Pressrum för människorättsjournalister

Välkommen till Civil Rights Defenders pressrum. Här hittar du kort information om vår historia, vårt arbete och kontaktuppgifter till vår kommunikationsavdelning.

Är du på jakt efter pressbilder? – Klicka här


Vår historia
Civil Rights Defenders är en politiskt och religiöst oberoende icke-statlig människorättsorganisation. Organisationen bildades 1982 och hette då Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter. Vårt arbete stöds av stiftelser, företag och tusentals enskilda givare. Sida, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är vår främsta bidragsgivare för vårt internationella arbete.

Vårt arbete
Vi försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter och stärker utsatta människorättsförsvarare. Det gör vi genom att granska myndigheter och utkräva ansvar när människors rättigheter kränks. Vi driver rättsfall mot stater och makthavare och stödjer människorättsförsvarare med utbildningar, resurser och kunskap – för att skydda utrymmet där de verkar och stärka deras verksamhet. Vi bedriver lobbying och påverkansarbete gentemot nationella och internationella beslutsfattare. I totalitära stater söker vi alternativa kanaler för att nå ut med oberoende information och stödja diskussion och debatt.
 Läs mer om vårt arbete här

Presskontak
Civil Rights Defenders svarar gärna på journalisters frågor som rör medborgerliga och politiska rättigheter i de länder där vi är verksamma. För att boka intervjuer med någon av våra experter – vänligen kontakta vår presskontakt på press@civilrightsdefenders.org eller ring +46 76 576 27 62.