Sweden

Several new laws have given the Swedish police the opportunity to use covert surveillance under the pretext of preventing serious crimes. However, such coercive measures can only be implemented when there is a marked need, and the measures are proportional to the resulting violation of integrity. Another development that troubles us is the increased legislation that aims to combat ”terrorism”, which has not been offset with increased protection of human rights.

Read about the current human rights situation in our country review Human rights in Sweden

(Svenska) Remissvar: Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88)

lagboken600x300

(Svenska) Civil Rights Defenders välkomnar del 2 i översynen och analysen av lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) och angränsande frågor. Civil Rights Defenders är positiv till större delen av utredningens förslag för ytterligare åtaganden enligt den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (språkstadgan), framför allt vad rör utbildningsväsendet (artikel 8) och […]

(Svenska) Träffa Emma Moderato – trainee på juridiska avdelningen

Emma_M_480x270

(Svenska) Hösten 2016 startade vi Gerald Nagler Human Rights Traineeship som riktar sig till jurister under 30 år. Traineetjänsten är förlagd på Civil Rights Defenders huvudkontor i Stockholm och ger relevant yrkeserfarenhet för en framtida karriär inom mänskliga rättigheter. Här kan du läsa om vår trainee Emma Moderato och om vad hon får arbeta med på juridiska avdelningen. Vill du bli vår nästa trainee? Nu har du chansen att söka en plats!

(Svenska) Man hölls kvar i tvångsvård trots att han var färdigbehandlad

Nyckel_1

(Svenska) I dag lämnar Civil Rights Defenders in en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) i ett fall där en man hållits frihetsberövad i strid med Europakonventionen. Mannen var redo för öppenvård, men hölls kvar i tvångsvård då kommunen inte ordnade en bostad till honom. “Tyvärr är hans fall inte unikt, det här är ett återkommande problem för personer som tvångsvårdas”, säger Annika Åkerberg, människorättsjurist på Civil Rights Defenders.

(Svenska) Snart drar vi igång vårens Human Rights Clinic – vill du vara med?

Julia_2

(Svenska) Under hösten har omkring 15 juriststudenter deltagit i Civil Rights Defenders och Uppsala universitets “Human Rights Clinic” – ett initiativ för studenter som vill varva juridikstudierna med att fördjupa sig inom mänskliga rättigheter. Julia Wallensteen, som du kan läsa mer om här, är en av dem. Nu söker vi studenter som vill vara med oss i vår! Klicka här för att ansöka om en av platserna.

(Svenska) Yttrande över utredningen “Datalagring – brottsbekämpning och integritet”

lagboken600x300

(Svenska) Civil Rights Defenders välkomnar utredningen om tillsynen över den svenska lagstiftningen vad gäller datalagring. Initiativet att frångå den nuvarande ordningen av generell och odifferentierad lagringsskyldighet anser vi främjar skyddet för privatlivet, en fri och privat kommunikation samt yttrandefriheten överlag. Vi anser dock att utredningens förslag om differentierad lagring inte går tillräckligt långt och att den föreslagna regleringen står i strid med direktiv 2002/58 och EU:s rättighetsstadga.

Seminar with the UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples

Victoria Tauli-Corpuz, FN:s särskilda rapportör för urfolksrättigheter. Bilden är tagen 6 March 2015 av UN Photo / Jean-Marc Ferré.

Sweden often emphasises its role as a vocal defender of human rights in the international arena. Yet the country receives growing critique from the UN when it comes to compliance with basic rights for the Indigenous Sami population. In order to lift the international critique, we have invited the UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, Victoria Tauli-Corpuz, to participate in our upcoming seminar.

(Svenska) Ett år med Gerald Nagler Human Rights Traineeship

gerald

(Svenska) För drygt ett år sedan kunde vi, tack vare Civil Rights Defenders grundare och hedersordförande Gerald Nagler, starta “Gerald Nagler Human Rights Traineeship” – ett traineeprogram för unga jurister som brinner för att arbeta med mänskliga rättigheter. “Det är en fantastisk möjlighet för nyutexaminerade jurister som slår sig fram på en allt tuffare arbetsmarknad att få praktisk erfarenhet och möjlighet att arbeta med frågor de brinner för”, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

(Svenska) Kritik mot regeringens förslag om särskild konsultationsordning med samerna

samisk flagga

(Svenska) I slutet av september föreslog regeringen att Sametinget, samebyar och andra samiska organisationer ska konsulteras i “ärenden som kan få särskild betydelse för samerna”. Civil Rights Defenders menar att förslaget inte förhåller sig till viktiga folkrättsliga principer. ”Det lever inte upp till de krav den internationella urfolksrätten ställer på Sverige”, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

(Svenska) Aida Samani är den andra juristen att tilldelas Gerald Nagler Human Rights Traineeship

Aida_Samani_600x300

(Svenska) Traineetjänsten, som riktar sig till jurister under 30 år, är förlagd på Civil Rights Defenders huvudkontor i Stockholm och ger relevant yrkeserfarenhet för en framtida karriär inom mänskliga rättigheter. “Tjänsten är en kombination av kvalificerat juridiskt arbete och påverkansarbete på olika sätt och det är det som gör den så spännande”, säger Aida Samani.

(Svenska) Besök oss på MR-dagarna!

framtid

(Svenska) Ska du gå på Mänskliga Rättighetsdagarna i år? Civil Rights Defenders är på plats i Jönköping den 9–11 november och arrangerar och deltar i flera event. Bland annat kan du som besöker våra seminarier få veta mer om etnisk profilering i relation till polisens metoder att bekämpa brott och vårt arbete med samer för att stärka samers rättigheter. Om du vill du veta ännu mer om oss och de frågor vi arbetar med är du även välkommen förbi vår monter!

(Svenska) Tiggeriförbud stoppas av länsstyrelsen

photo-1

(Svenska) Länsstyrelsen stoppar Vellinge kommun från att införa ett förbud mot tiggeri, meddelar länsstyrelsen Skåne i dag. Civil Rights Defenders, som tidigare överklagat förbudet, är positiva till att det upphävs. “Vi välkomnar Länsstyrelsens beslut, som ligger i linje med vårt överklagande där vi menar att kommunfullmäktiges beslut inte överensstämmer med de lagar och regler som finns”, säger Robert Hårdh, chef på Civil Rights Defenders.

(Svenska) Civil Rights Defenders polisanmäler nazister för hets mot folkgrupp

Foto: David Lagerlöf

(Svenska) Flera ledande personer från nazistorganisationen Nordiska Motståndsrörelsen gjorde sig skyldiga till hets mot folkgrupp i samband med demonstrationen i Göteborg den 30 september. I dag polisanmäler vi brotten. “Den som bär eller marscherar under organisationens symboler sprider nazism och gör sig därigenom skyldig till hets mot folkgrupp”, säger Civil Rights Defenders chef Robert Hårdh.

(Svenska) Seminarium: vem bär ansvaret för den som tigger?

photo-1

(Svenska) Den senaste tiden har frågan om tiggeriförbud aktualiserats – ett förbud som i praktiken främst påverkar hemlösa personer som tillhör den romska minoriteten. Hur ser svensk lagstiftning ut – går det verkligen att förbjuda tiggeri? Den 18 oktober gästar Nicoleta Bitu Civil Rights Defenders för att diskutera situationen för romer i Rumänien och vad andra länder och EU kan göra.

(Svenska) Hårdare lagstiftning mot nazism – Sverige måste leva upp till sina internationella åtaganden

CRD sign 2 size 480x270

(Svenska) I dag diskuterar regeringen, Vänsterpartiet och alla oppositionspartier, förutom Sverigedemokraterna, frågan om hårdare lagstiftning mot nazistiska aktiviteter. Civil Rights Defenders välkomnar diskussionen och uppmanar politikerna att se över både ordningslagen och lagen om hets mot folkgrupp så att de lever upp till Sveriges internationella åtaganden.

(Svenska) Civil Rights Defenders begär skadestånd för felaktigt frihetsberövande

lagboken600x300

(Svenska) I dag lämnar vi in en begäran om skadestånd till Justitiekanslern (JK) i ett fall där staten kränkt de mänskliga rättigheterna för en man som hållits kvar i sluten tvångsvård trots att han var färdigbehandlad. Linköpings förvaltningsrätt och kammarrätten i Jönköping agerade bristfälligt och följde inte sin utredningsskyldighet, vilket gör att Civil Rights Defenders anmäler domstolarna till JK.

(Svenska) Riksåklagaren öppnar återigen förundersökningen i fallet Sinthu

Sinthu 480x270

(Svenska) Riksåklagare Anders Perklev tycker inte att Sinthu Selvarajahs dödsorsak är tillräckligt utredd och vill därför ta in ny rättsmedicinsk expertis, rapporterar Ekot i dag. Civil Rights Defenders, som företräder familjen i ärendet, välkomnar beslutet. “Det är viktigt för familjen att gå till botten med vad som orsakade Sinthus död och att någon ställs till svars för det som hänt”, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

(Svenska) Vi uppmanar polisen att ingripa mot hatbrott under nazistdemonstration i Göteborg

NMR 480x270

(Svenska) I morgon demonstrerar nazistorganisationen Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) i Göteborg. Civil Rights Defenders, som tidigare överklagat demonstrationstillståndet, följer utvecklingen och uppmanar polisen att ta sitt ansvar och ingripa mot hatbrott. Mot bakgrund av hur NMR agerar vid sina demonstrationer, är risken för hets mot folkgrupp och andra hatbrott överhängande.

(Svenska) EU-länder kränker rättigheter för brottsmisstänkta med särskilda behov

europa-i-centrum-pa-karta_600x300

(Svenska) Flera av EU:s länder brister i hanteringen av personer med särskilda behov som misstänks eller anklagas för brott. Det slår Civil Rights Defenders och RSMH fast efter en undersökning på europeisk nivå. “Det är grundläggande att i ett tidigt stadium kunna identifiera om en person behöver extra stöd genom en rättsprocess på grund av till exempel en intellektuell funktionsnedsättning”, säger Annika Åkerberg, människorättsjurist på Civil Rights Defenders.

(Svenska) Domstol går på Civil Rights Defenders linje – ändrar väg för nazistdemonstration

NMR 480x270

(Svenska) Nazistorganisationen Nordiska Motståndsrörelsens kommande demonstration i Göteborg den 30 september får en annan färdväg än planerat, meddelade förvaltningsrätten i dag. Civil Rights Defenders, som tidigare överklagat polisens demonstrationstillstånd, är positiva till beslutet. “Det är en framgång eftersom vi nu slipper ha nazisterna marscherandes i synagogans direkta närhet”, säger Civil Rights Defenders chef, Robert Hårdh.

(Svenska) Yttrande över utredningen “Bättre skydd mot diskriminering” (SOU 2016:87)

Logga-bild-300x185

(Svenska) Civil Rights Defenders välkomnar översynen av hur arbetet mot diskriminering kan organiseras och effektiviseras i syfte att säkerställa goda förutsättningar för personer som utsätts för diskriminering att ta till vara sina rättigheter. Vi beklagar dock att syftet, med dess fokus på personer som utsatts för diskriminering, kommit i skymundan i utredningens analyser och förslag.

(Svenska) Tiggeriförbud i Vellinge kommun överklagas

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(Svenska) I går röstade kommunfullmäktige i Vellinge igenom ett förslag om förbud mot tiggeri. Nu överklagar Civil Rights Defenders beslutet som strider mot både respekten för mänskliga rättigheter och ordningslagen. “Tiggeriförbudet orsakar obefogade och oproportionerliga inskränkningar av människors grundläggande fri- och rättigheter och bör därför upphävas”, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

(Svenska) Nazistorganisations demonstrationstillstånd överklagas

NMR 480x270

(Svenska) I dag överklagar vi, som ombud för den Judiska Församlingen i Göteborg, polisens beslut att tillåta nazistorganisationen Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) att demonstrera i Göteborg den 30 september. Demonstrationen sammanfaller med årets viktigaste judiska helgdag, Jom Kippur. Mot bakgrund av hur NMR agerar vid sina demonstrationer och deras historia av våldsbrott menar vi att risken för hets, hot och våld är överhängande.

Human Rights Clinic 2017

Stack Diverse human rights books law education university eam

As human rights continue to be violated on a daily basis and only few of those affected get redress, the need for dedicated and skilled human rights lawyers is growing. Civil Rights Defenders believes that there has to be a space where young and engaged students can meet and advance their knowledge of human rights law and strategic litigation in cooperation with experienced human rights lawyers. For us, one such space is the Human Rights Clinic.

(Svenska) Förundersökning om vållande till annans död läggs återigen ner i fallet Sinthu

Sinthu 480x270

(Svenska) Åklagaren lägger delvis ned utredningen i fallet Sinthu Selvarajah, meddelar åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande i dag. Åklagaren konstaterar däremot att polisen använt våld som varit otillåtet och fortsätter därför förundersökningen om tjänstefel. Den 28-årige mannen dog i samband med ett polisingripande på en sluten psykiatrisk avdelning i Västerås 2014.

(Svenska) Vårt arbete för samers rättigheter

samisk flagga

(Svenska) Civil Rights Defenders arbetar tillsammans med samiska företrädare och Naturskyddsföreningen för att samers rättigheter som urfolk ska stärkas. Genom nationell och internationell påverkan vill vi i detta arbete bidra till att förändra perspektivet i svensk politik och praktik så att samiska intressen ska ses som urfolksrättigheter i samklang med naturvårdsintressen, inte särrättigheter i strid med näringsintressen. Läs mer om vårt gemensamma arbete.

(Svenska) Patienter hålls kvar inom tvångsvården – trots att de är färdigbehandlade

Nycklar_480x270

(Svenska) Problemet med färdigbehandlade patienter som hålls kvar inom tvångsvården fortsätter. I dag lämnar Civil Rights Defenders in en anmälan till JO i ett fall där en man hållits frihetsberövad trots att läkare bedömde honom som utskrivningsklar. “På grund av kommunens agerande hölls mannen inlåst mycket längre än nödvändigt. Tyvärr är hans fall inte unikt”, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

(Svenska) Nordiska Motståndsrörelsen i Almedalen: Civil Rights Defenders överklagar till Kammarrätten

NMR 480x270

I dag lämnar Civil Rights Defenders in en överklagan till Kammarrätten gällande polisens beslut att tillåta nazistorganisationen Nordiska Motståndsrörelsens närvaro under Almedalsveckan. Civil Rights Defenders har sedan tidigare överklagat polisens beslut att tillåta nazisternas deltagande, men överklagan avvisades av förvaltningsrätten i Stockholm den 29 juni med motiveringen att Civil Rights Defenders saknar talerätt.

(Svenska) Civil Rights Defenders begär skadestånd för brister i rättsprocess

Malmo_tingsratt

(Svenska) I dag lämnar Civil Rights Defenders in en skadeståndsbegäran i ett fall där en man med nedsatt intellektuell och kommunikativ förmåga fått sina rättigheter kränkta i en rättegångsprocess. Trots att polisen och domstolarna visste att mannen inte förstod svenska och att han hade funktionsnedsättningar säkerställde de inte att han kunde ta del av hela rättsprocessen.

(Svenska) Uppdatering om Civil Rights Defenders överklagan mot Nordiska Motståndsrörelsen

NMR 480x270

(Svenska) I mitten av maj överklagade Civil Rights Defenders polisens beslut att tillåta nazistorganisationen Nordiska Motståndsrörelsens närvaro under Almedalsveckan. Polisen anser att bedömningen är fortsatt korrekt och menar att överklagan bör avvisas. Här kan du läsa vårt svar till polisen och varför vi står fast vid att nazisterna inte bör tillåtas medverka under politikerveckan.

Swedish State to Pay Historic Damages to the Roma Community

Lagbok 480x270

Today, the Chancellor of Justice announced that the Swedish state will not appeal the decision by the Svea Court of Appeal regarding the case of the police’s registration of Swedish Roma citizens. Damages will be paid to all persons included in the illegal registry. “We are very pleased that the court process has resulted in redress and compensation for all of the people included in the ethnic registry”, said Robert Hårdh, Executive Director of Civil Rights Defenders.

(Svenska) Så bör institutionen för mänskliga rättigheter inrättas

sveriges-riksdag480x270

(Svenska) Regeringen har beslutat att Sverige bör inrätta en institution för att stärka skyddet för mänskliga rättigheter. Civil Rights Defenders, som länge påtalat behovet av en sådan, ser det som ett stort framsteg. Som ett led i utredningen av frågan har vi tillsammans med sex andra civilsamhällesaktörer skickat ett ett brev med synpunkter till riksdagens konstitutionsutskott, som ansvarar för utredningen, där vi bland annat kräver att civilsamhället involveras i processen.

Historic Court Ruling: Swedish State Guilty of Ethnic Registration

Lagbok 480x270

The Swedish State is guilty of ethnic registration according to the ruling in the Svea Court of Appeal, 28 April 2017. Civil Rights Defenders wins the case and holds the Swedish State accountable for the police’s registration of Swedish Roma citizens. The state is now ordered to pay 30 000 SEK each in damages to the eleven Roma individuals whom Civil Rights Defenders represented in the legal proceedings.

(Svenska) Skånepolisens register över romer prövas i hovrätten

Civil Rights Defenders företräder 11 av de fler än 4700 personer som fanns med i polisen olagliga register.

(Svenska) I dag inleds andra och sista dagen i hovrätten sedan staten överklagat skadestånd för etnisk diskriminering. Civil Rights Defenders, som företräder 11 av de fler än 4700 personer som fanns med i polisen olagliga register, vann den 10 juni 2016 målet mot staten i Stockholms tingsrätt. “Vi vill att hovrätten fastställer tingsrättens dom och anser oss ha goda chanser att återigen få rätt mot staten”, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

(Svenska) Civil Rights Defenders begär skadestånd för dödligt polisvåld

Sinthu 480x270

(Svenska) Den 6 mars lämnade Civil Rights Defenders in en skadeståndsbegäran till Justitiekanslern i det uppmärksammade dödsfallet av Sinthu Selvarah, en 28-årig man som dog i samband med en polisinsats. Ersättnings krävs av staten på totalt 2 687 824 kronor för Sinthus död. Polisen använde mer våld än vad situationen krävde och dessutom har både åklagare och polis brustit i den efterföljande utredningen. Det är allvarliga kränkningar som vi kräver att staten tar ansvar för.

(Svenska) Utsatta EU-medborgare – handlingsplan för kommuner

Utsatta unionsmedborgare

(Svenska) De senaste åren har allt fler utsatta personer från andra EU-länder kommit till Sverige för att hitta sätt att försörja sig och sina familjer. Många lever under svåra förhållanden med begränsad tillgång till samhället och dess skyddsnät. Det saknas idag nationell vägledning för hur kommuner ska hantera situationen. För att underlätta arbetet, samt säkerställa att mänskliga rättigheter efterföljs, har Civil Rights Defenders sammanställt en handlingsplan som kan användas som underlag.

(Svenska) Hur står det till med den personliga integriteten?

Lagbok 300x185

(Svenska) Regeringen har under de senaste åren tillsatt ett flertal statliga utredningar för att se över integritetsskyddet i Sverige. En av dessa utredningar, integritetskommittén, lämnade nyligen sitt delbetänkande “Hur står det till med den personliga integriteten (SOU 2016:41)?”. Civil Rights Defenders välkomnar kommitténs kartläggning av tillståndet för den personliga integriteten, men invänder mot vissa av utredningens slutsatser.

(Svenska) Färre i häkte och minskad isolering

CRD sign 2 size 480x270

(Svenska) I bekämpandet av brottslighet utgör häktning det mest ingripande tvångsmedlet mot en person som misstänks för brott. Regeringen gav därför i juli 2015 en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag som ska minska användningen av bland annat häktning. Utredningen föreslår till exempel en begränsning av häktningstiderna, lagstiftad rätt till mänsklig kontakt och särskilda regler för frihetsberövade barn. Här kan du läsa Civil Rights Defenders synpunkter på utredningen.

(Svenska) USA: Fejkmedia avgjorde valutgången

(Svenska) Dagarna efter presidentvalet i USA har en rad viktiga amerikanska tidningar, ”mainstream media”, fått ägna sig åt självkritiska betraktelser, en plågsam mea culpa, över hur de har rapporterat och analyserat valkampanjen. De hade uppenbarligen inte förstått vilken ilska som en stor del av den amerikanska väljarkåren känt, främst på landsbygden och i små städer och byar men även allmänt i vit lägre medelklass, och de hade då inte tagit på fullt allvar kraften i Trumps kandidatur.

(Svenska) Civil Rights Defenders söker en människorättsjurist

Lagbok-600x300

(Svenska) Civil Rights Defenders rättsavdelning är ett viktigt nav i organisationen för att driva på och kvalitetssäkra det rättighetsbaserade arbetet. För att ytterligare stärka organisationen söker vi nu en senior människorättsjurist för en bred roll med särskilt fokus på människorättsfrågor i Sverige. I din roll som människorättsjurist kommer du att arbeta övergripande med juridiska frågor, rättsprocesser och påverkansarbete inom områden såsom; hatbrott, diskriminering, minoritetsoch urfolksrättigheter, övervakning och integritet, flykting- och asylrätt

We are Seeking Interns Across a Number of Departments – Spring 2017

We welcome one intern to the EURASIA Department at our Stockholm office.

Civil Rights Defenders is now looking for interns across a wide number of departments for the spring semester 2017. We are are seeking one intern for each of the following departments: Latin America and Caribbean, East and Horn of Africa, Eurasia and two for the Legal Department (Swedish speakers only) Details about these exciting opportunities can be accessed by clicking on the link below. Closing date for applications November 15.

(Svenska) Förslag om förstärkt terroristlag kränker mänskliga rättigheter

Lagbok 300x185

(Svenska) Sverige utreder för närvarande behovet av ytterligare terroristlagar. Men flera av de lagförslag som presenteras i den senaste utredningen kan få allvarliga konsekvenser för mänskliga rättigheter om de drivs igenom. Att bekämpa terrorism för att säkerställa invånarnas säkerhet är oerhört viktigt och centralt, men det får inte ske på bekostnad av mänskliga rättigheter.

(Svenska) Yttrande om framtidens polisutbildning

Logga-bild-300x185

(Svenska) I delbetänkandet “Polis i framtiden” föreslås att den nuvarande grundutbildningen till polisman ska omformas till en treårig högskoleutbildning. Civil Rights Defenders välkomnar förslaget, men vi är kritiska till att utredningen överhuvudtaget inte belyser vikten av att enskilda poliser besitter adekvat kunskap om sina skyldigheter att respektera mänskliga rättigheter. Vi har också en rad synpunkter på hur utredningen genomförts och förslag på ytterligare åtgärder.

(Svenska) Per Anger-priset till Abdullah al-Khateeb, Syrien

Per-Anger 480x270

(Svenska) I juli sköts han i ett attentatsförsök men överlevde, nu får han svenska regeringens pris. 2016 års Per Anger-pris tilldelas den 27-årige syrisk-palestinske människorättsaktivisten Abdullah al-Khateeb för hans modiga kamp för de mänskliga rättigheterna i Syrien. Mitt i en pågående krigshärd och i skärselden mellan stridande parter dokumenterar han övergrepp, medlar mellan olika grupper och för de mest utsattas talan.

(Svenska) Sverige utreder möjligheten att lättare avhysa utsatta unionsmedborgare

Foto: Föreningen HEM

(Svenska) Förra året tillsatte regeringen en utredning för att ta fram förslag på hur möjligheterna att avlägsna otillåtna bosättningar kan förbättras. Utredningen föreslår bland annat en enklare avhysningsprocess och att att polisen ska ta en mer aktiv roll för att avlägsna otillåtna bosättningar. Civil Rights Defenders är mycket kritiska till slutsatserna i utredningen eftersom behandlingen av de som avhyses från sina boplatser strider mot Sveriges internationella åtaganden om de mänskliga rättigheterna.

Civil Rights Defenders is Looking for a Business Controller

Logga-bild

Civil Rights Defenders is looking for a Business Controller with minimum three years of experience. As a person you are analytical and proactive and like to drive changes. You are service-minded and comfortably network and work with all levels of the organisation. Working together with us gives you a great opportunity to work with international projects across many different geographic regions and cultures. Welcome to apply.

Stockholm Pride – A Time to Show Solidarity and Support

Untitled-2

This week, thousands of people gather in the capital of Sweden to take a positive stance against discrimination toward LGBT people, and to celebrate dignity, equality, diversity and human rights. While the concept of Pride is widely recognised in many parts of the world, the acceptance is not. In order to draw attention to the environment our friends and colleagues are forced to work in, Civil Rights Defenders is glad to welcome LGBT activists from Belarus, Russia and the Western Balkans to this year’s Stockholm Pride.

Civil Rights Defenders at Stockholm Pride 2016

pride_web

Stockholm Pride has begun and as the city is decorated with rainbow flags, Civil Rights Defenders’ preparations for the week are well underway. We are delighted to welcome you to march for equality and diversity with us in the Pride Parade this Saturday. Furthermore, on Thursday, you will find us at Pride House where our colleagues Natalia Mankouskaya from Belarus and Jonny Dzhibladze from Russia discuss what challenges they meet as LGBT activists in their respective countries.

The Police Registration of Roma: A Case Overview

Stockholm tingsrätt

In March 2015, Civil Rights Defenders filed suit against the Swedish State for violating human rights when the police in south Sweden registered thousands of Roma individuals. A year later, Stockholm District Court established that the State is to be found guilty of ethnic discrimination, but the historic ruling has been challenged by the Chancellor of Justice and a new trial is to be held in the Appellate Court. The process to justice for the victims is long, and the questions of what happens now are many. This overview aims to provide an understanding of what has happened as well as what is awaiting.

Chancellor of Justice Lodges Appeal after Swedish State was Found Guilty of Ethnic Discrimination

Stockholm tingsrätt

On 30 July, the Chancellor of Justice, on behalf of the Swedish State, lodged an appeal against the District Court ruling from 10 June where the court found the State guilty of ethnic discrimination because of the police registration of the eleven Swedish Roma citizens who Civil Rights Defenders acted as legal representatives for. The eleven individuals have, according to the court, been registered only because of their ethnic origin.

(Svenska) Civil Rights Defenders i Almedalen

almedalen

(Svenska) Nästa vecka, mellan den 3-10 juli, är det dags för Almedalsveckan på Gotland. Civil Rights Defenders finns på plats och deltar i flertalet seminarium och arrangemang. Vi kommer bland annat att diskutera mänskliga rättigheter inom psykiatrisk tvångsvård, övervakning i diktaturstater och vad EU gör för utsatta EU-medborgares rättigheter. Uppdateringar kring arrangemangen sker löpande på Civil Rights Defenders kanaler för sociala medier.

Civil Rights Defenders and the Faculty of Law in Uppsala Open a Human Rights Clinic

CRD sign 2 size 480x270

This autumn, Civil Rights Defenders invites law students enrolled in Uppsala University to participate in a new project called Human Rights Clinic. The project is created in close cooperation with the Faculty of Law in Uppsala and aims towards providing the participants with practical skills in human rights law and an understanding of how the civil society works to protect and strengthen human rights. Apply no later than 1 August 2016.

(Svenska) Anmälan till JO om Farsta-Vantör-polisens avhysningspraxis

Edges small

(Svenska) Idag, den 22 juni, gjorde Civil Rights Defenders en anmälan till Justitieombudsmannen om de systematiska avhysningar av utsatta EU-medborgare som polisen i Farsta-Vantör ägnat sig åt de senaste månaderna. Avhysningarna präglas av rättsosäkerhet i flera hänseenden och vi menar att polisens avhysningspraxis strider mot såväl svensk rätt som internationella människorättsinstrument. Vi begär därför en JO-granskning av polisens agerande.

Swedish State Guilty of Ethnic Discrimination: What Happens Now?

Stockholm tingsrätt

Today, 10 June 2016, Stockholm District Court found the Swedish State guilty of ethnic discrimination as a result of the register over thousands of Roma individuals set up by the police. The ruling establishes that the eleven individuals who Civil Rights Defenders represented were registered only because of their ethnic origin, which violates both Swedish law and the European Convention on Human Rights. Find out more about what happens now.

Historic Court Ruling: Swedish State Guilty of Ethnic Discrimination

Fred_Robert_480

Swedish State is guilty of ethnic discrimination according to ruling in Stockholm District Court on 10 June 2016. Civil Rights Defenders wins the case and holds the State accountable for the police register of Swedish Roma citizens. The historical ruling today provides justice to the three children and eight adults who Civil Rights Defenders acted as legal representatives for in the lawsuit against the State.

Lawsuit Against the Swedish State

Kollage_lawsuite_ENG

This Friday, on 10 June 2016, the Stockholm District Court will announce its ruling in the case of the ethnic register set up by the Skåne police. Civil Rights Defenders acts as legal representatives for 11 individuals from the Roma community whose personal information was registered by the police. We have not received any explanation as to why these individuals are included in the register, nor have we got any reason to believe that they were registered for reasons other than their ethnic origin. The ruling this Friday follows the main hearing which was held between 25-26 May.

(Svenska) Seminarium: FN:s granskning av mänskliga rättigheter i Sverige

United_Nations

(Svenska) Den 30 mars kom FN:s rekommendationer om vad Sverige bör göra för att leva upp till de medborgerliga och politiska rättigheterna. Men vad händer nu? Civil Rights Defenders bjuder in till seminarium för att diskutera rekommendationerna. I panelen deltar ledamöter från sju riksdagspartier för att diskutera hur de kan följas och vilken roll riksdagen ska spela för mänskliga rättigheter i Sverige.

(Svenska) Fallet Sinthu Selvarajah läggs ned – uttalande

Sinthu 480x270

(Svenska) I dag kom nyheten att åklagaren än en gång lägger ner utredningen av hur det gick till när den psykosdrabbade, 28-åriga Sinthu Selvarajah dog i samband med ett polisingripande vid den psykiatriska avdelningen på Västmanlands läns sjukhus i december 2014 – trots att det finns en mängd oklarheter i fallet och den officiella dödsorsaken starkt ifrågasätts av rättsmedicinska experter. Civil Rights Defenders har för avsikt att driva fallet vidare.

(Svenska) FN kritiserar Sverige i rapport om mänskliga rättigheter

UN office Geneva 3

(Svenska) Idag överlämnade FN:s människorättskommitté en rapport om hur Sverige lever upp till FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. FN kritiserar regeringen på en rad områden och för fram långtgående krav på åtgärder. Kommittén ser bland annat med oro på behandlingen av romer i Sverige och noterar att romska utsatta EU-medborgare i hög grad förvägras sina rättigheter.

(Svenska) Varför får Castro bestämma, Margot Wallström?

Debatt Dagens Arena

(Svenska) Utrikesministern behöver förklara varför kubanska medborgare och människorättsförsvarare inte får vara med i diskussionen om sin framtid, skriver Civil Rights Defenders i en debattartikel i Dagens Arena den 4/3. Den svenska regeringen skulle kunna vara det land som tog kubanska människorättsförsvarares parti – men i stället har Sverige slutit ett samarbetsavtal utan att involvera den kubanska befolkningen.

(Svenska) En oberoende institution för mänskliga rättigheter: när var hur?

Seminarium

(Svenska) Vid MR-rådets senaste förhör av Sverige i Genève upprepades kravet på att inrätta en svensk oberoende människorättsinstitution. Något som bäst beskrivs som en myndighet med uppgift att granska statens internationella MR-åtaganden samt främjande av mänskliga rättigheter. Hur bör en sådan institution organiseras och vilka för- och nackdelar finns det med olika lösningar? Välkommen till ett riksdagsseminarium den 16 mars.

(Svenska) Polisens dödsskjutning av psykiskt sjuk anmäls till FN

Law web edited 1

(Svenska) Den 20 mars 2005 sköts den 22-årige Daniel Franklert Murne till döds av poliser utanför sitt hem i Lindesberg. Han hade drabbats av en akut psykos för första gången i sitt liv. I dag anmäler Civil Rights Defenders Sverige för dödsskjutningen. Sverige har brutit mot artikel 6, rätten till liv, och artikel 7, rätten att inte utsättas för grym och omänsklig behandling. Civil Rights Defenders företräder Daniels föräldrar och syster.

The UN Examination of Sweden – Read Civil Rights Defenders Shadow Report

UN office Geneva 3

On the 9th and 10th of March, Sweden will be examined by the UN Human Rights Committee in Geneva – the body that monitors implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights. Last year, the Swedish government submitted their official report to the UN, explaining their views on the human rights situation in Sweden. Civil Rights Defenders recently forwarded an extensive alternative report to the Human Rights Committee to counteract the official depiction.

(Svenska) Uttalande med anledning av samernas nationaldag

Logga-bild

(Svenska) Den 6 februari firas den samiska nationaldagen som i år infaller bara tre dagar efter att Gällivare tingsrätt utfärdade ett historiskt domslut i det uppmärksammade Girjasmålet. Civil Rights Defenders välkomnar beslutet, vilket ger samebyar rätt att råda över sina traditionella marker i enlighet med urfolksrätten, och uppmanar samtidigt till en tolkning som innebär att alla samers rättigheter respekteras.

Sweden Risks Violating Vulnerable EU citizens Rights – Open Letter

Bild-seminarium

In an open letter today, Civil Rights Defenders invites the Swedish government to a dialogue about vulnerable EU citizens and their human rights in Sweden. We are deeply concerned about the report on vulnerable EU citizens, submitted by the national coordinator to the government on 1 February. If municipalities and county councils shape their policies in line with the report, they risk violating Sweden’s human rights obligations.

(Svenska) Civil Rights Defenders kritisk till rapport – debatt i Studio Ett

Studio Ett

(Svenska) Den 1 februari lämnade den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, in sin slutrapport till regeringen. Civil Rights Defenders är kritisk till innehållet som saknar ett människorättsperspektiv. “Man måste sluta betrakta de här människorna som en belastning utan snarare se dem som en potentiell tillgång”, säger Civil Rights Defenders chef, Robert Hårdh, i en radiodebatt med Martin Valfridsson.

(Svenska) Poliser utkrävs inte ansvar för romregistret

CRD sign 2 size 480x270

(Svenska) Polisens personalansvarsnämnd meddelade den 18 januari att de två personer som granskats avseende sitt ansvar för skånepolisens register över romer inte kan utkrävas personligt ansvar. “Det är allvarligt att ingen person kan ställas till ansvar trots att flera myndigheter konstaterat allvarliga brister och trots allvarliga kränkningar av individers rättigheter”, säger Robert Hårdh, chef på Civil Rights Defenders.

(Svenska) Debatt: Civil Rights Defenders svarar Eric Erfors

Debatt

(Svenska) I Expressen den 10 december skriver Eric Erfors om hur han ser på Sveriges ansvar gentemot utsatta EU-medborgare från Rumänien och Bulgarien samt hur han ser på Sveriges rättsliga åtaganden i fråga om mänskliga rättigheter. Han gör det mot bakgrund av Civil Rights Defenders färska rapport om utsatta EU-medborgares rättigheter, men det är synd att han inte läste den innan han skrev. Läs vårt svar till Eric Erfors.

Sweden Must Respect Vulnerable EU Citizens’ Rights

Bild-480x270

By the end of 2015, Civil rights Defenders released a report on vulnerable EU citizens’ rights in Sweden. The report covers the right to social assistance, health care, education, protection against hate crime and the right not to be subjected to arbitrary evictions. “A serious discussion on Sweden’s obligations to protect vulnerable EU citizens’ rights has been lacking in the debate”, said Robert Hårdh, Executive Director of Civil Rights Defenders.

(Svenska) Debatt: Polisens övervåld måste få ett slut

Debatt

(Svenska) Återigen har en person med psykisk ohälsa dödats i samband med ett polisingripande – ett dödsfall som hade kunnat undvikas. Den 28-årige ingenjören Sinthu Selvarajahs död som uppmärksammades i Sveriges radios dokumentär “Död i slutet rum” är bara en i raden av händelser där akut sjuka personer dödas i konfrontation med polis. Läs Civil Rights Defenders och Riksförbundet för Social och Mental Hälsas debattartikel i Aftonbladet.

(Svenska) Gästledare i Svenska Dagbladet: Integritet är också en säkerhetsfråga

Benedicte-Berner

(Svenska) “Som följd av terroristattentaten i januari mot tidningen Charlie Hebdo och nu den 13 november i Paris har det franska parlamentet antagit en serie beslut för att stärka den nationella säkerheten. Frankrike har inte valt att skapa någon ”Patriot Act”, den amerikanska lagstiftning som infördes efter attackerna den 11 september 2001, deklarerade den franska justitieministern. Frågan är om man inte går än längre”. Läs hela ledaren av Civil Rights Defenders styrelseordförande, Benedicte Berner.

(Svenska) Yttrande om barn och ungas rätt vid tvångsvård

Logga-bild

(Svenska) Regeringen beslutade 2012 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Utredningens huvuduppgift har varit att stärka barnrättsperspektivet i tvångsvården för barn och unga och i vissa andra delar av den sociala barn- och ungdomsvården. Civil Rights Defenders och Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa har skrivit ett gemensamt yttrande om utredningen.

(Svenska) Yttrande över Bergwallkommissionens förslag

Yttrande

(Svenska) Civil Rights Defenders och Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa har skrivit ett gemensamt yttrande över Bergwallkommissionens förslag. Kommissionen har haft i uppdrag att utreda och redovisa rättsväsendets och vårdens agerande i samband med de brottmålsprocesser som ledde till att Sture Bergwall dömdes för åtta mord. Vi välkomnar utredningen och är i stort positiva till dess förslag, men ytterligare åtgärder behöver vidtas.

(Svenska) Civil Rights Defenders utkräver ansvar för dödligt polisvåld

Sinthu-webbild-480x270

(Svenska) För snart ett år sedan dog 28-årige Sinthu Selvarajah i samband med ett polisingripande på en psykiatrisk avdelning på sjukhuset i Västerås. Åklagaren bedömde dödsfallet som en olyckshändelse och alla misstankar om brott lades ner. Men utredningen har fått skarp kritik och fallet har återigen öppnats. Civil Rights Defenders företräder familjen i det nyöppnade ärendet. “Det handlar om allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter”, säger Robert Hårdh.

(Svenska) Seminarium: Utsatta EU-medborgares rättigheter i Sverige

Bild-seminarium

(Svenska) Den 10 december släpper Civil Rights Defenders en rapport om utsatta EU-medborgares rättigheter i Sverige. Samma dag bjuder vi in till ett seminarium där vi presenterar och diskuterar rapportens slutsatser. Vilka rättigheter har de utsatta EU-medborgarna när de befinner sig i Sverige och vilka motsvarande skyldigheter har staten att värna rättigheterna? Leder samtalet gör journalisten Alexandra Pascalidou. Välkommen!

(Svenska) Fallet Sinthu: “Tydligt att det finns systemfel som måste korrigeras”

Skärmavbild 2015-11-26 kl. 11.33.53

(Svenska) Civil Rights Defenders chef Robert Hårdh intervjuas av Sveriges radio om Sinthu Selvarajah som i december 2014 dog i samband med ett polisingripande. “Här är det helt uppenbart att det handlar om en person som är obeväpnad och instängd i ett rum och att det fanns tid för poliserna att hantera situationen annorlunda”, säger han till Sverige radio. Klicka här för att lyssna på hela inslaget.

Conference: Bosnia and Herzegovina – 20 Years of Peace

Ui_Bosnina_FB_bild_v2

The Dayton Peace Agreement ended the war but what kind of peace did Bosnia and Herzegovina get? The Swedish Institute of International Affairs with partners, including Civil Rights Defenders, invites you to a conference on the 5th of December to highlight 20 years of Bosnian peace. The conference agenda will include topics such as the Dayton Peace Agreement, how to build peace, the legacy of war and arts and culture. Welcome!

Cutting Aid to Support Refugees will Allow Extremism to Thrive

The-Guardian

News that Sweden and Norway are considering cuts to their international aid budgets in order to use the money to support refugees is of concern to advocates of democracy and human rights around the world. Sweden and Norway should continue to emphasise the root causes of the refugee crisis by helping to build democratic societies that people will not need to leave. Cutting international aid is not a wise long-term strategy. Read Civil Rights Defenders joint op–ed in The Guardian today.

(Svenska) Seminarium med Kasha Jacqueline Nabagesera

Kasha3

(Svenska) Människorättsförsvararen Kasha Jacqueline Nabagesera, en av årets mottagare av Right Livelihood-priset, kommer till Stockholm. Hon arbetar för HBT-samhällets rättigheter i Uganda och är en av Afrikas mest frispråkiga människorättsförsvarare. Tillsammans med Civil Rights Defenders och flera andra civilsamhällesaktörer bjuder Right Livelihood Award in till frukostseminarium med Kasha Jacqueline Nabagesera den 1 december.

(Svenska) Jurist på Civil Rights Defenders invald i Rådet för mänskliga rättigheter

Foto: Amanda Månsson

(Svenska) Annika Jyrwall Åkerberg, människorättsjurist på Civil Rights Defenders, är invald som sakkunnig ledamot i Stockholms stads nyinrättade råd för mänskliga rättigheter. Rådet har till uppgift att bevaka hur staden lever upp till de internationella deklarationer och konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har anslutit sig till och ska även verka i syfte att stärka arbetet med de mänskliga rättigheterna.

(Svenska) Staden ersätter misär med ännu mer misär

Press photo of Robert Hårdh, chef Civil Rights Defenders

(Svenska) I ett inlägg på Expressen Debatt den 17 november skriver Civil Rights Defenders en replik till Malmös stadsjurist gällande avhysningen av de omkring 200 EU-migranterna från Sorgenfri i början av november. “Det blir märkligt när Malmö stad å ena sidan hävdar att den utfört avhysningen för att värna de boendes rätt att inte leva i misär och, å andra sidan, förpassar dem till hemlöshet”, säger Civil Rights Defenders chef Robert Hårdh.

(Svenska) Avhysningen från Sorgenfri kritiseras av FN

Sorgenfri-foto

(Svenska) Den senaste tiden har blickarna riktats mot Malmö med anledning av avhysningen av omkring 200 EU-migranter från boplatsen på Sorgenfri, i början av november. Civil Rights Defenders menar att avhysningen kränker de boendes mänskliga rättigheter och vår kritik får även stöd av FN:s särskilda rapportör för minoritetsfrågor, Rita Itzak, som kritiserar beslutet i ett brev till utrikesminister Margot Wallström.

(Svenska) Civil Rights Defenders ger stöd i mål om samers talerätt

Logga-bild

(Svenska) I ett fall som rör samers rätt att överklaga kommer kammarrätten i Sundsvall inom kort att bedöma om en grupp samer har rätt att överklaga ett beslut om gruvbrytning i området. Civil Rights Defenders har gett stöd åt de berörda samerna och deras juridiska ombud för att i målet vid kammarrätten understryka att talerätt i frågor om mark och naturresurser är en central del av urfolksrätten.

(Svenska) Riksdagsseminarium: Lagliga vägar till Europa

Foto-seminarium

(Svenska) Närmare 60 miljoner människor är på flykt i världen och den senaste tiden har vi sett hur Medelhavet skördat många dödsoffer då människor, i brist på alternativ, tvingas företa sig den livsfarliga resan över havet. Mot bakgrund av situationen för många flyktingar bjuder Vänsterpartiet och Centerpartiet, i samarbete med Civil Rights Defenders och Amnesty International, in till ett seminarium den 18 november om lagliga vägar till Europa.

(Svenska) Debatt: Malmö stad har inte tagit sitt ansvar

Debatt-DS

(Svenska) I ett debattinlägg i Dagens Samhälle den 6 november tydliggör Civil Rights Defenders hur vi ser på avhysningen från Sorgenfri ur ett människorättsperspektiv. Det var den 30 oktober som Civil Rights Defenders skrev ett öppet brev till Malmö stad och Polisen Skåne där vi argumenterade att avhysningsbeslutet bryter mot internationella människorättskonventioner, vilka Sverige är bundet av.

(Svenska) Seminarium MR-dagarna: “Staten och svenskheten”

MR

(Svenska) Den 10 november anordnar Civil Rights Defenders seminariet ”Staten och svenskheten” under MR-dagarna i Göteborg. Vi kommer bland annat diskutera vilken roll staten har i att upprätthålla kategorierna ”svensk” och ”osvensk” och vilka konsekvenser det får för allas lika tillgång till mänskliga rättigheter. Hur påverkas till exempel vår idé om svenskhet när romer registreras av polisen enbart för att de är romer? Välkommen!

(Svenska) Stoppa avhysningen från boplatsen på Sorgenfri

Sorgenfri-foto

(Svenska) Upphäv beslutet att riva boplatsen på Sorgenfri i Malmö. Det kräver Civil Rights Defenders i ett öppet brev till Malmö stad och polisen Skåne den 30 oktober. På platsen bor omkring 200 EU-migranter och om beslutet drivs igenom innebär det att deras mänskliga rättigheter kommer att kränkas. Malmö stad har inte ordnat alternativa boenden för de personer som tvingas flytta och de har inte heller getts möjlighet att yttra sig.

(Svenska) Förslaget om en ny tillsynsmyndighet för polisen och Kriminalvården

Yttrande

(Svenska) Polisorganisationskommittén har utrett behovet av ett fristående organ som ska granska såväl polisens, Säkerhetspolisens och Kriminalvårdens verksamhet och föreslår att det ska bildas en ny myndighet för tillsyn av verksamheterna. Civil Rights Defenders ser positivt på förslaget men är kritisk till att utredningen inte behandlat den nya myndighetens uppdrag i relation till Sveriges internationella överenskommelser.

(Svenska) Yttrande om genomförandet av det omarbetade asylprocedurdirektivet

CRD sign 2 size 480x270

(Svenska) 2013 antog EU det omarbetade asylprocedurdirektivet. Nu har regeringen utrett hur man ska införliva det omarbetade direktivet i svensk lagstiftning. I ett yttrande den 9 oktober ger Civil Rights Defenders sina synpunkter på utredningen. Bland annat föreslår vi åtgärder för att säkerställa kvaliteten på offentliga försvarare och att enskilda ska få tillgång till kommunikation och information de förstår och kan ta till sig.

(Svenska) Civil Rights Defenders och RSMH granskar låsta institutioner

Vi-granskar-svart-vit

(Svenska) I Sverige har det länge saknats en oberoende civilsamhällesaktör som förmått att systematiskt bevaka situationen på låsta institutioner. Civil Rights Defenders och Riksförbundet för Social och Mental Hälsas initiativ ”Inlåst – men inte utan rättigheter”, handlar om att från ett människorättsperspektiv granska situationen för frihetsberövade med särskilt fokus på de mest utsatta.

(Svenska) Vårt yttrande om terrorismresor

dörrskylten

(Svenska) Den av regeringen tillsatta “Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism” presenterade i juni 2015 ett delbetänkande om Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor. Civil Rights Defenders har skickat in ett remissvar där vi för fram synpunkter på utredningens förslag ur ett människorättsperspektiv. Klicka här för att läsa vårt yttrande.

(Svenska) Backar regeringen från ministrarnas löfte?

Debatt1

(Svenska) I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet skriver Civil Rights Defenders tillsammans med fem andra organisationer att Sverige behöver en institution för mänskliga rättigheter. I juli aviserade Margot Wallström och Alice Bah Kuhnke att regeringen tänker föreslå för riksdagen att en sådan institution ska inrättas i Sverige. Men när vi granskar budgeten för att se hur den ska finansieras finner vi – ingenting.

(Svenska) Regeringen måste värna utsatta EU-medborgares rättigheter

Replik

(Svenska) I ett inlägg i DN Debatt den 15 september svarar Civil Rights Defekters på regeringens utspel om utsatta EU-medborgare. Enligt folkrätten är staten skyldig att respektera och garantera de mänskliga rättigheterna för alla människor som befinner sig på dess territorium. Att regeringen lägger tonvikten på åtgärder som syftar till att EU-medborgare inte ska komma hit är problematiskt ur flera perspektiv.

(Svenska) Inlåst – men inte utan rättigheter

Foto: Amanda Månsson

(Svenska) Vi välkomnar Annika Jyrwall Åkerberg till Civil Rights Defenders. Annika är människorättsjurist och ansvarig för vårt arbete ”Inlåst – men inte utan rättigheter”, som drivs tillsammans med Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. “Initiativet innebär att vi har fått en unik möjlighet att granska landets låsta institutioner, så som häkten och förvar”, säger Annika Jyrwall Åkerberg.

(Svenska) Civil Rights Defenders välkomnar FN-uttalande om samers markrättigheter

sameflagga_718x459px_men

(Svenska) FN:s särskilda rapportör för urfolks rättigheter, Victoria Tauli-Corpuz, kom i dag med ett uttalande om samers rättigheter efter att hon besökt Sápmi. Hon understryker att självbestämmande över traditionella marker och naturresurserna där är helt centralt för det samiska folkets rättigheter och i förlängningen en förutsättning för deras överlevnad som folk.

Civil Rights Defenders Proud to be Part of Stockholm Pride Parade 2015

Pride 1

The Swedish summer has been a veritable downpour, raining almost every day. However the clouds cleared on the 01st August 2015 as hundreds of thousands lined the street to welcome the endless themed floats and participants from all over the world attending the Stockholm Pride Parade 2015. Civil Rights Defenders was delighted to welcome visitors from Russia, Moldova, Albania, Bosnia & Herzegovina, Serbia, and Kosovo who danced through the liberal streets of Stockholm.

(Svenska) Sverige bör ta FN:s rekommendationer på större allvar

John Stauffer Photo: Civil Rights Defenders

(Svenska) I januari granskades hur mänskliga rättigheter respekteras i Sverige vid FN:s människorättsråd i den så kallade UPR-processen. Granskningen resulterade i en mängd rekommendationer om åtgärder Sverige bör vidta. Idag antar regeringen formellt rekommendationerna vid ett sammanträde i Genève men Civil Rights Defenders ser med stor oro på alla de centrala rekommendationer som Sverige valt att inte ta sig an.

(Svenska) Vi söker två praktikanter till rättsavdelningen för arbete med mänskliga rättigheter i Sverige

CRD_logga_web_02

(Svenska) Praktiken består av att ge stöd till Civil Rights Defenders juridiska avdelning, framförallt i förhållande till organisationens arbete med att värna mänskliga rättigheter i Sverige. Sverigearbetet rör främst frågor om diskriminering, hatbrott, minoritetsrättigheter, rättigheter för frihetsberövade, övervakning/nätfrihet och asylrätt. Vänligen skicka din ansökan senast 27 maj.

(Svenska) Civil Rights Defenders välkomnar slutsatserna i JO:s granskning

(Svenska) För snart ett år sedan inledde Justitieombudsmannen, JO, en granskning för att klargöra vem som bär ansvar för det polisregister över romer där 4700 individer registrerats. I dag blev den klar. JO pekar bland annat på att ansvarsfördelningen inom polismyndigheten har varit mycket otydlig och att detta innebar att det saknades kontroll och styrning över behandlingen av registret.

(Svenska) 7 miljoner till arbete för mänskliga rättigheter – Tack alla lottköpare!

Tack_01_webb

(Svenska) Civil Rights Defenders tilldelas 7 miljoner kronor från PostkodLotteriet. Pengarna kommer att gå till arbetet med att stärka de mänskliga rättigheterna i Sverige och utomlands. – Med en närvaro i Europa, Afrika, Sydamerika och Sydostasien ser vi ett större behov än någonsin att verka för de mänskliga rättigheterna, säger Robert Hårdh, chef på Civil Rights Defenders.

(Svenska) Riksdagsseminarium 2 februari om mänskliga rättigheter i Sverige

UPR_ Geneva

(Svenska) Den 26 januari granskas Sverige i den så kallade UPR-processen i Genève. Då får vi veta hur FN ser på eventuella framsteg och tillbakagångar, samt vilka rekommendationer Sverige får från andra medlemsländer. I och med att Sverige granskas bjuder Civil Rights Defenders in till ett seminarium i riksdagen, den 2 februari. Sex experter från det civila samhället diskuterar granskningen. Vi behöver din anmälan senast den 30 januari.

(Svenska) Riksdagsseminarium 2 februari om mänskliga rättigheter i Sverige

UPR_ Geneva

(Svenska) Den 26 januari granskas Sverige i den så kallade UPR-processen i Genève. Då får vi veta hur FN ser på eventuella framsteg och tillbakagångar, samt vilka rekommendationer Sverige får från andra medlemsländer. I och med att Sverige granskas bjuder Civil Rights Defenders in till ett seminarium i riksdagen, den 2 februari. Sex experter från det civila samhället diskuterar granskningen. Vi behöver din anmälan senast den 30 januari.

(Svenska) Kuba och USA; vad sker nu?

Photo: Civil Rights Defenders

(Svenska) Den 17 december 2014, efter 18 månader av hemliga samtal, slöt USA och Kuba ett avtal som medför en historisk avspänning i ländernas relationer. Vilka blir effekterna av denna överenskommelse och hur kommer den att påverka relationen inte bara mellan USA och Kuba utan mellan supermakten och Latinamerika i stort? Den 14 januari deltar Erik Jennische, Civil Rights Defenders programchef för Latinamerika, i ett panelsamtal på Latinamerikainstitutet om dessa brinnande frågor.

(Svenska) 10 dec: Samers urfolksrättigheter i skuggan av statens markintressen

Photo: Civil Rights Defenders

(Svenska) Den 10 december på internationella dagen för mänskliga rättigheter väljer vi att uppmärksamma Samers rättigheter och de pågående människorättskränkningar som en av Sveriges fem nationella minoriteter vittnar om. Hör Marie Persson från Stoppa Gruvan i Rönnbäck samt ledamot i Sametinget belysa människorättssituationen för Sveriges urfolk i Sápmi.

(Svenska) Skönmålad bild av minoriteters vardag förstärker problemen

DN_kritik_regeringen

(Svenska) Regeringen skickade nyligen in sin rapport till FN:s människorättsråd för granskningen av Sveriges efterlevnad av de mänskliga rättigheterna, och ger en positiv bild av människorättssituationen i Sverige. Civil Rights Defenders presenterar nu en skuggrapport för FN där bilden av romers, samers och andra minoriteters situation står i stark kontrast till regeringens.

Swedish Attorney Generals’ verdict on damages awarded to Roma lacks a human rights perspective

John Stauffer Photo: Civil Rights Defenders

The Attorney General recently ruled that the Roma who were illegally registered by the Skåne Police should receive 5,000 SEK in damages from the state as a result. The Attorney Generals’ decision is based almost exclusively on the Swedish Commission on Security and Integrity Protections conclusions regarding the legality of the registers but certain flaws have clearly been highlighted. 

Testimonies from North Caucasus

Den 5 maj 2011 mördades Khava Sultygovas enda son Muslim Agiev i Grozny, Tjetjenien under så kallad "antiterroristattack". Ingen utredning om hans påstådda kopplingar till terroristorganisationer hade gjorts. Foto: Pieter ten Hoopen

The North Caucasus is situated only 70 miles from Sotji. It’s the site for Europe´s bloodiest conflict in present times and it’s a region where the local population suffer indiscriminate violence on a regular basis and where fear and uncertainty are an every day reality. From January 30 to February 23 the photo exhibition entitled, “Testimony from North Caucasus”, can be viewed at the museum Fotografiska in Stockholm

(Svenska) Civil Rights Defenders positiv till åtal mot polisman i Varberg

TV4 poliskjutning

(Svenska) Civil Rights Defenders som tidigare kritiserat den svenska polisens hantering av situationer där förövaren lider av någon form av psykisk sjukdom ställer sig positiv till åtalet mot den polisman som sköt ihjäl en knivman i Varberg. – Tittar man på gärningsbeskrivningen i åtalet är det tydligt att det begåtts flera fel i situationen, säger John Stauffer chefsjurist på Civil Rights Defenders.

(Svenska) “Säkerställ respekten för digitala rättigheter”

Insida2

(Svenska) Civil Rights Defenders skriver den 17 december i Dagens Arena om respekten för digitala rättigheter som måste säkerställas och om att Sveriges övervakningsverksamhet präglas av både brist på insyn och transparens. Vidare lyfter Civil Rights Defenders 13 principer som det civila samhället tagit fram för att tydliggöra vad kraven i internationell rätt betyder i den digitala miljön och pekar på vikten av att stater följer dem.

(Svenska) Civil Rights Defenders söker en människorättsjurist med Sverigefokus

CRD dörrskylt

(Svenska) Vill du arbeta med att försvara människors medborgerliga och politiska rättigheter i Sverige? Civil Rights Defenders söker en engagerad jurist till sin rättsavdelning. Vi söker dig med jur. kand examen samt ett dokumenterat intresse och/ -eller erfarenhet av att arbeta inom MR-området. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet och kunskap om att driva enskilda fall i Domstol. Sista ansökningsdatum: 3/1- 2014

Gold and silver to the Civil Rights Captcha

Captchan

The PR Agency Prime won gold and silver with the campaign “Civil Rights Captcha” for Civil Rights Defenders. The gold was in the category “Campaign of the year in social media”, and the silver in the category “Mass media campaign of the year”. Spinn is a Swedish competition in effective marketing PR, ie non-purchased marketing (publicity, seminars, internet etc.) in private channels (web, email, newsletters, lectures etc.).

Percy Bratt resigns as chairperson of Civil Rights Defenders

Percy Bratt

Civil Rights Defenders Chairperson Percy Bratt has announced that he will immediately resign from his current position due to ill health. Percy Bratt has for many years contributed his invaluable knowledge of legal issues both at national and international levels to the organisation.Together with the organisation’s Executive Director, Robert Hårdh and contributions from board and staff members he has been instrumental in pushing the organisation forward.

(Svenska) Live: Likhet inför lagen 2032

Rosario Ali Taikon - webb

(Svenska) Regeringen antog 2012 en strategi för romsk inkludering i det svenska samhället som sträcker sig fram till år 2032. Det övergripande målet är att romer som föds idag ska ha samma rättigheter som andra år 2032. Mot bakgrund av vad som avslöjats om polisens registrering av romer, har Civil Rights Defenders bjudit in Rosario Ali Taikon, statsvetare och nationalekonom som sedan mer än 10 år varit aktiv i arbetet med romers rättigheter, för att diskutera regeringens strategi för romsk inkludering.

Opinion: Police records about the Roma community in Sweden is institutionalised racism

Romaregister

Police records regarding the Roma community in Sweden have deeply upset both the Roma and many in mainstream society. It revealed a sinister practice intent on flagrantly violating the values that are fundamental to a democracy. Respect for human integrity , dignity and rights of the citizen have obviously got lost some where in the police force’ skewed philosophy in combatting crime.

Swedish comedians stand up for freedom of speech

ROA står upp för det fria ordet

Tickets for this year’s most important comedy show have been released. 16 December, some of Sweden’s top comedians will fill Södra Teatern in Stockholm in a charity show called “Stand up for freedom of speech.” In many places in the world freedom of speech is silenced and to speak critically about injustices can have terrible consequences. For the comedian agency Roa’s comedians it was therefore important to stand up for freedome of speech while supporting Civil Rights Defenders with the profit from the show.

Structural racism and hate crimes still a big problem in Sweden

Alternative report CERD

A hearing was held with the Swedish government in the UN Racial Discrimination Committee due to previous criticism from the committee. Civil Rights Defenders, along with Swedish United Nations Association, and nearly fifty other organizations presented a parallel report to the UN Racial Discrimination Committee. The report shows that structural racism, discrimination and hate crimes still are serious problems in Sweden.

The fight for redress

DSC_0564featured

At six o’clock in the morning of 30 October 2010, Nizar Khalaili and three of his relatives were arrested after heavily armed police had raided their home. Nizar Khalaili and his relatives were suspected of preparations to commit terrorist acts but after a few days the investigation was closed down. The Police officers and the prosecutor have in their actions breached Swedish law and violated the individuals’ right to personal freedom and private life. Hear Nizar Khalaili’s own story about the fight for redress.

Journalist in exile receives human rights award

Mesfin Negash Photo Ninke Liebert

As recognition for his work promoting free expression in Ethiopia, Mesfin Negash, together with 40 other journalists and writers, has received the Hellman/Hammett award for 2012. The award is administrated by Human Rights Watch and given to writers who are subject to political persecution and human rights abuses. After being threatened by the authorities, Mesfin Negash fled Ethiopia in 2009 and today he continues his work for human rights in exile from Sweden.

Human rights in the new Putin era

human-rights-defender-NC

In May 2012, Vladimir Putin became President of Russia again. Since then, a series of laws that impede the work of human rights defenders have been adopted and in the North Caucasus the human rights violations continue. Civil Rights Defenders have gathered some of the most prominent experts on the North Caucasus to talk about how human rights are affected by Vladimir Putin’s return to Presidency.

Stockholm process strengthens human rights defenders at risk

Map of the North Caucasus

The situation for citizens and human rights defenders in the North Caucasus continue to deteriorate; grave human rights violations turn everyday life into a nightmare. In November 2012, Civil Rights Defenders gathers about 20 of the key human rights defenders from the region to the North Caucasus Conference. During a few intensive days in Stockholm we develop strategies to improve their security and to increase the awareness among decision makers in order to create real change.

Seminar: Propaganda laws strangles gay activism

Demonstration mot lag

A new law prohibiting ”propaganda” for homosexuality was recently passed in St Petersburg’s local parliament. Similar laws have already been passed in Ryazan, Arkhangelsk and Kostroma, and there is a ongoing discussion about introducing propaganda laws on a federal level. Listen to Anastasia Smirnova and Alexandra Semenova about how the laws came about and how they affect the work for human rights, on Friday May 25.

Terrorist fear and Rule of law – the Guantanamo system after Bush

Public meeting with a panel discussion on terrorism legislation and human rights. Participants: Thomas Olsson, Lawyer, has represented members of al-Barakaat among other Laue Traberg Smidt, Danish Lawyer, has represented members of al-Aqsa among other Anna Wigenmark, Lawyer, Civil Rights Defenders Madelaine Seidlitz, Lawyer, Amnesty Abdirisak Aden, Gösta Hultén, Journalist, Charta 2008 Date: Saturday November […]

(Svenska) Försvarsmakten fortsätter samarbeta med misstänkta krigsförbrytare

(Svenska) I januari 2006 genomförde Sverige och Ryssland en gemensam militärövning utanför Boden, Operation Snöflingan. Övningen kritiserades skarpt eftersom Ryssland representerades av ett förband som kunde knytas till folkrättsbrott i Tjetjenienkriget, den 138:e motorskyttebrigaden från Leningrads militärområde. Snöflingan gästades också av vice befälhavaren för Leningrads militärområde, Vjatjeslav Sucharev. Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter och Svenska Helsingforskommittén polisanmälde Sucharev med hänvisning till dennes befälsansvar för de begångna brotten.