(Svenska) Förslag om polismetoder främjar missbruk

Sorry, this entry is only available in Swedish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Civil Rights Defenders anser att utredningen om polisens användning av särskilda spaningsmetoder inte tagit hänsyn till de krav som ställs på en rättsstat. Förslagen riskerar att främja missbruk och innebär kränkningar av individens grundläggande mänskliga fri- och rättigheter.

Utredningen har haft i uppdrag att undersöka polisens användning av bland annat infiltration och brottsprovokation. Man diskuterar även om polisen bör få begå brott, låta bli att ingripa vid pågående brottslighet, lägga ned åtal eller låta bli att inleda förundersökning.

Civil Rights Defenders anser att även om lagreglering är positivt så har utredningens förslag inte i tillräcklig mån tagit hänsyn till de krav som ställs på en rättsstat. Utredningens förslag är för mångtydiga, vilket riskerar att främja korruption och missbruk och en för rättsstaten främmande medelnormalisering. Förslagen innebär alltför omfattande och långtgående kränkningar av individens grundläggande mänskliga fri- och rättigheter.

Allt kan inte offras i jakten på brottslighet. Rättsstaten sätter upp gränser för vad som är acceptabelt. Vissa av dessa gränser framgår av de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna i regeringsformen och Europakonventionen, andra styrs av brottsbalken och rättegångsbalken. Men en rättsstat måste dessutom utformas på ett sätt som motverkar missbruk och korruption. Åklagare, poliser och andra myndighetspersoner begår brott. Det är en verklighet som varje rättsstat måste ta på allvar. Det är också en av anledningarna till att Civil Rights Defenders anser att myndigheters maktutövning måste kunna granskas.

Läs hela vårt remissvar till Polismetodutredningens slutbetänkande Särskilda spaningsmetoder (SOU 2010:103)
Remissvar SOU 2010-103 (20110701)

Categories: News.
Tags: Polisens metodutredning, Remissvar, Särskilda spaningsmetoder, and SOU.
Regions: Sweden.