(Svenska) Försvarsmakten fortsätter samarbeta med misstänkta krigsförbrytare

Sorry, this entry is only available in Swedish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Publicerad i Göteborgsposten 28 september 2007: I december ska en uppföljning av den rysk-svenska militärövningen Snöflingan genomföras. Försvarsmakten fortsätter därmed sitt mångåriga samarbete med höga ryska officerare misstänkta för krigsförbrytelser i Tjetjenienkriget. Agerandet rimmar illa med regeringens ambition att värna de mänskliga rättigheterna. Försvarsminister Sten Tolgfors bör ställa in övningen och klargöra att samarbete med misstänkta krigsförbrytare är oacceptabelt.

I januari 2006 genomförde Sverige och Ryssland en gemensam militärövning utanför Boden, Operation Snöflingan. Övningen kritiserades skarpt eftersom Ryssland representerades av ett förband som kunde knytas till folkrättsbrott i Tjetjenienkriget, den 138:e motorskyttebrigaden från Leningrads militärområde. Snöflingan gästades också av vice befälhavaren för Leningrads militärområde, Vjatjeslav Sucharev. Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter och Svenska Helsingforskommittén polisanmälde Sucharev med hänvisning till dennes befälsansvar för de begångna brotten. Dessvärre prövades aldrig Sucharevs ansvar då den svenske åklagaren, i strid mot internationell rätt, ansåg att Sucharev var straffrättsligt immun eftersom han var inbjuden av den dåvarande svenska regeringen.

Nu planeras en ny militär samövning, denna gång på rysk mark och med just den 138:e motorskyttebrigaden som värd. Det fortsatta samarbetet är ingen slump. Brigaden har haft status som vänförband till det svenska försvaret sedan år 2001. Diskussionerna om att inleda en vänförbandsrelation påbörjades redan våren 2000, medan det ryska förbandet fortfarande befann sig i Tjetjenien. Försvarsmakten har hela tiden varit väl medveten om dess krigserfarenheter.

I augusti 2000 besöktes till exempel I 19 i Boden av en delegation från den 138:e motorskyttebrigaden. De ryska officerarna hade enligt Försvarsmaktens egen besöksrapport ”utmärkt sig väl i striderna i Tjetjenien” och ”delgav på ett öppet sätt erfarenheter” från dessa strider. Ungefär samtidigt publicerade den ansedda ryska människorättsorganisationen Memorial väldokumenterade uppgifter om övergrepp som kunde knytas till den 138:e motorskyttebrigaden. Man hade då just funnit kvarlevorna av fyra civila tjetjener som torterats och mördats alldeles intill den plats där brigaden tidigare varit stationerad. De var bakbundna, hade inslagna bröstkorgar och deras knäskålar var bortskjutna.

Ytterligare övergrepp kom sedan att offentliggöras men försvarsmakten fortsatte obekymrat sitt umgänge med brigaden och dess överordnade officerare i Leningrads militärområde. Under de kommande åren ägde flera möten rum, såväl i Sverige som i Ryssland.

Sucharev är numera pensionerad men den nuvarande befälhavaren för Leningrads militärområde, general Igor Puzanov, innehade under åren 1999-2001 motsvarande position i Moskvas militärområde, varefter han under tre år var vice försvarsminister. Puzanov bör ställas inför rätta. Inte minst bör man pröva hans ansvar för massakern i Novyje Aldy i februari 2000, då 56 civila tjetjener mördades, och där soldater från det 245:e motorskytteregementet från Moskvas militärområde anklagas för att ha spelat en central roll.

Från rysk sida har man inte visat någon vilja att utreda de många övergrepp som begåtts i Tjetjenien. Det finns ytterst få exempel på fall där förövarna ställts till svars. Soldater i Tjetjenien har i praktiken verkat i ett klimat av straffrihet. Deras överordnade befäl har inte heller fått sitt ansvar utrett och prövat. Inte ens de senaste årens många fällande domar mot Ryssland i Europadomstolen har lett till någon nämnvärd ändring i detta avseende, trots den ytterst skarpa kritik domstolen gett uttryck för i sina domar. Varken Sucharevs eller Puzanovs eventuella ansvar för krigsförbrytelser har utretts trots att det finns mycket välgrundade anklagelser mot dem.

När den svenska Försvarsmakten samarbetar med misstänkta krigsförbrytare bidrar man till att legitimera övergreppen i Tjetjenien. Personer som borde ställas inför rätta för fruktansvärda brott blir istället betraktade som rumsrena samarbetspartner. Detta är oacceptabelt och strider mot grundläggande värderingar som regeringen säger sig stå och verka för. Den svenska regeringen måste envetet kräva av Ryssland att misstänkta krigsförbrytare ställs inför rätta. Till dess Ryssland är berett att utreda och beivra dessa grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna bör försvarsminister Sten Tolgfors avbryta försvarsmaktens samarbete med Leningrads militärområde och ställa in den planerade militärövningen med den 138:e motorskyttebrigaden.

Martin Uggla
ordförande
Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter

Robert Hårdh
generalsekreterare
Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter

Categories: Opinion.
Tags: Snowflake.
Regions: Sweden.