(Svenska) Besök oss på MR-dagarna!

Sorry, this entry is only available in Swedish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

framtid

Illustration: Fredrika Ottosson

Ska du gå på Mänskliga Rättighetsdagarna i år? Civil Rights Defenders är på plats i Jönköping den 9–11 november och arrangerar och deltar i flera event. Bland annat kan du som besöker våra seminarier få veta mer om etnisk profilering i relation till polisens metoder att bekämpa brott och vårt arbete med samer för att stärka samers rättigheter. Om du vill du veta ännu mer om oss och de frågor vi arbetar med är du även välkommen förbi vår monter!


Våra seminarier:


Etnisk profilering – ett uttryck för rasism eller en effektiv metod för brottsbekämpning?

Efter REVA-projektet har etnisk profilering mer eller mindre avfärdats som en polisiär metod. Samtidigt ställs det allt mer högljudda krav på polisen att effektivisera sitt arbete, inte minst med inre utlänningskontroller. Så var står polisen idag – är etnisk profilering en etablerad och reglerad metod i polisens arbete? Hur tänker polisen, är metoden nödvändig? Vad får det för konsekvenser i människors vardag? Vad säger lagen och hur gör andra länder? Vi berättar om vår pågående studie vid Stockholms universitet om etnisk profilering.

Deltagare:

Diana Nyman, nationell sakkunnig i romska frågor
Fatima Doubakil, Muslimska Mänskliga Rättighetskommitén
Leandro Mulinari, Stockholms universitet
Katri Linna, Senior Legal Adviser, Civil Rights Defenders
Representant från polisen

Tid: Lördag 11 nov kl 14:30 – 15:30
Plats: Konferensrum 11


Naturskydd, urfolksrättigheter och gruvnäringen – (o)förenliga intressen?

Samiska företrädare, Civil Rights Defenders och Naturskyddsföreningen berättar om sitt arbete för samers egenmakt och möjlighet att påverka sin framtid och miljö.

Deltagare:

Jan Terstad, Naturskyddsföreningen
Katri Linna, Senior Legal Adviser, Civil Rights Defenders
Per Ahl, VD Svemin, branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige
Matti Berg, Sametingsledamot i Samelandspartiet, aktivist i Girjasmålet Girjas mot staten. (2009 stämde Girjas sameby och SSR svenska staten för att få prövat vem som har rätten att förvalta småviltsjakten och fisket på samebyns renbetesområde i fjällen. I februari 2016 kom domen i tingsrätten där samebyn vann, men staten överklagade domen till hovrätten. Hovrättsförhandlingarna har startat i början av november).
Moderator: Josefina Skerk sametingsledamot för Jakt- och fiskesamerna, ledamot i Sameskolstyrelsen

Tid: fredag 10 nov kl 14:30 – 16:00
Plats: konferensrum 18


Seminarier Civil Rights Defenders deltar i:


Regeringens nationella plan mot rasism och hatbrott

Regeringen har antagit en nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott som diskuteras vid seminariet.

Tid: Fredag 10 nov kl 13:00 – 14:00
Plats: Hammarskjöldsalen
Moderator: kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
Katri Linna, Senior Legal Adviser på Civil Rights Defenders, deltar i panelen.


Hur effektiv blir en svensk MR-institution?

Efter mer än 20 års uppmaningar från FN har Sverige accepterat MR-rådets senaste rekommendationer om att inrätta ett organ som på ett oberoende sätt granskar efterlevnaden av internationella konventioner för mänskliga rättigheter. Det är en seger för det samlade människorättsarbetet i Sverige, men flera frågetecken kvarstår. Regeringen måste säkerställa att en sådan institution verkligen får tydliga direktiv, ett uttalat ansvarsområde och en oberoende roll gentemot sina uppdragsgivare. Under seminariet diskuteras hur en sådan myndighet bör utformas för att konkret bidra till att förverkliga människors rättigheter.

Tid: Torsdag 9 nov kl 11:00 – 12:00
Plats: Konferensrum 14
Katri Linna, Senior Legal Advider på Civil Rights Defenders, deltar i panelen.

Categories: News.
Tags: MR-dagarna.
Regions: Sweden.