vår process leder till att alla de personer som fanns med i detta etniska register nu får upprättelse”, säger Robert Hårdh, chef på Civil Rights Defenders.

Så bör institutionen för mänskliga rättigheter inrättas

sveriges-riksdag480x270

Regeringen har beslutat att Sverige bör inrätta en institution för att stärka skyddet för mänskliga rättigheter. Civil Rights Defenders, som länge påtalat behovet av en sådan, ser det som ett stort framsteg. Som ett led i utredningen av frågan har vi tillsammans med sex andra civilsamhällesaktörer skickat ett ett brev med synpunkter till riksdagens konstitutionsutskott, som ansvarar för utredningen, där vi bland annat kräver att civilsamhället involveras i processen.

Romregistret: staten skyldig till etnisk registrering – hovrätten fastställer tingsrättens dom

Lagbok 480x270

Den 28 april meddelade hovrätten sin dom i fallet om Skånepolisens register över romer – svenska staten är skyldig till etnisk registrering. Civil Rights Defenders, som stämt svenska staten, har därmed vunnit fallet både i tingsrätten och hovrätten. ”Det här är en historisk och väldigt viktig dom, för våra klienter, för de över 4700 personerna i registret, för alla romer och för samhället i stort”, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Skånepolisens register över romer prövas i hovrätten

Civil Rights Defenders företräder 11 av de fler än 4700 personer som fanns med i polisen olagliga register.

I dag inleds andra och sista dagen i hovrätten sedan staten överklagat skadestånd för etnisk diskriminering. Civil Rights Defenders, som företräder 11 av de fler än 4700 personer som fanns med i polisen olagliga register, vann den 10 juni 2016 målet mot staten i Stockholms tingsrätt. ”Vi vill att hovrätten fastställer tingsrättens dom och anser oss ha goda chanser att återigen få rätt mot staten”, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Civil Rights Defenders begär skadestånd för dödligt polisvåld

Sinthu 480x270

Den 6 mars lämnade Civil Rights Defenders in en skadeståndsbegäran till Justitiekanslern i det uppmärksammade dödsfallet av Sinthu Selvarah, en 28-årig man som dog i samband med en polisinsats. Ersättnings krävs av staten på totalt 2 687 824 kronor för Sinthus död. Polisen använde mer våld än vad situationen krävde och dessutom har både åklagare och polis brustit i den efterföljande utredningen. Det är allvarliga kränkningar som vi kräver att staten tar ansvar för.

Utsatta EU-medborgare – handlingsplan för kommuner

Utsatta unionsmedborgare

De senaste åren har allt fler utsatta personer från andra EU-länder kommit till Sverige för att hitta sätt att försörja sig och sina familjer. Många lever under svåra förhållanden med begränsad tillgång till samhället och dess skyddsnät. Det saknas idag nationell vägledning för hur kommuner ska hantera situationen. För att underlätta arbetet, samt säkerställa att mänskliga rättigheter efterföljs, har Civil Rights Defenders sammanställt en handlingsplan som kan användas som underlag.

Hur står det till med den personliga integriteten?

Lagbok 300x185

Regeringen har under de senaste åren tillsatt ett flertal statliga utredningar för att se över integritetsskyddet i Sverige. En av dessa utredningar, integritetskommittén, lämnade nyligen sitt delbetänkande ”Hur står det till med den personliga integriteten (SOU 2016:41)?”. Civil Rights Defenders välkomnar kommitténs kartläggning av tillståndet för den personliga integriteten, men invänder mot vissa av utredningens slutsatser.

Färre i häkte och minskad isolering

CRD sign 2 size 480x270

I bekämpandet av brottslighet utgör häktning det mest ingripande tvångsmedlet mot en person som misstänks för brott. Regeringen gav därför i juli 2015 en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag som ska minska användningen av bland annat häktning. Utredningen föreslår till exempel en begränsning av häktningstiderna, lagstiftad rätt till mänsklig kontakt och särskilda regler för frihetsberövade barn. Här kan du läsa Civil Rights Defenders synpunkter på utredningen.

USA: Fejkmedia avgjorde valutgången

Dagarna efter presidentvalet i USA har en rad viktiga amerikanska tidningar, ”mainstream media”, fått ägna sig åt självkritiska betraktelser, en plågsam mea culpa, över hur de har rapporterat och analyserat valkampanjen. De hade uppenbarligen inte förstått vilken ilska som en stor del av den amerikanska väljarkåren känt, främst på landsbygden och i små städer och byar men även allmänt i vit lägre medelklass, och de hade då inte tagit på fullt allvar kraften i Trumps kandidatur.

Civil Rights Defenders söker en människorättsjurist

Lagbok-600x300

Civil Rights Defenders rättsavdelning är ett viktigt nav i organisationen för att driva på och kvalitetssäkra det rättighetsbaserade arbetet. För att ytterligare stärka organisationen söker vi nu en senior människorättsjurist för en bred roll med särskilt fokus på människorättsfrågor i Sverige. I din roll som människorättsjurist kommer du att arbeta övergripande med juridiska frågor, rättsprocesser och påverkansarbete inom områden såsom; hatbrott, diskriminering, minoritetsoch urfolksrättigheter, övervakning och integritet, flykting- och asylrätt

Vi söker praktikanter till flera avdelningar – våren 2017

We welcome one intern to the EURASIA Department at our Stockholm office.

Civil Rights Defenders söker för närvarande praktikanter till avdelningarna för Latinamerika, Eurasien och Östafrika och Afrikas horn. Vi söker även två praktikanter till den juridiska avdelningen. Samtliga praktikplatser är förlagda till huvudkontoret i Stockholm och börjar vårterminen 2017. Klicka här för mer information om respektive praktikplats och hur du går till väga för att söka. Välkommen med din ansökan senast den 20 november.

Yttrande om framtidens polisutbildning

Logga-bild-300x185

I delbetänkandet ”Polis i framtiden” föreslås att den nuvarande grundutbildningen till polisman ska omformas till en treårig högskoleutbildning. Civil Rights Defenders välkomnar förslaget, men vi är kritiska till att utredningen överhuvudtaget inte belyser vikten av att enskilda poliser besitter adekvat kunskap om sina skyldigheter att respektera mänskliga rättigheter. Vi har också en rad synpunkter på hur utredningen genomförts och förslag på ytterligare åtgärder.

Per Anger-priset till Abdullah al-Khateeb, Syrien

Per-Anger 480x270

I juli sköts han i ett attentatsförsök men överlevde, nu får han svenska regeringens pris. 2016 års Per Anger-pris tilldelas den 27-årige syrisk-palestinske människorättsaktivisten Abdullah al-Khateeb för hans modiga kamp för de mänskliga rättigheterna i Syrien. Mitt i en pågående krigshärd och i skärselden mellan stridande parter dokumenterar han övergrepp, medlar mellan olika grupper och för de mest utsattas talan.

Sverige utreder möjligheten att lättare avhysa utsatta unionsmedborgare

Foto: Föreningen HEM

Förra året tillsatte regeringen en utredning för att ta fram förslag på hur möjligheterna att avlägsna otillåtna bosättningar kan förbättras. Utredningen föreslår bland annat en enklare avhysningsprocess och att att polisen ska ta en mer aktiv roll för att avlägsna otillåtna bosättningar. Civil Rights Defenders är mycket kritiska till slutsatserna i utredningen eftersom behandlingen av de som avhyses från sina boplatser strider mot Sveriges internationella åtaganden om de mänskliga rättigheterna.

(English) Civil Rights Defenders is Looking for a Business Controller

Logga-bild

(English) Civil Rights Defenders is looking for a Business Controller with minimum three years of experience. As a person you are analytical and proactive and like to drive changes. You are service-minded and comfortably network and work with all levels of the organisation. Working together with us gives you a great opportunity to work with international projects across many different geographic regions and cultures. Welcome to apply.

(English) Stockholm Pride – A Time to Show Solidarity and Support

Untitled-2

(English) This week, thousands of people gather in the capital of Sweden to take a positive stance against discrimination toward LGBT people, and to celebrate dignity, equality, diversity and human rights. While the concept of Pride is widely recognised in many parts of the world, the acceptance is not. In order to draw attention to the environment our friends and colleagues are forced to work in, Civil Rights Defenders is glad to welcome LGBT activists from Belarus, Russia and the Western Balkans to this year’s Stockholm Pride.

Civil Rights Defenders under Stockholm Pride 2016

pride_web

Stockholm Pride har dragit igång och samtidigt som regnbågsflaggor hissas är Civil Rights Defenders i full gång med förberedelser. På lördag marscherar vi för mänskliga rättigheter i den årliga Prideparaden, och vi önskar dig varmt välkommen att delta i vårt firande. På torsdag hittar du oss på Pride House där våra kollegor Jonny Dzhibladze från Ryssland och Natalia Mankouskaya från Vitryssland diskuterar kring utmaningar de möter i sitt arbete som HBT-aktivister.

Rättegången om Skånepolisens register över romer: en nulägesbild

Stockholm tingsrätt

I mars 2015 stämde Civil Rights Defenders svenska staten för kränkningar av de mänskliga rättigheterna i och med Skånepolisens så kallade Kringresanderegister över tusentals romer. Ett år senare slog Stockholm tingsrätt fast att staten gjort sig skyldig till etnisk diskriminering. Domslutet har därpå överklagats av Justitiekanslern (JK) och nu väntar nya förhandlingar vid Svea Hovrätt. För att de drabbade ska få upprättelse väntar en lång process och frågorna om vad som händer nu är många. Denna nulägesbild ämnar att skapa förståelse kring vad som hittills skett samt vad som händer nu.

Justitiekanslern överklagar dom om Skånepolisens etniska register

Stockholm tingsrätt

Den 30 juni, kom beskedet att svenska staten genom Justitiekanslern (JK), överklagat domen från Stockholms tingsrätt från den 10 juni där tingsrätten fann att elva personer i skånepolisens så kallade Kringresanderegister utsatts för etnisk diskriminering. De elva personerna som företrätts av Civil Rights Defenders har enligt tingsrätten blivit registrerade enbart på grund av sin romska etniska tillhörighet och hade därför rätt till skadestånd på 30 000 kronor per person.

Civil Rights Defenders i Almedalen

almedalen

Nästa vecka, mellan den 3-10 juli, är det dags för Almedalsveckan på Gotland. Civil Rights Defenders finns på plats och deltar i flertalet seminarium och arrangemang. Vi kommer bland annat att diskutera mänskliga rättigheter inom psykiatrisk tvångsvård, övervakning i diktaturstater och vad EU gör för utsatta EU-medborgares rättigheter. Uppdateringar kring arrangemangen sker löpande på Civil Rights Defenders kanaler för sociala medier.

Civil Rights Defenders och Juridiska fakulteten i Uppsala startar Human Rights Clinic

CRD sign 2 size 480x270

Till hösten bjuder vi in juridikstudenter vid Uppsala Universitet att delta i ett nytt projekt fokuserat på mänskliga rättigheter. Tillsammans med Juridiska fakulteten i Uppsala har Civil Rights Defenders utformat Human Rights Clinic som syftar till att förse studenter med praktisk kunskap om mänskliga fri- och rättigheter samt vilken roll civilsamhället har i arbetet att skydda och stärka de mänskliga rättigheterna. Ansök senast den 1 augusti 2016.

Anmälan till JO om Farsta-Vantör-polisens avhysningspraxis

Edges small

Idag, den 22 juni, gjorde Civil Rights Defenders en anmälan till Justitieombudsmannen om de systematiska avhysningar av utsatta EU-medborgare som polisen i Farsta-Vantör ägnat sig åt de senaste månaderna. Avhysningarna präglas av rättsosäkerhet i flera hänseenden och vi menar att polisens avhysningspraxis strider mot såväl svensk rätt som internationella människorättsinstrument. Vi begär därför en JO-granskning av polisens agerande.

Svenska staten skyldig till etnisk diskriminering: vad händer nu?

Stockholm tingsrätt

Idag, den 10 Juni 2016, slog Stockholm tingsrätt fast att svenska staten gjort sig skyldig till etnisk diskriminering i och med Skånepolisens olaga register över romer. Domen fastslår att de elva personerna i målet registrerades enbart på grund av sin etniska tillhörighet vilket bryter mot både Polisdatalagen och Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna. Läs mer om vad som händer nu.

Historisk dom: Svenska staten skyldig till etnisk diskriminering

Fred_Robert_480

Den 10 juni meddelade tingsrätten att svenska staten är skyldig till etnisk diskriminering. Civil Rights Defenders vann målet på alla punkter där staten ställts till ansvar för skånepolisens register över romer. Det historiska domslutet ger upprättelse till de tre barn och åtta vuxna som Civil Rights Defenders agerade ombud för i stämningen av staten. Uppdateringar kring målet sker löpande på Civil Rights Defenders hemsida och i våra kanaler för sociala medier.

Seminarium: FN:s granskning av mänskliga rättigheter i Sverige

United_Nations

Den 30 mars kom FN:s rekommendationer om vad Sverige bör göra för att leva upp till de medborgerliga och politiska rättigheterna. Men vad händer nu? Civil Rights Defenders bjuder in till seminarium för att diskutera rekommendationerna. I panelen deltar ledamöter från sju riksdagspartier för att diskutera hur de kan följas och vilken roll riksdagen ska spela för mänskliga rättigheter i Sverige.

Fallet Sinthu Selvarajah läggs ned – uttalande

Sinthu 480x270

I dag kom nyheten att åklagaren än en gång lägger ner utredningen av hur det gick till när den psykosdrabbade, 28-åriga Sinthu Selvarajah dog i samband med ett polisingripande vid den psykiatriska avdelningen på Västmanlands läns sjukhus i december 2014 – trots att det finns en mängd oklarheter i fallet och den officiella dödsorsaken starkt ifrågasätts av rättsmedicinska experter. Civil Rights Defenders har för avsikt att driva fallet vidare.

FN kritiserar Sverige i rapport om mänskliga rättigheter

UN office Geneva 3

Idag överlämnade FN:s människorättskommitté en rapport om hur Sverige lever upp till FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. FN kritiserar regeringen på en rad områden och för fram långtgående krav på åtgärder. Kommittén ser bland annat med oro på behandlingen av romer i Sverige och noterar att romska utsatta EU-medborgare i hög grad förvägras sina rättigheter.

FN granskar FRA-lagen och rätten till privatliv i Sverige

redigerad 480x270

Den 9-10 mars granskar FN:s Människorättskommitté Sveriges hantering av de medborgerliga och politiska rättigheterna. I samband med granskningen efterfrågade kommittén en redogörelse av Sveriges skydd för rätten till privatliv och personlig integritet i samband med signalspaning enligt den så kallade FRA-lagen. Som svar på kommitténs förfrågan överlämnade Civil Rights Defenders en gemensam rapport med Privacy International och DFRI i februari.

Varför får Castro bestämma, Margot Wallström?

Debatt Dagens Arena

Utrikesministern behöver förklara varför kubanska medborgare och människorättsförsvarare inte får vara med i diskussionen om sin framtid, skriver Civil Rights Defenders i en debattartikel i Dagens Arena den 4/3. Den svenska regeringen skulle kunna vara det land som tog kubanska människorättsförsvarares parti – men i stället har Sverige slutit ett samarbetsavtal utan att involvera den kubanska befolkningen.

En oberoende institution för mänskliga rättigheter: när var hur?

Seminarium

Vid MR-rådets senaste förhör av Sverige i Genève upprepades kravet på att inrätta en svensk oberoende människorättsinstitution. Något som bäst beskrivs som en myndighet med uppgift att granska statens internationella MR-åtaganden samt främjande av mänskliga rättigheter. Hur bör en sådan institution organiseras och vilka för- och nackdelar finns det med olika lösningar? Välkommen till ett riksdagsseminarium den 16 mars.

Polisens dödsskjutning av psykiskt sjuk anmäls till FN

Law web edited 1

Den 20 mars 2005 sköts den 22-årige Daniel Franklert Murne till döds av poliser utanför sitt hem i Lindesberg. Han hade drabbats av en akut psykos för första gången i sitt liv. I dag anmäler Civil Rights Defenders Sverige för dödsskjutningen. Sverige har brutit mot artikel 6, rätten till liv, och artikel 7, rätten att inte utsättas för grym och omänsklig behandling. Civil Rights Defenders företräder Daniels föräldrar och syster.

FN granskar Sverige – läs Civil Rights Defenders alternativrapport

UN office Geneva 3

9-10 mars granskas Sverige av FN:s människorättskommitté i Genève. Kommittén är det expertorgan inom FN som övervakar hur staterna lever upp till Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Förra året skickade regeringen in sin officiella rapport till FN där man förklarar sin syn på människorättsläget i Sverige. Nu har Civil Rights Defenders sänt in en egen rapport till människorättskommittén som kompletterar bilden.

Uttalande med anledning av samernas nationaldag

Logga-bild

Den 6 februari firas den samiska nationaldagen som i år infaller bara tre dagar efter att Gällivare tingsrätt utfärdade ett historiskt domslut i det uppmärksammade Girjasmålet. Civil Rights Defenders välkomnar beslutet, vilket ger samebyar rätt att råda över sina traditionella marker i enlighet med urfolksrätten, och uppmanar samtidigt till en tolkning som innebär att alla samers rättigheter respekteras.

Risk för kränkningar av utsatta EU-medborgares rättigheter – öppet brev

Bild-seminarium

I dag bjuder Civil Rights Defenders i ett öppet brev till regeringen in till dialog om utsatta EU-medborgares rättigheter i Sverige. Civil Rights Defenders är djupt oroad över den nationella samordnarens rapport om utsatta EU-medborgare i Sverige som överlämnades till regeringen den 1 februari. Om rapporten efterlevs riskerar kommuner och landsting att bryta mot konventioner om mänskliga rättigheter.

Civil Rights Defenders kritisk till rapport – debatt i Studio Ett

Studio Ett

Den 1 februari lämnade den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, in sin slutrapport till regeringen. Civil Rights Defenders är kritisk till innehållet som saknar ett människorättsperspektiv. ”Man måste sluta betrakta de här människorna som en belastning utan snarare se dem som en potentiell tillgång”, säger Civil Rights Defenders chef, Robert Hårdh, i en radiodebatt med Martin Valfridsson.

Poliser utkrävs inte ansvar för romregistret

CRD sign 2 size 480x270

Polisens personalansvarsnämnd meddelade den 18 januari att de två personer som granskats avseende sitt ansvar för skånepolisens register över romer inte kan utkrävas personligt ansvar. ”Det är allvarligt att ingen person kan ställas till ansvar trots att flera myndigheter konstaterat allvarliga brister och trots allvarliga kränkningar av individers rättigheter”, säger Robert Hårdh, chef på Civil Rights Defenders.

Debatt: Civil Rights Defenders svarar Eric Erfors

Debatt

I Expressen den 10 december skriver Eric Erfors om hur han ser på Sveriges ansvar gentemot utsatta EU-medborgare från Rumänien och Bulgarien samt hur han ser på Sveriges rättsliga åtaganden i fråga om mänskliga rättigheter. Han gör det mot bakgrund av Civil Rights Defenders färska rapport om utsatta EU-medborgares rättigheter, men det är synd att han inte läste den innan han skrev. Läs vårt svar till Eric Erfors.

Sverige måste respektera utsatta EU-medborgares rättigheter

Bild-480x270

I slutet av 2015 släppte Civil Rights Defenders en rapport om utsatta EU-medborgares rättigheter i Sverige. Rapporten belyser statens ansvar och täcker rätten till socialt bistånd, hälso- och sjukvård, utbildning, skydd mot hatbrott och rätten att inte utsättas för godtyckliga avhysningar. ”Vi har saknat ett perspektiv i debatten kring vilka skyldigheter Sverige har för att värna utsatta EU-medborgares rättigheter”, säger Robert Hårdh, chef på Civil Rights Defenders. Klicka här för att läsa rapporten.

Debatt: Polisens övervåld måste få ett slut

Debatt

Återigen har en person med psykisk ohälsa dödats i samband med ett polisingripande – ett dödsfall som hade kunnat undvikas. Den 28-årige ingenjören Sinthu Selvarajahs död som uppmärksammades i Sveriges radios dokumentär ”Död i slutet rum” är bara en i raden av händelser där akut sjuka personer dödas i konfrontation med polis. Läs Civil Rights Defenders och Riksförbundet för Social och Mental Hälsas debattartikel i Aftonbladet.

Gästledare i Svenska Dagbladet: Integritet är också en säkerhetsfråga

Benedicte-Berner

”Som följd av terroristattentaten i januari mot tidningen Charlie Hebdo och nu den 13 november i Paris har det franska parlamentet antagit en serie beslut för att stärka den nationella säkerheten. Frankrike har inte valt att skapa någon ”Patriot Act”, den amerikanska lagstiftning som infördes efter attackerna den 11 september 2001, deklarerade den franska justitieministern. Frågan är om man inte går än längre”. Läs hela ledaren av Civil Rights Defenders styrelseordförande, Benedicte Berner.

Yttrande om barn och ungas rätt vid tvångsvård

Logga-bild

Regeringen beslutade 2012 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Utredningens huvuduppgift har varit att stärka barnrättsperspektivet i tvångsvården för barn och unga och i vissa andra delar av den sociala barn- och ungdomsvården. Civil Rights Defenders och Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa har skrivit ett gemensamt yttrande om utredningen.

Yttrande över Bergwallkommissionens förslag

Yttrande

Civil Rights Defenders och Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa har skrivit ett gemensamt yttrande över Bergwallkommissionens förslag. Kommissionen har haft i uppdrag att utreda och redovisa rättsväsendets och vårdens agerande i samband med de brottmålsprocesser som ledde till att Sture Bergwall dömdes för åtta mord. Vi välkomnar utredningen och är i stort positiva till dess förslag, men ytterligare åtgärder behöver vidtas.

Civil Rights Defenders utkräver ansvar för dödligt polisvåld

Sinthu-webbild-480x270

För snart ett år sedan dog 28-årige Sinthu Selvarajah i samband med ett polisingripande på en psykiatrisk avdelning på sjukhuset i Västerås. Åklagaren bedömde dödsfallet som en olyckshändelse och alla misstankar om brott lades ner. Men utredningen har fått skarp kritik och fallet har återigen öppnats. Civil Rights Defenders företräder familjen i det nyöppnade ärendet. ”Det handlar om allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter”, säger Robert Hårdh.

Seminarium: Utsatta EU-medborgares rättigheter i Sverige

Bild-seminarium

Den 10 december släpper Civil Rights Defenders en rapport om utsatta EU-medborgares rättigheter i Sverige. Samma dag bjuder vi in till ett seminarium där vi presenterar och diskuterar rapportens slutsatser. Vilka rättigheter har de utsatta EU-medborgarna när de befinner sig i Sverige och vilka motsvarande skyldigheter har staten att värna rättigheterna? Leder samtalet gör journalisten Alexandra Pascalidou. Välkommen!

Fallet Sinthu: ”Tydligt att det finns systemfel som måste korrigeras”

Skärmavbild 2015-11-26 kl. 11.33.53

Civil Rights Defenders chef Robert Hårdh intervjuas av Sveriges radio om Sinthu Selvarajah som i december 2014 dog i samband med ett polisingripande. ”Här är det helt uppenbart att det handlar om en person som är obeväpnad och instängd i ett rum och att det fanns tid för poliserna att hantera situationen annorlunda”, säger han till Sverige radio. Klicka här för att lyssna på hela inslaget.

Konferens: Bosnien och Hercegovina – 20 år av fred

Ui_Bosnina_FB_bild_v2

Daytonavtalet satte punkt för kriget men vilken slags fred fick Bosnien och Hercegovina? Tillsammans med bland annat Civil Rights Defenders inbjuder Utrikespolitiska institutet till konferens den 5 december för att lyfta fram 20 år av bosnisk fred. Bland annat kommer ämnen som fredsbygge och arvet efter krig att diskuteras. På programmet finns även musikuppträdanden och dokumentärfilmvisning. Välkommen!

Debatt: Nedskärningar i biståndet kan få extremismen att blomstra

The-Guardian

Att Sverige och Norge överväger nedskärningar i sina internationella biståndsbudgetar för att använda pengarna till stöd för flyktingar bekymrar demokrati- och människorättsaktörer runt om i världen. Länderna bör fortsätta förebygga orsakerna till flyktingkrisen genom att hjälpa till att bygga samhällen som människor inte behöver fly från. Att skära ned det internationella biståndet är inte en långsiktig strategi. Läs vår debattartikel i The Guardian.

Seminarium med Kasha Jacqueline Nabagesera

Kasha3

Människorättsförsvararen Kasha Jacqueline Nabagesera, en av årets mottagare av Right Livelihood-priset, kommer till Stockholm. Hon arbetar för HBT-samhällets rättigheter i Uganda och är en av Afrikas mest frispråkiga människorättsförsvarare. Tillsammans med Civil Rights Defenders och flera andra civilsamhällesaktörer bjuder Right Livelihood Award in till frukostseminarium med Kasha Jacqueline Nabagesera den 1 december.

Jurist på Civil Rights Defenders invald i Rådet för mänskliga rättigheter

Foto: Amanda Månsson

Annika Jyrwall Åkerberg, människorättsjurist på Civil Rights Defenders, är invald som sakkunnig ledamot i Stockholms stads nyinrättade råd för mänskliga rättigheter. Rådet har till uppgift att bevaka hur staden lever upp till de internationella deklarationer och konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har anslutit sig till och ska även verka i syfte att stärka arbetet med de mänskliga rättigheterna.

Staden ersätter misär med ännu mer misär

Press photo of Robert Hårdh, chef Civil Rights Defenders

I ett inlägg på Expressen Debatt den 17 november skriver Civil Rights Defenders en replik till Malmös stadsjurist gällande avhysningen av de omkring 200 EU-migranterna från Sorgenfri i början av november. ”Det blir märkligt när Malmö stad å ena sidan hävdar att den utfört avhysningen för att värna de boendes rätt att inte leva i misär och, å andra sidan, förpassar dem till hemlöshet”, säger Civil Rights Defenders chef Robert Hårdh.

Avhysningen från Sorgenfri kritiseras av FN

Sorgenfri-foto

Den senaste tiden har blickarna riktats mot Malmö med anledning av avhysningen av omkring 200 EU-migranter från boplatsen på Sorgenfri, i början av november. Civil Rights Defenders menar att avhysningen kränker de boendes mänskliga rättigheter och vår kritik får även stöd av FN:s särskilda rapportör för minoritetsfrågor, Rita Itzak, som kritiserar beslutet i ett brev till utrikesminister Margot Wallström.

Civil Rights Defenders ger stöd i mål om samers talerätt

Logga-bild

I ett fall som rör samers rätt att överklaga kommer kammarrätten i Sundsvall inom kort att bedöma om en grupp samer har rätt att överklaga ett beslut om gruvbrytning i området. Civil Rights Defenders har gett stöd åt de berörda samerna och deras juridiska ombud för att i målet vid kammarrätten understryka att talerätt i frågor om mark och naturresurser är en central del av urfolksrätten.

Riksdagsseminarium: Lagliga vägar till Europa

Foto-seminarium

Närmare 60 miljoner människor är på flykt i världen och den senaste tiden har vi sett hur Medelhavet skördat många dödsoffer då människor, i brist på alternativ, tvingas företa sig den livsfarliga resan över havet. Mot bakgrund av situationen för många flyktingar bjuder Vänsterpartiet och Centerpartiet, i samarbete med Civil Rights Defenders och Amnesty International, in till ett seminarium den 18 november om lagliga vägar till Europa.

Seminarium MR-dagarna: ”Staten och svenskheten”

MR

Den 10 november anordnar Civil Rights Defenders seminariet ”Staten och svenskheten” under MR-dagarna i Göteborg. Vi kommer bland annat diskutera vilken roll staten har i att upprätthålla kategorierna ”svensk” och ”osvensk” och vilka konsekvenser det får för allas lika tillgång till mänskliga rättigheter. Hur påverkas till exempel vår idé om svenskhet när romer registreras av polisen enbart för att de är romer? Välkommen!

Stoppa avhysningen från boplatsen på Sorgenfri

Sorgenfri-foto

Upphäv beslutet att riva boplatsen på Sorgenfri i Malmö. Det kräver Civil Rights Defenders i ett öppet brev till Malmö stad och polisen Skåne den 30 oktober. På platsen bor omkring 200 EU-migranter och om beslutet drivs igenom innebär det att deras mänskliga rättigheter kommer att kränkas. Malmö stad har inte ordnat alternativa boenden för de personer som tvingas flytta och de har inte heller getts möjlighet att yttra sig.

Förslaget om en ny tillsynsmyndighet för polisen och Kriminalvården

Yttrande

Polisorganisationskommittén har utrett behovet av ett fristående organ som ska granska såväl polisens, Säkerhetspolisens och Kriminalvårdens verksamhet och föreslår att det ska bildas en ny myndighet för tillsyn av verksamheterna. Civil Rights Defenders ser positivt på förslaget men är kritisk till att utredningen inte behandlat den nya myndighetens uppdrag i relation till Sveriges internationella överenskommelser.

Yttrande om genomförandet av det omarbetade asylprocedurdirektivet

CRD sign 2 size 480x270

2013 antog EU det omarbetade asylprocedurdirektivet. Nu har regeringen utrett hur man ska införliva det omarbetade direktivet i svensk lagstiftning. I ett yttrande den 9 oktober ger Civil Rights Defenders sina synpunkter på utredningen. Bland annat föreslår vi åtgärder för att säkerställa kvaliteten på offentliga försvarare och att enskilda ska få tillgång till kommunikation och information de förstår och kan ta till sig.

Civil Rights Defenders och RSMH granskar låsta institutioner

Vi-granskar-svart-vit

I Sverige har det länge saknats en oberoende civilsamhällesaktör som förmått att systematiskt bevaka situationen på låsta institutioner. Civil Rights Defenders och Riksförbundet för Social och Mental Hälsas initiativ ”Inlåst – men inte utan rättigheter”, handlar om att från ett människorättsperspektiv granska situationen för frihetsberövade med särskilt fokus på de mest utsatta.

Backar regeringen från ministrarnas löfte?

Debatt1

I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet skriver Civil Rights Defenders tillsammans med fem andra organisationer att Sverige behöver en institution för mänskliga rättigheter. I juli aviserade Margot Wallström och Alice Bah Kuhnke att regeringen tänker föreslå för riksdagen att en sådan institution ska inrättas i Sverige. Men när vi granskar budgeten för att se hur den ska finansieras finner vi – ingenting.

Regeringen måste värna utsatta EU-medborgares rättigheter

Replik

I ett inlägg i DN Debatt den 15 september svarar Civil Rights Defekters på regeringens utspel om utsatta EU-medborgare. Enligt folkrätten är staten skyldig att respektera och garantera de mänskliga rättigheterna för alla människor som befinner sig på dess territorium. Att regeringen lägger tonvikten på åtgärder som syftar till att EU-medborgare inte ska komma hit är problematiskt ur flera perspektiv.

Sverige bör ta FN:s rekommendationer på större allvar

John Stauffer Photo: Civil Rights Defenders

I januari granskades hur mänskliga rättigheter respekteras i Sverige vid FN:s människorättsråd i den så kallade UPR-processen. Granskningen resulterade i en mängd rekommendationer om åtgärder Sverige bör vidta. Idag antar regeringen formellt rekommendationerna vid ett sammanträde i Genève men Civil Rights Defenders ser med stor oro på alla de centrala rekommendationer som Sverige valt att inte ta sig an.

Mänskliga rättigheter i Sverige

Inom många områden är respekten för mänskliga rättigheter god i Sverige, och internationellt har Sverige gjort sig känt som ett land där människorätten respekteras. Det finns dock allvarliga brister, och många gånger är det etniska och sexuella minoriteter, personer med funktionsnedsättningar, kvinnor och äldre som drabbas hårdast. Diskriminering är ett allvarligt människorättsproblem i Sverige som påverkar människors vardag i grunden.

Civil Rights Defenders styrelse stärks med expertis från näringslivet

Benedicte Berner

”Att Civil Rights Defenders styrelse stärks med expertis från näringslivet betyder mycket för organisationen. Med Arne Björhn, Christoffer Lindblad och Nicklas Storåkers som nya styrelseledamöter tillförs kompetens och kontaktnät, viktiga faktorer i arbetet med att ytterligare stärka finansieringen och möjliggöra den fortsatta expansionen”, säger Benedicte Berner, ordförande för Civil Rights Defenders.

Vi söker två praktikanter till rättsavdelningen för arbete med mänskliga rättigheter i Sverige

CRD_logga_web_02

Praktiken består av att ge stöd till Civil Rights Defenders juridiska avdelning, framförallt i förhållande till organisationens arbete med att värna mänskliga rättigheter i Sverige. Sverigearbetet rör främst frågor om diskriminering, hatbrott, minoritetsrättigheter, rättigheter för frihetsberövade, övervakning/nätfrihet och asylrätt. Vänligen skicka din ansökan senast 27 maj.

Riksdagsseminarium 2 februari om mänskliga rättigheter i Sverige

UPR_ Geneva

Den 26 januari granskas Sverige i den så kallade UPR-processen i Genève. Då får vi veta hur FN ser på eventuella framsteg och tillbakagångar, samt vilka rekommendationer Sverige får från andra medlemsländer. I och med att Sverige granskas bjuder Civil Rights Defenders in till ett seminarium i riksdagen, den 2 februari. Sex experter från det civila samhället diskuterar granskningen. Vi behöver din anmälan senast den 30 januari.

Riksdagsseminarium 2 februari om mänskliga rättigheter i Sverige

UPR_ Geneva

Den 26 januari granskas Sverige i den så kallade UPR-processen i Genève. Då får vi veta hur FN ser på eventuella framsteg och tillbakagångar, samt vilka rekommendationer Sverige får från andra medlemsländer. I och med att Sverige granskas bjuder Civil Rights Defenders in till ett seminarium i riksdagen, den 2 februari. Sex experter från det civila samhället diskuterar granskningen. Vi behöver din anmälan senast den 30 januari.

Kuba och USA; vad sker nu?

Photo: Civil Rights Defenders

Den 17 december 2014, efter 18 månader av hemliga samtal, slöt USA och Kuba ett avtal som medför en historisk avspänning i ländernas relationer. Vilka blir effekterna av denna överenskommelse och hur kommer den att påverka relationen inte bara mellan USA och Kuba utan mellan supermakten och Latinamerika i stort? Den 14 januari deltar Erik Jennische, Civil Rights Defenders programchef för Latinamerika, i ett panelsamtal på Latinamerikainstitutet om dessa brinnande frågor.

Civil Rights Defenders positiv till åtal mot polisman i Varberg

TV4 poliskjutning

Civil Rights Defenders som tidigare kritiserat den svenska polisens hantering av situationer där förövaren lider av någon form av psykisk sjukdom ställer sig positiv till åtalet mot den polisman som sköt ihjäl en knivman i Varberg. – Tittar man på gärningsbeskrivningen i åtalet är det tydligt att det begåtts flera fel i situationen, säger John Stauffer chefsjurist på Civil Rights Defenders.

”Säkerställ respekten för digitala rättigheter”

Insida2

Civil Rights Defenders skriver den 17 december i Dagens Arena om respekten för digitala rättigheter som måste säkerställas och om att Sveriges övervakningsverksamhet präglas av både brist på insyn och transparens. Vidare lyfter Civil Rights Defenders 13 principer som det civila samhället tagit fram för att tydliggöra vad kraven i internationell rätt betyder i den digitala miljön och pekar på vikten av att stater följer dem.

Civil Rights Defenders söker en människorättsjurist med Sverigefokus

CRD dörrskylt

Vill du arbeta med att försvara människors medborgerliga och politiska rättigheter i Sverige? Civil Rights Defenders söker en engagerad jurist till sin rättsavdelning. Vi söker dig med jur. kand examen samt ett dokumenterat intresse och/ -eller erfarenhet av att arbeta inom MR-området. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet och kunskap om att driva enskilda fall i Domstol. Sista ansökningsdatum: 3/1- 2014

Live: Likhet inför lagen 2032

Rosario Ali Taikon - webb

Regeringen antog 2012 en strategi för romsk inkludering i det svenska samhället som sträcker sig fram till år 2032. Det övergripande målet är att romer som föds idag ska ha samma rättigheter som andra år 2032. Mot bakgrund av vad som avslöjats om polisens registrering av romer, har Civil Rights Defenders bjudit in Rosario Ali Taikon, statsvetare och nationalekonom som sedan mer än 10 år varit aktiv i arbetet med romers rättigheter, för att diskutera regeringens strategi för romsk inkludering.

Komiker står upp för det fria ordet

ROA står upp för det fria ordet

Biljetterna till årets viktigaste humorgala har släppts. Den 16 december fylls Södra Teatern med några av Sveriges främsta komiker i välgörenhetsshowen ”Stå upp för det fria ordet”. På många platser i världen är det fria ordet tystat och att yttra sig kritiskt om orättvisor kan få fruktansvärda konsekvenser. För komikeragenturen Roas komiker var det därför viktigt att stå upp för det fria ordet och samtidigt stödja Civil Rights Defenders arbete genom att överskottet oavkortat går till organisationen.

Registrering av romer är en kränkning av de mänskliga rättigheterna

Avslöjandet om polisens register över romer visar på den rasism som finns i Sverige även inom offentliga institutioner. Det är helt oacceptabelt att polisen på detta sätt registrerar människor utifrån etnisk tillhörighet. Polisen bryter mot flera svenska lagar och internationella konventioner till skydd för de mänskliga rättigheterna, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Kampen för upprättelse

DSC_0564featured


Vid sextiden på morgonen den 30 oktober 2010 grips Nizar Khalaili och tre av hans släktingar sedan deras hem stormats av tungt beväpnad polis. De misstänks för förberedelse till terroristbrott men efter några dagar läggs förundersökningen ner. Fallet visar på en rad allvarliga brister, från utredningsåtgärderna till frigivandet. Civil Rights Defenders företräder Nizar Khalaili och två av hans släktingar i en JO-anmälan mot polis och åklagare. Hör Nizars egen berättelse om kampen för upprättelse.

Journalist i exil får människorättspris

Mesfin Negash Photo Ninke Liebert

Som ett erkännande för hans arbete för yttrandefrihet i Etiopien tilldelas Mesfin Negash, tillsammans med 40 andra journalister och skribenter, 2012-års Hellman/Hammett-pris. Utmärkelsen delas ut av människorättsorganisationen Human Rights Watch till skribenter som utsätts för politisk förföljelse och människorättsövergrepp. Efter att ha blivit hotad av myndigheterna flydde Mesfin Negash Etiopien år 2009 och verkar numera för mänskliga rättigheter i exil från Sverige.

Mänskliga rättigheter under nya Putineran

human-rights-defender-NC

I maj 2012 blev Vladimir Putin åter Rysslands president. Sedan dess har en rad lagar antagits, som försvårar arbetet för landets människorättsförsvarare och i Norra Kaukasus fortsätter människorättsövergreppen. Civil Rights Defenders har samlat några av de främsta experterna på Norra Kaukasus för att tala om hur de mänskliga rättigheterna påverkas efter Vladimir Putins återkomst som president.

Stockholmsprocessen stärker utsatta människorättsförsvarare

Map of the North Caucasus

Situationen för medborgare och människorättsförsvarare i Norra Kaukasus fortsätter att försämras. Allvarliga människorättsövergrepp förvandlar vardagen till en mardröm. I november 2012 samlar Civil Rights Defenders, för fjärde gången, cirka 20 av de främsta människorättsförsvararna från regionen till Norra Kaukasuskonferensen. Under några intensiva dagar i Stockholm utvecklar vi strategier för att förbättra deras säkerhet och öka medvetenheten hos makthavare för att åstadkomma reell förändring.

Sapiyat Magomedova får årets Per Anger-pris

Sapiyat Magomedova Photo: Caucatian Knot

Människorättsadvokaten Sapiyat Magomedova har tilldelats Sveriges regerings pris till Per Angers minne. I det våldsdrabbade Dagestan försvarar hon personer som utsatts för grova människorättsövergrepp. Hon tar sig an fall som andra advokater skulle avstå från av säkerhetsskäl och har vunnit rättsfall i en kontext där det är nästan omöjligt att göra det. För människorna i regionen har hon blivit en symbol för mod.

Seminarium: En målmedveten kamp för värdighet

Blerta Cani Drenofci, ADRF

I år deltog Albanien för första gången någonsin i Paralympics. Men för albaner med funktionsnedsättning är hindren fortfarande stora. Dagligen kränks deras rättigheter och en person med funktionsnedsättning betraktas som en ‘olycka’. Välkommen till ett seminarium 26 september med Blerta Çani Drenofci, verkställande direktör för Albanian Disability Rights Foundation.

Seminarium: Propagandalagar stryper gayaktivismen i Ryssland

Demonstration mot lag

Nyligen röstade det lokala parlamentet i St Petersburg igenom en lag som förbjuder ”propaganda” för homosexualitet. Liknande lagar har redan trätt i kraft i Rjazan, Arkhangelsk och Kostroma och har även börjat diskuteras på federal nivå. Våra partner, Anastasia Smirnova från det ryska Hbt-nätverket och Alexandra Semenova från Coming Out, talar om hur propagandalagarna kom till och hur de påverkar arbetet för mänskliga rättigheter. Seminariet hålls 25 maj kl 9.00-10.00.

Från Bai Bang till HBT*: Sveriges stöd för ökade rättigheter i Vietnam

En resa som präglas av förtroende, mod och utmaningar. Svenska kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja anordnar seminarium med frågan: går det verkligen att arbeta med mänskliga rättigheter i en kommunistdiktatur? Medverkar gör Brittis Edman, programansvarig för Sydostasien hos Civil Rights Defenders, och Elsa Håstad, Sida, stationerad på Sveriges ambassad i Hanoi. Samtalet leds av […]

Bland blåbärsbuskar och lingonris exploateras asiatiska migrantarbetare

Under senare år har rapporterna duggat tätt om exploatering av utländska bärplockare bland annat från Thailand och Vietnam. Många har slitit hårt i de svenska skogarna, levt i usla boenden och inte fått ut sina löner. En del har fått återvända hem svårt skuldsatta. Inför årets bärsäsong skärpte Migrationsverket reglerna. Hur har dessa regeländringar slagit […]

Polisens internutredningar

Robert Hårdh, chef för Civil Rights Defenders, har bjudits in att kommentera rapporten skriven av professor i rättsvetenskap Dennis Töllborg om hur polisen utför sina internutredningar. Seminariet är öppet för allmänheten, skicka ett mejl till Dennis Töllborg (dennis.toellborg@gri.gu.se) eller Anders Månsson (anders.mansson@polisen.se) om du kommer.   Datum: Torsdagen den 9 September Tid: 18-20 Plats: Folkets Hus, Järntorget, […]

Forum för mänskliga rättigheter

Civil Rights Defenders är medarrangör till MR-dagarna, nordens största forum för mänskliga rättigheter, och deltar i år med ett spännande seminarieprogram och med utställningen Våra rättigheter. Civil Rights Defenders program under MR-dagarna:   Måndag 16 november 11.00-11.30: ”Missing Lives: Disappearances and Impunity in the North Caucasus” Civil Rights Defenders visar en kortfilm som producerats av […]

9 November: Dagen som förändrade Europa

Kristallnatten och Berlinmurens fall. Datumet den 9 november  har inneburit vändpunkter i Europas historia. På tjugoårsdagen av Berlinmurens fall arrangeras en dag om yttrandefrihet, rättigheter, mod och ytterst demokratins tillstånd idag. Civil Rights Defenders medverkar i ett evenemang som arrangeras av Stockholms stadsteater i samarbete med Sveriges ordförandeskap i EU och Stiftelsen Natur & Kultur. […]

Rädsla för terrorister och lagstiftning– Guantanamosystemet efter Bush

Offentligt möte med avslutande panelsamtal om terrorlagstiftningen och mänskliga rättigheter. Medverkande: Thomas Olsson, Advokat, har bl.a. försvarat medarbetare i al-Barakaat Laue Traberg Smidt, Dansk advokat, har bl.a. försvarat medarbetare i al-Aqsa Anna Wigenmark, Jurist, Civil Rights Defenders Madelaine Seidlitz, Jurist, Amnesty Abdirisak Aden, Gösta Hultén, Journalist, Charta 2008 Datum: Lördag 7 november Tid: kl. 14-16 […]

Framtida utmaningar för Svenskt bistånd

Behovet av katastrofinsatser kommer med största sannolikhet att öka i klimatförändringarnas och finanskrisens spår. Samtidigt har den svenska regeringen uttryckt en vilja att prioritera långsiktiga insatser som syftar till demokratisering och respekt för de mänskliga rättigheterna. På grund av sjukdom ersätts gästtalare Anders Nordström av Anders Pedersen, avdelningschef för Sidas avdelning för demokrati, mänskliga rättigheter […]

Kvinnor osynliga som politiska flyktingar

Minoo Jalali är iranskfödd advokat bosatt i Storbritannien. Enligt Jalali behandlas kvinnliga och manliga politiska flyktingar inte likadant i Storbritannien. Maria Bexelius undervisar i asylrätt på Teologiska högskolan och har skrivit böckerna Asylrätt, kön och politik (2008) och Kvinnor på flykt (2001). Under en timme mänskliga rättigheter diskuterar de den rättsliga situationen för kvinnliga asylsökande […]

Försvarsmakten fortsätter samarbeta med misstänkta krigsförbrytare

I januari 2006 genomförde Sverige och Ryssland en gemensam militärövning utanför Boden, Operation Snöflingan. Övningen kritiserades skarpt eftersom Ryssland representerades av ett förband som kunde knytas till folkrättsbrott i Tjetjenienkriget, den 138:e motorskyttebrigaden från Leningrads militärområde. Snöflingan gästades också av vice befälhavaren för Leningrads militärområde, Vjatjeslav Sucharev. Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter och Svenska Helsingforskommittén polisanmälde Sucharev med hänvisning till dennes befälsansvar för de begångna brotten.

Hatets språk

Samhällets främsta vapen mot hatpropaganda är kriminaliseringen av hets mot folkgrupp, som inskränker yttrandefriheten genom att hotande och missaktande uttalanden förbjuds. Denna rapport avhandlar nationell och internationell lagstiftning och praxis som reglerar gränsen mellan yttrandefrihet och förbud mot spridning av rasistiska och främlingsfientliga idéer. Ladda ner rapporten Med yttrandefrihet kommer ansvar och skyldigheter. Rätten att […]

Göteborgskravallerna

Göteborgskravallerna i samband med EU-toppmötet i juni 2001 väckte omfattande massmedial uppmärksamhet. Fredliga demonstrationer urartade till ofattbara våldsaktiviteter med omfattande förstörelse av egendom och angrepp mot polis. Allmänheten kunde emellertid också iaktta hur polisen understundom agerade på ett sätt som väckte förvåning. Civil Rights Defenders (tidigare Svenska Helsingforskommitténs) rapport granskar från humanitärrättslig utgångspunkt hur myndigheter […]