(Svenska) Stoppa omedelbart utvisningarna till Irak

Sorry, this entry is only available in Swedish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2010-10-15:

Europadomstolen i Strasbourg ska pröva om en utvisning till Bagdad strider mot Europakonventionens regler om de mänskliga rättigheterna. I avvaktan på utfallet av denna prövning har Europadomstolen uppmanat Sverige och andra EU-länder att tills vidare inhibera utvisningar av de irakier som ingivit klagomål mot utvisningen till domstolen. Nederländerna har stoppat all utvisning till Irak i avvaktan på Europadomstolens dom. Men i Sverige fullföljer Migrationsverket utvisningarna.

Det rör sig om ett par tusen irakier som ska utvisas från Sverige. Hittills i år har 367 utvisningar verkställts med hjälp av polis. Europadomstolen är den främsta uttolkaren av Europakonventionens konkreta innebörd och den minimistandard för skyddet för de mänskliga rättigheterna som medlemsstaterna åtagit sig att upprätthålla. Migrationsverket vet att de irakier som utvisas skulle få inhibition om deras fall kom in till Europadomstolen. Migrationsverket fortsätter dock genom fullföljandet av utvisningarna, med full kraft, med en offentlig maktutövning som i efterhand kan visa sig innebära grava kränkningar av mänskliga rättigheter. Det är inte acceptabelt.

Myndighetens agerande och förhållningssätt strider mot den som svensk lag gällande Europakonventionen, mot våra folkrättsliga förpliktelser och mot de centrala värden som bär upp rättsreglerna om mänskliga rättigheter. Till dess att rättsläget har klargjorts i Europadomstolen kräver vi att Migrationsverket omedelbart upphör med utvisningarna till Irak.

Percy Bratt, styrelseordförande Civil Rights Defenders

Robert Hårdh, chef Civil Rights Defenders

Categories: Opinion.
Tags: Asylumn seekers, European Convention on Human Rights, and European Court of Human Rights.
Regions: Sweden.