(Svenska) Civil Rights Defenders begär skadestånd för felaktigt frihetsberövande

Sorry, this entry is only available in Swedish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

lagboken600x300

I dag lämnar Civil Rights Defenders in en begäran om skadestånd till Justitiekanslern (JK) i ett fall där staten kränkt de mänskliga rättigheterna för en man som hållits kvar i sluten tvångsvård trots att han var färdigbehandlad.

Mannen dömdes till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning 2011. När han var färdigbehandlad inom den slutna vården ansökte hans läkare om övergång till öppen, rättspsykiatrisk vård. För att låta vården övergå i öppnare former behövde mannen en bostad med tillgång till särskild service. Norrköpings kommun fick i ansvar att ordna boendet, vilket kom att dröja ett och ett halvt år.

I slutet av augusti anmälde Civil Rights Defenders Norrköpings kommun till JO för att ha orsakat att mannen hållits frihetsberövad mycket längre än nödvändigt. Utöver kommunens felaktiga hantering agerade även Linköpings förvaltningsrätt och kammarrätten i Jönköping bristfälligt, vilket gör att Civil Rights Defenders nu även anmäler domstolarna till JK.

Eftersom mannen saknade bostad fastslog förvaltningsrätten och därefter kammarrätten att han var tvungen att stanna kvar inom den slutna tvångsvården i väntan på att boendesituationen var löst, detta trots att mannen fungerat utan anmärkning, medverkat till vård, följt avdelningens regler och rutiner samt skött sina permissioner.

– Domstolarna har inte utrett frågan på ett tillräckligt bra sätt. Hade de följt sin utredningsskyldighet och tagit hänsyn Europakonventionen skulle beslutet blivit ett annat. Domstolarnas felaktiga agerande medförde att mannen hölls inlåst längre än nödvändig och att hans mänskliga rättigheter kränktes, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Därför begär Civil Rights Defenders skadestånd av JK:

1. Fel och försummelse vid myndighetsutövning
Domstolarna har inte tittat på Europakonventionen, artikel fem (rätt till frihet och säkerhet), i sin bedömning av fallet. De har därmed förbisett relevant lagstiftning i beslutet om att låta mannen hållas kvar inom tvångsvården. Domstolarna har därigenom åsidosatt sin skyldighet att utreda rättsläget för att grunda beslutet på gällande lagstiftning.

2. Domsluten vilade på felaktiga grunder
Eftersom domstolarna inte beaktat mannens rättigheter i Europakonventionen vilade beslutet att hålla honom kvar i sluten rättspsykiatrisk vård på felaktiga grunder.

3. Effektiva rättsmedel saknades
Det fanns inget sätt för mannen att på rättslig väg klaga på orsaken till att han hölls kvar i slutenvården. Han kunde inte tvinga fram att beslutet om bostad skulle verkställas. Mannen saknade även möjlighet att på rättslig väg kräva att Norrköpings kommun skulle delta i vårdplanering för att kunna hitta en mindre inskränkande vårdform. Enligt Europakonventionen, artikel 13, ska staten säkerställa att alla har tillgång till effektiva rättsmedel.

Civil Rights Defenders, som är juridiskt ombud för mannen, begär totalt 246 680 kr i skadestånd av JK för statens människorättskränkningar.

Klicka här för att ladda ner Civil Rights Defenders skadeståndsbegäran.

För mer information, vänligen kontakta:
Email: press@crd.org, Tel +46 76 576 27 62

Läs mer: Patienter hålls kvar inom tvångsvården – trots att de är färdigbehandlade


Civil Rights Defenders driver, tillsammans med Riksförbundet för Social och Mental Hälsas (RSMH), arbetet ”Inlåst – men inte utan rättigheter”. Arbetet går ut på att löpande granska situationen för mänskliga rättigheter på landets låsta institutioner, så som häkten, förvar och inom tvångsvården. Läs mer här.

Categories: News.
Tags: Inlåst – men inte utan rättigheter.
Regions: Sweden.