(Svenska) Förslag om förstärkt terroristlag kränker mänskliga rättigheter

Sorry, this entry is only available in Swedish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Lagbok

Sverige utreder för närvarande behovet av ytterligare terroristlagar. Men flera av de lagförslag som presenteras i den senaste utredningen kan få allvarliga konsekvenser för mänskliga rättigheter om de drivs igenom. Vardagliga sysslor, som att laga mat, kan komma att kriminaliseras i vissa sammanhang.

I slutet av 2014 tillsatte regeringen en utredning för att undersöka behovet av lagändringar som på ett mer effektivt sätt ska kunna förebygga och förhindra att personer reser från Sverige för att delta i en väpnad konflikt för en terroristorganisation.

Detta har resulterat i ett delbetänkande där utredningen bland annat föreslår ändringar som bygger vidare på Sveriges nuvarande terroristlagstiftning. Civil Rights Defenders är kritisk till förslagen eftersom de kränker grundläggande fri- och rättigheter.

Att bekämpa terrorism för att säkerställa invånarnas säkerhet är oerhört viktigt och centralt, men det får inte ske på bekostnad av mänskliga rättigheter.

Utredningens förslag riskerar att leda till diskriminering. Då fokus ligger på islamistisk extremism kan åtgärderna komma att misstänkliggöra muslimer och deras handlingar i allmänhet.

I jakten på att komma åt terrorismen har nämligen handlingar, som normalt sett inte har någon koppling till den egentliga terroristhandlingen, straffbelagts. Det innebär i praktiken att även vardagliga sysslor kan anses kriminella i sammanhang där de kan främja terrorism.

Till exempel skulle en person, som i övrigt inte deltar i terroristverksamhet, kunna dömas för brott efter att ha lagat mat åt någon som är aktiv inom en terroriströrelse – även om personen i fråga inte känner till den brottsliga verksamheten.

Civil Rights Defenders ifrågasätter även nödvändigheten av lagändringarna. Redan idag finns bestämmelser som i stor utsträckning kriminaliserar de olika typer av handlingar som kan anses som deltagande i en väpnad konflikt.

Det bör även uppmärksammas att utredaren själv konstaterar att behovet av en utvidgad kriminalisering är begränsat samt att Sverige redan idag uppfyller de krav som finns i internationella regelverk inom området.

Om förslagen i utredningen går igenom kommer de att begränsa yttrande-, informations- och föreningsfriheten samt rätten till privatliv och förbud mot diskriminering.

Civil Rights Defenders har skickat ett remissyttrande till regeringen där vi framför våra synpunkter på de nya förslagen. Vill du veta mer? Klicka här för att läsa dokumentet.

Categories: News.
Tags: Anti Terrorist Legislation.
Regions: Sweden.