Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelsen är en sammanfattning av våra insatser för mänskliga rättigheter under året som gått. Den omfattar även förvaltningsberättelsen och en finansiell rapport.

Vårt arbete i Sverige och världen 2015

arsredovisning_15

Civil Rights Defenders huvudsakliga ändamål är att försvara människors rättigheter och stärka utsatta människorättsförsvarare. Vi fortsätter växa och under 2015 intensifierade vi vårt arbete runt om i världen. Under året har verksamheten expanderat och närvaro etablerats i Palo Alto, San Francisco, hos Nordic Innovation House. Att Civil Rights Defenders har en närvaro i staden betyder mycket för vårt fokus på innovation och insamling.

Vårt arbete i Sverige och världen 2013

Annualreport13

Civil Rights Defenders mål 2013 var att stärka vår position som en global människorättsorganisation. Ett mål som vi har uppnått med råge. Vår verksamhet har expanderar till att omfatta Latinamerika och Västafrika och vi har stärkt vår självständighet med flera nya och kraftfulla finansieringskällor. Dessutom lanserade vi världens första överfallslarm för människorättsförsvarare – Natalia Project.

Vårt arbete i Sverige och världen 2011

our_regions

Behovet av ökat stöd till utsatta människorättsförsvarare präglade 2011-års arbete. På flera håll i världen satte regimer hårdare press på dem som kämpar för våra rättigheter. Vi startade en akutfond för Norra Kaukasus för att bidra med akut hjälp vid brådskande situationer. Vi stämde också Sverige inför Europadomstolen för en dödsskjutning som visar på de stora strukturella problem som finns inom den svenska polisen. Läs mer i vår verksamhetsberättelse.