Om oss – Sveriges internationella människorättsorganisation

Civil Rights Defenders är en oberoende expertorganisation. Organisationen bildades 1982 i Stockholm med syfte att försvara de mänskliga rättigheterna, och då i synnerhet de medborgerliga och politiska rättigheterna, och stärka utsatta människorättsförsvarare.

Titta på den här filmen för att lära dig mer om oss och vårt arbete för mänskliga rättigheter:

35 år av människorättsarbete
Vikampartillsammans

Civil Rights Defenders (tidigare Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter) var från början en del av Helsingforsrörelsen. Under det kalla kriget, och uppdelningen mellan Öst- och Västeuropa, undertecknades ett avtal i Helsingfors år 1975. Detta inspirerade medborgare runt om i Europa och i USA att sluta sig samman i icke-statliga organisationer som övervakade den egna regeringens respekt för mänskliga rättigheter. Helsingforsfamiljen växte till att omfatta fler än 40 organisationer.

Lär dig mer om vår historia genom att läsa: Vi kämpar tillsammans!

90-konton garanti för korrekt hantering

Civil Rights Defenders är en ideell organisation utan vinstintresse. Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är för närvarande vår största bidragsgivare för den internationella verksamheten. Många företag, organisationer och enskilda bidrar till vår verksamhet. Civil Rights Defenders har 90-konton och är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Vårt arbete kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Detta är en garanti för att dina pengar används korrekt. Du kan alltid sätta in en gåva på: PG 90 01 29-8.

logo Swedish International Development Cooperation Agency, SidaLogo Swedish Fundraising Council, FRIILogo Svensk insamlingskontroll