Vårt arbete för mänskliga rättigheter

Civil Rights Defenders försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter och stärker utsatta människorättsförsvarare. Vi arbetar i några av världens mest repressiva länder och regioner där vi tillsammans med lokala krafter kämpar för långsiktig och hållbar förändring. Vi är också verksamma i Sverige för att ta ett ansvar för de mänskliga rättigheterna även på hemmaplan.

För att åstadkomma förändring verkar vi på flera samhällsnivåer:

  • Vi övervakar statliga myndigheter och utkräver ansvar, rättvisa och upprättelse när människors grundläggande rättigheter har kränkts.
  • Vi informerar människor om deras rättigheter och bedriver påverkansarbete mot beslutsfattare för att uppmärksamma frågorna.
  • Vi stärker lokala människorättsförsvarare genom att bidra med kunskap, träningar och stöd.

Läs om våra särskilda initiativ för att stödja människorättsförsvarare

Gå direkt till ett land eller en region:

Sverige | Albanien | Azerbajdzjan | Bosnien-Hercegovina | Eritrea | Etiopien | Kambodja | Kazakstan | Kenya | Kirgizistan | Kosovo | Kuba | Makedonien | Moldavien | Montenegro | Myanmar | Ryssland | Serbien | Sydsudan | Thailand | Turkmenistan | Uganda | Ukraina | Uzbekistan | Venezuela | Vietnam | Vitryssland |

Centralasien | Latinamerika | Sydostasien | Västra Balkan | Östafrika | Östeuropa |

Använd dessa länkar för att se vad vi gör och vilka förändringar vi bidrar till:

De mänskliga rättigheterna delas in i två kategorier

De mänskliga rättigheterna kan kortfattat delas in i medborgerliga och politiska rättigheter samt i ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Civil Rights Defenders arbetar i huvudsak med medborgerliga och politiska rättigheter, såsom de uttrycks i exempelvis den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och den Europeiska konventionen angående skyddet av de mänskliga fri- och rättigheterna. Till medborgerliga och politiska rättigheter räknas till exempel rätten till liv, rätten till skydd mot tortyr och godtyckliga frihetsberövanden, rätten till skydd mot diskriminering, rätten till yttrandefrihet, rätten till rättssäkerhet och rätten till fria val.

Läs mer om universella människorättskonventioner och fördrag.

För mer detaljerad information om vårt arbete – läs vår strategi

Maria Leissner, talar om diskrimineringen av romer i Sverige på ett av våra regelbundna frukostseminarier.Försvinnanden i Tjetjenien 2005. Foto: Joanna KuroszObservation av parlamentsvalet i Vitryssland 2008