Rapporter

Här hittar du våra rapporter och parallellrapporter. De är skrivna och sammanställda av Civil Rights Defenders, eller i samarbete med våra partner, och täcker en rad olika människorättsfrågor.

Flerfrontskrig mot människorättsorganisationer i Ryssland

Igor Kalyapin, leader of Joint Mobile Group, attacked with green coloured liquid in Chechnya’s main city Grozny in March 2016. Read more on page 16 in the report. Photo: Anastasiya Moskvychova RFE/RL

I dag släpper Civil Rights Defenders en rapport som belyser situationen för människorättsförsvarare i Ryssland. Den ryska regimen har infört en rad lagar som bland annat hindrar utländska bidragsgivare att donera pengar till civilsamhället. Samtidigt pågår det en välorkestrerad propagandakampanj i de ryska medierna vars syfte är att svartmåla och framställa människorättsförsvarare som spioner hos den ryska allmänheten.

(English) REPORT: Spotlight on Belarus – On the Ground During the Protests

Belarus protests 1

(English) On the weekend of March 25 – 26, a wave of peaceful protests took place across Belarus. The nationwide demonstrations stem from the introduction of the widely unpopular Presidential Decree on the “Prevention of Social Dependence” that penalises several categories of unemployed persons through the levying of taxes. The protests has seen hundreds of journalists, civil society activists and political dissidents arrested and detained. Civil Rights Defenders was on the ground to monitor the crackdown.

Inte längre en diktatur? Hävda EU-sanktioner på bekostnad av mänskliga rättigheter i Vitryssland

Report 480x270

NY RAPPORT: För ett år sedan beslutade EU att permanent lyfta sina sanktioner mot Vitryssland. Sanktionerna infördes på grund av regimens människorättskränkningar, men hävdes – trots bristen på framsteg. Nu släpper Civil Rights Defenders en ny rapport som slår fast att det inte skett någon ytterligare utveckling gällande landets medborgerliga och politiska rättigheter.

(English) Uganda: Weak Cyber Laws Fail to Protect Internet Freedoms and Privacy

Front_uganda

(English) In a new report, Civil Rights Defenders and the Ugandan NGO Unwanted Witness provide a joint analysis on cyber laws in Uganda and their failure to protect online freedoms and the right to privacy. The analysis is an assessment of Ugandan cyber laws from a human rights perspective that reflects on the compatibility of the provisions with Uganda’s own 1995 Constitution and International Human Rights Standards.

(English) New Media Report on Freedom of Expression in Kosovo

Press Freedom Day 2016_web

(English) On the International World Press Day, 3 May, Civil Rights Defenders’ partners Kosovo 2.0, COHU! and Press Council of Kosovo released a new comprehensive report on the media scene in Kosovo. The report reveals a number of deviations from the European standards of media, information and the freedom of expression in Kosovo and it is the first comprehensive analysis of the media scene in the country.

Yttrandefrihet i Ryssland – Rapport

480x270

Sedan Vladimir Putin återtog makten i maj 2012 har läget för de mänskliga rättigheterna försämrats drastiskt i Ryssland. Idag översköljs det ryska folket med propaganda och människorättsförsvarare som sprider information om övergrepp och hjälper människor att få upprättelse gentemot staten svartmålas som utländska agenter. I en ny rapport kartlägger vi läget för yttrandefriheten i Ryssland, med särskilt fokus på internet.

FN kritiserar Sverige i rapport om mänskliga rättigheter

UN office Geneva 3

Idag överlämnade FN:s människorättskommitté en rapport om hur Sverige lever upp till FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. FN kritiserar regeringen på en rad områden och för fram långtgående krav på åtgärder. Kommittén ser bland annat med oro på behandlingen av romer i Sverige och noterar att romska utsatta EU-medborgare i hög grad förvägras sina rättigheter.

FN granskar FRA-lagen och rätten till privatliv i Sverige

redigerad 480x270

Den 9-10 mars granskar FN:s Människorättskommitté Sveriges hantering av de medborgerliga och politiska rättigheterna. I samband med granskningen efterfrågade kommittén en redogörelse av Sveriges skydd för rätten till privatliv och personlig integritet i samband med signalspaning enligt den så kallade FRA-lagen. Som svar på kommitténs förfrågan överlämnade Civil Rights Defenders en gemensam rapport med Privacy International och DFRI i februari.

FN granskar Sverige – läs Civil Rights Defenders alternativrapport

UN office Geneva 3

9-10 mars granskas Sverige av FN:s människorättskommitté i Genève. Kommittén är det expertorgan inom FN som övervakar hur staterna lever upp till Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Förra året skickade regeringen in sin officiella rapport till FN där man förklarar sin syn på människorättsläget i Sverige. Nu har Civil Rights Defenders sänt in en egen rapport till människorättskommittén som kompletterar bilden.

Sverige måste respektera utsatta EU-medborgares rättigheter

Bild-480x270

I slutet av 2015 släppte Civil Rights Defenders en rapport om utsatta EU-medborgares rättigheter i Sverige. Rapporten belyser statens ansvar och täcker rätten till socialt bistånd, hälso- och sjukvård, utbildning, skydd mot hatbrott och rätten att inte utsättas för godtyckliga avhysningar. ”Vi har saknat ett perspektiv i debatten kring vilka skyldigheter Sverige har för att värna utsatta EU-medborgares rättigheter”, säger Robert Hårdh, chef på Civil Rights Defenders. Klicka här för att läsa rapporten.

Ny rapport: Långt kvar till pressfrihet

Cover report Press Freedom Serbia

Endast 4 av Europarådets 27 principer för pressfrihet har implementerats i Serbien, visar den första vittomfattande rapporten som gjorts om mediasituationen i landet: Serbian Media Scene VS European Standards. Fri press är en grundsten för demokratisk utveckling, i denna rapport uppenbaras de utmaningar som den serbiska mediescenen står inför. Rapporten är resultatet av ett flerårigt forskningssamarbete mellan Civil Rights Defenders och lokala partner.

Myndigheternas åtgärder kosmetika

De smärre förändringar som genomförts sedan EU startade en dialog med Vitryssland har inte förändrat de grundläggande problemen i det civila samhället i Vitryssland, skriver Svenska Helsingforskommittén tillsammans med en grupp organisationer i en rapport om människorättsutvecklingen i landet. Läs den senaste rapporten som beskriver utvecklingen på människorättsområdet i Vitryssland under perioden oktober 2008 – […]

Hatets språk

Samhällets främsta vapen mot hatpropaganda är kriminaliseringen av hets mot folkgrupp, som inskränker yttrandefriheten genom att hotande och missaktande uttalanden förbjuds. Denna rapport avhandlar nationell och internationell lagstiftning och praxis som reglerar gränsen mellan yttrandefrihet och förbud mot spridning av rasistiska och främlingsfientliga idéer. Ladda ner rapporten Med yttrandefrihet kommer ansvar och skyldigheter. Rätten att […]

Göteborgskravallerna

Göteborgskravallerna i samband med EU-toppmötet i juni 2001 väckte omfattande massmedial uppmärksamhet. Fredliga demonstrationer urartade till ofattbara våldsaktiviteter med omfattande förstörelse av egendom och angrepp mot polis. Allmänheten kunde emellertid också iaktta hur polisen understundom agerade på ett sätt som väckte förvåning. Civil Rights Defenders (tidigare Svenska Helsingforskommitténs) rapport granskar från humanitärrättslig utgångspunkt hur myndigheter […]