(Svenska) Ett ja till FRA strider mot vår grundlag

Sorry, this entry is only available in Swedish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

I ett öppet brev uppmanar Svenska Helsingforskommitténs generalsekreterare Robert Hårdh riksdagens ledamöter att rösta nej till regeringens proposition om en anpassad försvarsunderrättelseverksamhet, den så kallade FRA-lagen, eftersom den strider mot Sveriges internationella åtaganden i fråga om mänskliga rättigheter.

– Lagen strider mot Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna eftersom den tillåter en alltför omfattande övervakning på alldeles för vaga grunder, säger Robert Hårdh och fortsätter: Enligt vår grundlag, regeringsformen 2 kap. 23§, får riksdagen inte stifta en lag som strider mot Europakonventionen och jag förutsätter därför att riksdagens ledamöter röstar nej till förslaget.

Sverige bryter mot bland annat Europakonventionen, som är svensk lag sedan 1995, även under nuvarande förhållanden eftersom den signalspaning som Försvarets radioanstalt (FRA) bedriver saknar stöd i lag. Det är därför positivt att det nu finns en vilja att lagreglera verksamheten. Tyvärr innebär detta enligt liggande förslag att FRA:s hemliga övervakning istället får orimliga proportioner och blir alldeles för opreciserad.

– Det är förvånande att Sverige, som alltid vill hävda sig i fråga om mänskliga rättigheter väljer att inte bara lägga sig på gränsen för vad som är tillåtet utan till och med överskrider den. Det är inte att föregå med gott exempel. avslutar Robert Hårdh.

Categories: Statements.
Tags: FRA Act, Right to Privacy, and Secret Surveillance.
Regions: Sweden.