Journalist från Azerbajdzjan inkluderad i Natalia Project

På grund av en försämrad människorättssituation i Azerbajdzjan och myndigheternas upptrappade påtryckningar mot media har behovet av stöd och hjälp till utsatta människorättsförsvarare drastiskt ökat. Journalisten Rasul Jafarov är därför den senaste människorättsförsvararen att inkluderas i det globala säkerhetssystemet Natalia Project.

– Människorättsförsvarare utsätts för stora risker i Azerbajdzjan. Det är därför oerhört viktigt för oss att tänka på vår egen säkerhet och jag tror att Natalia Project är ett av de bästa sätten att skydda oss själva i dessa oroliga tider, säger Rasul Jafarov.

Civil Rights Defenders är djupt bekymrade över situationen för människorättsförsvarare, politiska aktivister och journalister i Azerbajdzjan. De senaste åren har de medborgerliga och politiska rättigheterna ytterligare begränsats genom att regeringen ökat sina ansträngningar för att kväva yttrande- och mötesfrihet, tysta människorättsförsvarare och gjort allt fler tillslag mot oppositionen. 

Flera internationella människorättsgrupper har uppmärksammat den kultur av straffrihet som omger de politiskt motiverade trakasserier som regeringskritiker utsätts för i landet. Ofta efterföljda av godtyckliga gripanden baserade på falska anklagelser. Det eskalerande förtrycket speglar det hårdnande politiska klimatet i ett landet som seglat upp som en av de mest auktoritära postsovjetiska staterna i Europa.

– Den 14 maj inledde Azerbajdzjan sitt ordförandeskap i Europarådets ministerkommitté trots att fler än 100 politiska fångar sitter bakom galler, yttrande-, mötes- och föreningsfriheten fortsätter att inskränkas och trycket på det civila samhället ökar. Som en civil samhällsorganisation inser vi vikten av vårt arbete för att främja demokrati och skydda de mänskliga rättigheterna. Samtidigt är vi medvetna om de utmaningar och de risker vi står inför på grund av vår verksamhet. Trots det är vi fast beslutna att fortsätta vårt arbete för att försöka åstadkomma positiva förändringar, säger Rasul Jafarov.

Rasul Jafarov är grundare till Human Rights Club (HRC) som var en av nyckelaktörerna bakom kampanjen, ”Sjung för demokrati”, under Eurovision Song Contest i Azerbajdzjan 2012. En kampanj som gav människorättsbrott i Azerbajdzjan internationell uppmärksamhet. Rasul har tidigare arbetet som reporter på Institutet för journalisters frihet och säkerhet (Institute for Reporters’ Freedom and Safety, IRFS) där han utredde åtal mot journalister, förberedde rapporter kring fallen och övervakade rättegångar.

Natalia Project är ett personligt larmsystem som kopplar utsatta människorättsförsvarare till sociala medier och gör världen medveten och uppmärksam på de orättvisor de utsätts för. Genom att aktivt följa Natalia Project på social medier – blir tusentals följare genast varse om något skulle hända den enskilda armbandsbäraren. Rasul Jafarov är den 16:e bäraren som inkluderas i säkerhetssystemet.

Inom en snar framtid kommer en grupp människorättsförsvarare inkluderas i Östafrika och målet är att 55 människorättsförsvarare ska vara utrustade med armbandet i slutet av 2014.

För mer information kontakta:
Marie Månson, programchef för Stöd till utsatta människorättsförsvarare
Telefon: +46 709 896 010
E-post: marie.manson@civilrightsdefenders.org

Kategorier: Resultat och Nyheter.
Taggar: Azerbajdzjan, Blogger, Mänskliga rättigheter, Natalia Project, och Rasul Jafarov.
Regions: Azerbajdzjan.