mänskliga rättigheter

(Svenska) Staden ersätter misär med ännu mer misär

Press photo of Robert Hårdh, chef Civil Rights Defenders

(Svenska) I ett inlägg på Expressen Debatt den 17 november skriver Civil Rights Defenders en replik till Malmös stadsjurist gällande avhysningen av de omkring 200 EU-migranterna från Sorgenfri i början av november. “Det blir märkligt när Malmö stad å ena sidan hävdar att den utfört avhysningen för att värna de boendes rätt att inte leva i misär och, å andra sidan, förpassar dem till hemlöshet”, säger Civil Rights Defenders chef Robert Hårdh.

(Svenska) Civil Rights Defenders ger stöd i mål om samers talerätt

Logga-bild

(Svenska) I ett fall som rör samers rätt att överklaga kommer kammarrätten i Sundsvall inom kort att bedöma om en grupp samer har rätt att överklaga ett beslut om gruvbrytning i området. Civil Rights Defenders har gett stöd åt de berörda samerna och deras juridiska ombud för att i målet vid kammarrätten understryka att talerätt i frågor om mark och naturresurser är en central del av urfolksrätten.