(Svenska) Se över polisens vapenhantering

Sorry, this entry is only available in Swedish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

SvD Brännpunkt, 17 maj 2013:

Dödsskjutningen i Husby i måndags reser åter frågor kring polisens arbetsmetoder och användningen av skjutvapen. Civil Rights Defenders har under lång tid pekat på allvarliga problem som fortfarande kvarstår. Sedan 1995 har sammanlagt 17 personer skjutits ihjäl av polisen – hur många fler ska behöva dö innan regelverket kring polisens våldsanvändning stramas upp?

Omständigheterna kring dödsskjutningen i Husby är fortfarande oklara. Rikspolisstyrelsen har emellertid redan uttalat att allt tyder på att polisen har agerat i självförsvar. Det finns god grund att tro att den pågående utredningen kommer till just den slutsatsen: I alla de polisiära dödsskjutningar som skett sedan 1990 är det brottsbalkens nödvärnsregler som har utgjort laglig grund. Att nödvärnsreglerna som är avsedda att reglera privatpersoners rätt till självförsvar har kommit att sätta gränserna för polisens våldsanvändning är problematiskt. Mot bakgrund av polisens våldsmonopol och skyddsplikt måste det ställas högre krav på polisen i fråga om våldsanvändning än på andra.

Även Rikspolisstyrelsens etiska råd har pekat på bristerna i det regelverk som reglerar polisens användning av skjutvapen och uttryckt att det behöver revideras. Kungörelsen om användande av skjutvapen i polistjänsten är över 40 år gammal och uppfyller exempelvis inte Europakonventionens krav på att våldsanvändning ska vara ”absolut nödvändig”.

Ett annat problem med användningen av skjutvapen är att polisen sedan 2003 använder hålspetsammunition, så kallade dumdumkulor, bland annat med hänvisning till ammunitionens effektivitet när det gäller att oskadliggöra den som skjuts. Vid träff expanderar kulan med svåra invärtes skador som resultat. Det är svårbegripligt varför svensk polis anser sig nödgad att använda en ammunition som sedan 1899 är förbjuden att användas i krig eftersom den anses orsaka oförsvarligt lidande.

Civil Rights Defenders driver sedan tidigare fallet med en 22-årig man som blev ihjälskjuten av polis i sitt föräldrahem i Lindesberg 2005. Han led vid tillfället av en psykos. En genomgång av polisiära dödsskjutningar sedan 1995 visar att i minst 43 procent av fallen har den skjutne varit psykiskt sjuk. Vi menar att den huvudsakliga orsaken till att denna grupp är överrepresenterad är att gällande bestämmelser, rutiner och utbildning inte tar hänsyn till de speciella förutsättningar som råder vid ingripanden mot psykiskt sjuka.

Svensk polis har under de senaste åren utrustats med bland annat distraktionsgranater, pepparspray och expanderbara batonger. En del av argumentationen kring införandet av ytterligare vapen var att de skulle minska polisens användning av dödligt våld. Så har det uppenbarligen inte blivit i praktiken. Det finns i stället en risk att fokuseringen på vapen bidrar till att distansera svensk polis ifrån de människor den är till för att skydda – människor dehumaniseras till ”mål” och ”objekt” som inte bemöts med den tid och det tålamod som ibland krävs för att lösa en situation.

Civil Rights Defenders förbereder nu en anmälan till FN:s människorättskommitté för att få Lindesbergsfallet prövat. Det återstår att se om Sverige kommer att kritiseras för att inte nå upp till de krav som ställs i internationell rätt men vi anser att det finns god grund för sådan kritik. Vi uppmanar därför regeringen och Rikspolisstyrelsen att vidta nödvändiga åtgärder för att minska polisens våldsanvändning och arbeta mot en nollvision i fråga om dödsfall vid polisiära ingripanden: Börja med att strama upp regelverket, byt ammunition och förbättra polisens kunskap ifråga om ingripanden mot psykiskt sjuka.

Robert Hårdh
chef Civil Rights Defenders

John Stauffer
chefsjurist Civil Rights Defenders

Categories: Opinion.
Tags: Dumdumkulor, Human rights, Mänskliga rättigheter, Nödvärnsregler, Police violence, Polisens arbetsmetoder, Polisskjutningar, and Polisvåld.
Regions: Sweden.