(Svenska) Vi söker två människorättsjurister

Sorry, this entry is only available in Swedish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Jobbannons_SV_01_smalare

Civil Rights Defenders försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter i Sverige och internationellt och arbetar för att stärka utsatta människorättsförsvarare. Organisationen har nu fått utökade resurser vilket innebär att vi har förutsättningar att bredare och mer systematiskt granska situationen i Sverige och att driva ett långsiktigt förändringsarbete. Viktigt är att arbetet i Sverige ses i ett bredare europeiskt perspektiv där EU-rätten och påverkansarbete på EU-nivå är centralt men där även situationen och utvecklingen i andra europeiska länder är viktig att granska och förhålla sig till. Civil Rights Defenders stärker också organisationens juridiska fokus och den juridiska kompetens genom att successivt utöka rättsavdelningen, vilken under chefsjuristens ledning fungerar som ett nav i organisationen för att driva på och kvalitetssäkra organisationens rättighetsbaserade arbete. Nu söker vi två människorättsjurister för utökat fokus på mänskliga rättigheter i Sverige inom två områden; tvångsvård och fängelser och nätfrihet och övervakning – är du den vi söker?


Befattning: Människorättsjurist med fokus på nätfrihet och övervakning.
Tillträde: Januari-februari 2015


Som en viktig del i detta arbete satsar Civil Rights Defenders på att utveckla organisationens arbete inom området informations- och kommunikationsteknik (ICT) med fokus på övervakning, personlig integritet, och frihet på internet. Frågor kring yttrandefrihet och personlig integritet har alltid stått i centrum för Civil Rights Defenders arbete både i Sverige och internationellt. De senaste tio åren har polis och andra myndigheter fått utökade befogenheter och tekniska möjligheter att övervaka individer och länders befolkningar. De avslöjanden som gjorts av Snowden och andra visar på bristande rättssäkerhet och allvarliga och systematiska brott mot de mänskliga rättigheterna på ICT-området. Samtidigt pågår diskussioner i olika internationella fora kring ICT och hur internet ska styras i framtiden. Idag saknas en organisation i Sverige som arbetar med dessa frågor ur ett rättighetsperspektiv och även internationellt finns behov av fler aktörer från det civila samhället.

Tjänstebeskrivning: Den nya människorättsjuristen ska utveckla, leda och ha det övergripande ansvaret för ett arbete med inriktning på frågor som rör övervakning, ICT, frihet på internet och polisiära tvångsåtgärder kopplade buggning och andra former av övervakning. Centrala rättighetsperspektiv rör yttrandefrihet och rätten till privatliv men även rätten till icke-diskriminering. Arbetet innebär dels analys av relevanta lagar och regler i ljuset av internationella rättighetsnormer och att granska relevanta myndigheters arbete och dels ett aktivt påverkansarbete för att synliggöra problemen och för att förmå ansvariga att vidta åtgärder för ökad respekt för mänskliga rättigheter. Ansvaret innebär också att verka internationellt i olika forum kring internet och ICT i syfte att verka för frihet på internet och för att människorättsnormer upprätthålls. I sin roll kommer den nya juristen också att bidra till den juridiska avdelningens övriga arbete, både det som fokuserar på Sverige och det juridiska arbete som har en internationell inriktning.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden:

 • Att bedriva ett juridiskt granskningsarbete av människorättssituationen på ICT-området med fokus på övervakning, frihet på internet och polisiära tvångsåtgärder kopplade buggning och andra former av övervakning
 • Att utveckla och driva ett brett påverkansarbete riktat mot makthavare i Sverige och internationellt;
 • Att driva juridiska processer nationellt och internationellt kring enskilda fall som synliggör strukturella problem och som därför är principiellt viktiga i syfte att påverka lagstiftning och praxis
 • Att skriva rapporter och remissvar för att synliggöra brister och föra fram krav på åtgärder, t.ex. i form av ändringar av gällande/föreslagen lagstiftning och praxis
 • Att skriva artiklar och medverka i media och annan extern kommunikation
 • Anordna och medverka vid möten och seminarier med beslutsfattare
 • I övrigt bidra med juridiskt stöd till organisationen


KVALIFIKATIONER

Grundläggande krav:

 • JUR KAND
 • 5 års relevant arbetslivserfarenhet inom juridikens område
 • God kunskap om internationell rätt på människorättsområdet
 • Dokumenterad erfarenhet och intresse av arbete inom området mänskliga rättigheter
 • Dokumenterad kunskap inom området ICT, övervakning eller polisiära tvångsmedel
 • Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
 • God stilistisk förmåga


Meriterande:

 • Dokumenterad erfarenhet av att driva individfall i Sverige utifrån ett rättighetsperspektiv
 • Notarietjänstgöring eller dokumenterad erfarenhet av att arbeta på advokatbyrå
 • Goda kunskaper om EU-rätt
 • Erfarenhet av rapportskrivande
 • Erfarenhet av arbete inom relevant svensk myndighet
 • Erfarenhet av internationellt påverkansarbete
 • Ytterligare språkkunskaper

Civil Rights Defenders värnar om en rekrytering fri från diskriminering och ser gärna att personer med minoritetsbakgrund söker sig till oss. I denna rekryteringsprocess samarbetar vi med Staffing. För frågor kontakta rekryteringskonsult Monika Rusch på tel: 072-397 22 30. Varmt välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev. Ansök här.


Befattning: Människorättsjurist med fokus på tvångsvård och fängelser
Tillträde: Januari-februari 2015


Som en del i detta utvecklingsarbete har Civil Rights Defenders beviljats medel från Svenska Postkodlotteriet för ett särskilt arbete som fokuserar på människorättssituationen för personer som vårdas under tvång i Sverige eller som av andra anledningar har berövats friheten. Inom ramen för arbetet kommer vi både att granska under vilka omständigheter individer berövas friheten och vilka förhållanden som råder på låsta institutioner, mot bakgrund av internationella människorättsnormer. Arbetet, ”Inlåsta men inte utan rättigheter”, drivs tillsammans med Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) och skall pågå tre år framåt. Ambitionen är dock att bygga upp ett långsiktigt arbete som ska fortsätta även efter projektperioden och det är därför fråga om en tillsvidareanställning.

Tjänstebeskrivning: Den nya människorättsjuristen ska utveckla, leda och ha det övergripande ansvaret för att genomföra organisationens arbete om inlåstas rättigheter, under ledning av Civil Rights Defenders chefsjurist och i nära samarbete med RSMH. Det blir initialt fråga om analys av relevanta lagar och regler i ljuset av internationella rättighetsnormer, relationsbyggande med representanter för utsatta grupper, samt utveckling av en metod för granskning av människorättssituationen på låsta institutioner i Sverige. I nästa steg kommer granskningen av låsta institutioner att ta vid, parallellt med aktivt påverkansarbete för att synliggöra problemen och för att förmå ansvariga att vidta åtgärder för ökad respekt för mänskliga rättigheter.

I sin roll kommer den nya juristen också att bidra till den juridiska avdelningens övriga arbete, dels det som fokuserar på Sverige men som inte handlar om inlåstas rättigheter och dels det juridiska arbete som har en internationell inriktning. Frågor som rör polisens arbete, med särskilt fokus på tvångsåtgärder och polisens våldsanvändning kommer delvis att ligga på den aktuella tjänsten. Människorättsjuristen arbetar i dessa delar nära chefsjuristen och övriga jurister på rättsavdelningen.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden:

 • Att bedriva ett juridiskt granskningsarbete av situationen för mänskliga rättigheter på låsta institutioner som psykiatrisk tvångsvård, ungdomsinstitutioner, förvar, häkten och fängelser;
 • Att driva juridiska processer nationellt och internationellt kring enskilda fall som synliggör strukturella problem och som därför är principiellt viktiga i syfte att påverka lagstiftning och praxis;
 • Att i samarbete med RSMH bedriva ett nationellt och internationellt påverkansarbete om Sveriges efterlevnad av mänskliga rättigheter för personer som frihetsberövats;
 • Att skriva rapporter och remissvar för att synliggöra brister och föra fram krav på åtgärder, t.ex. i form av ändringar av gällande/föreslagen lagstiftning och praxis;
 • Att skriva artiklar och medverka i media och annan extern kommunikation;
 • Att ge råd till personer berövats sin frihet och som utsatts för kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller som riskerar att utsättas för tvångsvård;
 • Anordna och medverka vid möten och seminarier med beslutsfattare;
 • I övrigt bidra med juridiskt stöd till organisationen.


KVALIFIKATIONER

Grundläggande krav:

 • JUR KAND
 • 5 års relevant arbetslivserfarenhet inom juridikens område
 • God kunskap om internationell rätt på människorättsområdet
 • Dokumenterad erfarenhet och intresse av arbete inom området mänskliga rättigheter
 • Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
 • God stilistisk förmåga


Meriterande:

 • Dokumenterad kunskap om polisen, fängelsesystemet, tvångsvården och/eller andra låsta institutioner i Sverige
 • Dokumenterad erfarenhet av att driva individfall i Sverige utifrån ett rättighetsperspektiv
 • Notarietjänstgöring eller dokumenterad erfarenhet av att arbeta på advokatbyrå
 • Goda kunskaper om EU-rätt
 • Erfarenhet av rapportskrivande
 • Erfarenhet av arbete inom relevant svensk myndighet
 • Erfarenhet av internationellt påverkansarbete
 • Ytterligare språkkunskaper

Civil Rights Defenders värnar om en rekrytering fri från diskriminering och ser gärna att även personer med minoritetsbakgrund söker sig till oss. I denna rekryteringsprocess samarbetar vi med Staffing. För frågor kontakta rekryteringskonsult Monika Rusch på tel: 072-397 22 30. Varmt välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev. Ansök här.


Categories: Events and News.
Regions: Sweden.