(Svenska) Så bör institutionen för mänskliga rättigheter inrättas

Sorry, this entry is only available in Swedish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

sveriges-riksdag600x300

Regeringen har beslutat att Sverige bör inrätta en särskild institution för att stärka skyddet för mänskliga rättigheter. Civil Rights Defenders, som länge påtalat behovet av en sådan institution, ser inrättandet som ett stort framsteg. Som ett led i utredningen av frågan har vi tillsammans med sex andra civilsamhällesorganisationer skickat ett ett brev med synpunkter till riksdagens konstitutionsutskott, som ansvarar för utredningen, där vi bland annat kräver att civilsamhället involveras i processen. 

Till Konstitutionsutskottets ordförande, Andreas Norlén:

2017-05-10

Bäste Andreas,

Vi representerar ett nätverk av civilsamhällesorganisationer som arbetar med
mänskliga rättigheter i Sverige ur olika perspektiv. Vi har länge påtalat behovet av
en oberoende institution för mänskliga rättigheter, och ser inrättandet av en sådan
som ett stort framsteg. Som ett led i konstitutionsutskottets beredning av frågan vill
vi föra fram följande synpunkter:

1. I enlighet med FN:s Parisprinciper och CRPD-konventionen artikel 33.3 vill vi
understryka vikten av att civilsamhället involveras i såväl utredningen av
inrättandet av en svensk MR-institution som i dess praktiska arbete när den väl är
etablerad. Konstitutionsutskottet har tillsatt utredningen “Uppdrag angående
inrättande av en institution för mänskliga rättigheter (2017-01-26)” för att analysera
om en institution skulle kunna bli en del av JO. I uppdragsbeskrivningen
ingår samråd med olika aktörer men inte med civilsamhällesorganisationer. Vår
uppfattning är att det civila samhället hittills inte har involverats i den utsträckning
som Parisprinciperna föreskriver och vi ser fram emot en förbättring i detta
avseende.

2. En ny svensk MR-institution måste garanteras oberoende ställning, både
institutionellt och i praktiken. Detta måste säkerställas genom att institutionen har
en oberoende ställning gentemot regeringen och att utnämnings- och
uppsägningsförfaranden är förenliga med de krav som FN ställer för A-status.
Vidare måste institutionen ges tillräckliga personella och ekonomiska resurser för
att utföra sitt nationella uppdrag att effektivt driva på implementeringen av
mänskliga rättigheter. Ambitionen måste ligga på A-status direkt från start, något
annat är oacceptabelt. Det kräver att en budget anslås i proportion till institutionens
mandat.

3. Institutionens mandat och befogenheter måste formuleras i grundlag för att
säkerställa ett långsiktigt och sammanhållet MR-arbete i Sverige. Detta behöver
dock inte hindra att en institution påbörjar sitt arbete innan grundlagsändringen
kommit på plats.

4. Institutionen måste garanteras oberoende för att effektivt främja, skydda och
övervaka mänskliga rättigheter i hela samhället. Det innefattar regering, riksdag,
regionala och lokala folk- och förtroendevalda organ, liksom företag och privata
organisationer. Institutionen ska ha möjlighet att granska och utreda kränkningar
av mänskliga rättigheter. Den ska även ha mandat att granska befintlig och ny
lagstiftning, förordningar och andra förslag från regeringen, samt kommunala
bestämmelser och myndighetsföreskrifter, inklusive möjlighet att föreslå
regelförändringar. Det behövs för att garantera efterlevnaden av de konventioner
som Sverige åtagit sig att följa, särskilt CRPD-konventionen där etablerandet av en
oberoende MR-institution finns uttalat.

5. För att skydda mänskliga rättigheter och stärka implementeringen av Sveriges
konventionsåtaganden krävs att institutionen har mandat att agera i enskilda fall.
Nätverket anser att institutionen bör ges möjlighet att starta rättsprocesser för att
tillvarata enskildas mänskliga rättigheter och förespråkar därför vidare utredning av
en klagomålsmekanism, möjligen enligt principen locus standi.
Som representanter för det svenska civilsamhället ser vi fram emot en konstruktiv
dialog i den fortsatta processen med att inrätta en oberoende institution för
mänskliga rättigheter i Sverige.

Bästa hälsningar

Nätverket för en svensk MR-institution
Jenny Jansson Pearce, generalsekreterare Fonden för mänskliga rättigheter
Robert Hårdh, chef Civil Rights Defenders,
Aleksander Gabelic, ordförande FN-förbundet
Maria Andersson, generalsekreterare RFSU
Maria Johansson, ordförande Lika Unika
Stig Nyman, ordförande Handikappförbunden
Morten Kjaerum, direktör Raoul Wallenberginstitutet

För kontakt med nätverket:

Johanna Wiklund, FN-förbundet
e-post: johanna.wiklund@fn.se
tel: 072-5418082

Läs även:

Öppet brev till Sveriges statsminister Stefan Löfven om vikten av en oberoende människorättsinstitution

Backar regeringen från ministrarnas löfte?

Categories: News.
Regions: Sweden.