(Svenska) Svenska PostkodLotteriet

Sorry, this entry is only available in Swedish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Rickard Sjöberg och Robert Hårdh med Civil Rights Defenders check. Foto: Jonas Bilberg.

Rickard Sjöberg och Robert Hårdh med Civil Rights Defenders check. Foto: Jonas Bilberg.

I februari 2013 mottog Civil Rights Defenders för första gången en check på hela fem miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet. Pengar som kommer att användas till organisationens arbete med att stärka och försvara modiga människorättsförsvarare i Östeuropa, Centralasien, Sydostasien och Östafrika.

– Stödet från Svenska PostkodLotteriet och i slutändan från de svenska lottköparna betyder oerhört mycket för oss. Men ännu viktigare är det för alla fantastiska människor som vi samarbetar med, modiga människorättsförsvarare runt om i världen som vi nu kan stärka ytterligare tack vare PostkodLotteriets stöd, säger Robert Hårdh, Civil Rights Defenders chef.

Svenska PostkodLotteriets 44 förmånstagare, loggor.

Svenska PostkodLotteriets 44 förmånstagare.

Om Svenska PostkodLotteriet
Hela PostkodLotteriets överskott går till ideell verksamhet. 2012 uppgick överskottet till 1,009 miljarder kronor och fördelades på 44 organisationer.

Sedan starten 2005 har PostkodLotteriet delat ut över 3,8 miljarder kronor till ideella organisationer.

PostkodLotteriets vision är en bättre värld för människor, djur och miljö.

Läs mer om Svenska PostkodLotteriet.

Med stödet från PostkodLotteriet genomför vi följande projekt och aktivitieter:

Burma/Myanmar: Förbättra digital säkerhet och planering

Som en direkt uppföljning till vår utbildning i digital säkerhet i februari 2013, i samarbete med organisationen Local Resource Center (LRC) kommer vi att tillgängliggöra kompetens i digital säkerhet, teknisk utrustning och säkerhetslösningar till LRC: s nätverk av lokala grupper i flera stater och divisioner över hela landet.

Burma/Myanmar: Förbättra tillgången till rättshjälp
Cirka 10 utvalda människorättsadvokater kommer att åka på en studieresa till Serbien för att studera olika rättshjälpsinitiativ. Resan kommer att resultera i att deltagarna producerar ett förslag till modell för rättshjälp i Myanmar, som bygger på insatser från det civila samhället.

Kambodja: Behovsbedömning och nätverkande
Vi kommer att fortsätta utveckla våra kontakter med människorättsorganisationer i landet och säkerställa samarbete med nyckelaktörer, för att bygga upp deras kapacitet, med början 2014.

Vietnam: Kapacitetsuppbyggnad av utsatta människorättsförsvarare
I Vietnam kommer vi att fortsätta vårt pågående unika program till stöd för utsatta människorättsförsvarare. Vi stödjer medborgarjournalister (bloggare), olika utbildningsinitiativ och det civila samhällets insatser för mobilisering till försvar för mänskliga rättigheter.

Försvara utsatta människorättsförsvarare i Centralasien, Östafrika och Sydostasien
Sedan slutet av 2011 har vi byggt upp ett nytt globalt program som syftar till att stärka människorättsförsvarare som lever under hot. En av delarna i denna satsning är vårt mobila träningscenter. Utbildningarna omfattar bland annat hur du skyddar din digitala information och identitet på nätet, hur du använder sociala medier för aktivism samt praktisk träning i videoproduktion och kampanjer i sociala medier.

2011 upprättade vi en akutfond för att hjälpa människorättsförsvarare i överhängande fara, som tillfälligt behöver gömma sig, lämna landet eller skydda viktig kommunikation så som vittnesuppgifter och dokument. Med medel från akutfonden stödjer vi också preventiva säkerhetsåtgärder för våra partner, som att installera övervakningskameror, galler för fönster, säkerhetsdörrar med mera.

Defenders’ Days – Empowering Human Rights Defenders at Risk
Med start i april 2013 anordnar vi Defenders’ Days, en konferens i Stockholm för några av världens mest utsatta människorättsförsvarare. Syftet med Defenders’ Days är att skapa uppmärksamhet kring människorättsförsvarare och deras viktiga arbete och att erbjuda möjlighet till kapacitetsutveckling och nätverkande.

Under konferensen kommer Civil Rights Defenders att dela ut ett nyinstiftat pris, “The Civil Rights Defender of the Year Award”, till en av världens mest framstående människorättsförsvarare. Vår ambition är att skapa ett årligt återkommande evenemang som stärker världens människorättsförsvarare och samlar nyckelpersoner i fråga om mänskliga rättigheter.

Kommunikation
Civil Rights Defenders bygger steg för steg upp ett långsiktigt strategiskt mediearbete för att uppmärksamma människorättsförsvarares utsatthet och roll för den demokratiska utvecklingen. Satsningen kommer på sikt att leda till att människorättsförsvarare får en allt mer prominent roll i nyhetsrapporteringen, i första hand i Sverige men i förlängningen också internationellt.

Publicitet och ökad kunskap bidrar till att öka människorättsförsvararnas personliga säkerhet. Snabba och kraftfulla reaktioner från omvärlden är viktiga. Ibland men inte alltid kan vetskapen om att omvärlden ser vad som pågår få repressiva regimer att tveka inför att fängsla eller “tysta” obekväma röster.

Insamling
Civil Rights Defenders bedriver insamling bland privatpersoner i Sverige. I början av 2013, tre och ett halvt år efter att insamlingen startade, har organisationen ca sjutusen enskilda givare, varav närmare tusen månadsgivare via autogiro. Insamlingen består i huvudsak av två delar; rekrytering av nya givare genom bilagekampanjer och adresserade brevutskick samt bearbetning av befintliga givare. 2013 kommer vi att intensifiera detta arbete genom att testa nya typer av kampanjer som kompletterar det arbete som redan görs.