(Svenska) Yttrande om genomförandet av det omarbetade asylprocedurdirektivet

Sorry, this entry is only available in Swedish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

2013 antog EU det omarbetade asylprocedurdirektivet. Nu har regeringen utrett hur man ska införliva det omarbetade direktivet i svensk lagstiftning. I ett yttrande den 9 oktober ger Civil Rights Defenders sina synpunkter på utredningen.

Civil Rights Defenders välkomnar de positiva effekter som genomförandet av det omarbetade asylprocedurdirektivet kan få i svensk rätt. Vi välkomnar även att förslagen generellt syftar till att stärka skyddet för den enskilde, men anser att ytterligare aspekter behöver föras in i svensk lag för att enskildas mänskliga rättigheter skall säkerställas på det sätt som Sverige åtagit sig.

Särskilt gäller detta en rätt för enskilda att få tillgång till kommunikation och information de förstår och kan ta till sig. Likaså gäller det åtgärder för att säkerställa kvalitet på offentliga försvarare eller ombud samt en skyldighet för handläggare i migrationsärenden att, vid behov, ta in externa råd, som exempelvis läkarintyg.

Klicka här för att läsa hela Civil Rights Defenders yttrande.

Categories: News.
Tags: Inlåst – men inte utan rättigheter.
Regions: Sweden.